PATAISA: kai kurie ne?iojamieji ?renginiai turinio dal? gali prad?ti leisti po 30 sekund?i? ar ilgiau, kai leid?iate prenumeruojam? turin?, apsaugot? grandinines licencijas naudojan?ios ?Windows Media DRM? technologijos

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 902344 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kai kurie ne?iojamieji ?renginiai turinio dal? gali prad?ti leisti po 30 sekund?i? ar ilgiau, kai ne?iojamasis ?renginys turi i?vardyti licencij? saugyklas. Paprastai ?i problema kyla leid?iant prenumeruojam? turin?, kur? saugo ?Microsoft Windows Media? skaitmenini? teisi? valdymo (DRM) technologija, naudojanti grandinines licencijas.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla tod?l, kad kompiuteris ? ne?iojam?j? ?rengin? neteisingai siun?ia ?aknini? licencij? dublikatus. D?l ?ios prie?asties pradedama groti v?liau, nes ne?iojamasis ?renginys turi i?vardyti ?aknini? licencij? dublikatus.

Jei ?aknin? licencija ne?iojamajame ?renginyje jau yra, kompiuteris tur?t? si?sti tik atnaujint? lapin? licencij?.

SPRENDIMAS

Kar?t?j? patais? informacija

Dabar i? ?Microsoft? galima gauti palaikomas kar?t?sias pataisas, bet jos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?omai problemai spr?sti. Taikykite jas tik tose sistemose, kuriose kyla ?i konkreti problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Jei ?i problema jums nelabai trukdo, rekomenduojame palaukti kito leidimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jei norite nedelsdami i?spr?sti ?i? problem?, kreipkit?s ? ?Microsoft? produkt? palaikymo tarnyb? ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas. Viso ?Microsoft? produkt? palaikymo tarnybos telefon? s?ra?o ir informacijos apie palaikymo kainas ie?kokite ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
PASTABA: konkre?iais atvejais u? palaikymo skambu?ius taikomi ?prasti mokes?iai gali b?ti at?aukti, jei ?Microsoft? technin?s pagalbos specialistas nusprend?ia, kad j?s? problem? galima i?spr?sti naudojant konkret? naujinim?. ?prastos kainos u? technin? pagalb? taikomos papildomiems technin?s pagalbos klausimams ir problemoms, kuri? negalima i?spr?sti naudojant min?t? naujinim?.

B?tinos s?lygos

Nor?dami taikyti ?ias kar?t?sias pataisas, turite ?diegti ?Microsoft? ?ini? baz?s (KB) straipsnyje 891122 apra?yt? naujinim?. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
891122Naujinimas, skirtas grotuvams, kuriuose veikia ?Windows Media? skaitmenini? teisi? valdymas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Atsisiuntimo informacija

?iuos failus galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:
Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

Failo informacija

?i? kar?t?j? patais? versija angl? kalba turi failo atributus (arba v?lesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikas sura?yti pagal pasaulin? koordinuot?j? laik? (CUT). Per?i?rint failo informacij?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp CUT ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento ?Data ir laikas? skirtuk? Laiko juosta.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasOSPlatforma
Msscp.dll10.0.0.3934366,8322005-06-2617:13Windows XPx86
Msscp.dll11.0.0.4354346,6242006-07-1022:31Windows Media Center Edition 2005x86

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, klaida.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Gali b?ti, kad nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, tur?site formatuoti ne?iojam?j? ?rengin?. Taip bus lengviau ?sitikinti, kad i? ne?iojamojo ?renginio pa?alinti licencij? dublikatai.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminologij?, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

Savyb?s

Straipsnio ID: 902344 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. baland?io 13 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA
  • Windows Media Format 9.5 Software Development Kit
Rakta?od?iai: 
kbfix kbqfe kbhotfixserver KB902344

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com