Straipsnio ID: 902932 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Jei atidarote nauj? ?Microsoft Internet Explorer 6? arba ?Internet Explorer 7? lang?, naujame lange parodomas tu??ias baltas puslapis. Taip ?vyksta ir naujame ?Internet Explorer? lange atidarius HTML puslap?. Be to, jei naudodami komand? Rasti (?iame puslapyje) bandote atlikti ie?k? puslapyje, parodomas klaidos prane?imas:
??iame dialogo lange ?vyko klaida?.
49 klaida: s?saja neregistruota

?is straipsnis pad?s jums i?spr?sti ?i? problem?.

Jei pageidaujate, kad problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie dalies ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane

Nor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite ?io vedlio nurodomus veiksmus.

Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50191

Pastaba ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba; ta?iau automatinis sprendimas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, automatin? sprendim? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske, tada paleisti j? problemi?kame kompiuteryje.

Dabar pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???

Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, i? naujo u?registruokite su ?Internet Explorer? susijusius DLL failus. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti
 2. ?ra?ykite regsvr32 urlmon.dll ? lauk? Atidaryti, tada spustel?kite Gerai.
 3. Spustel?kite Gerai, kai parodomas ?is prane?imas:
  ?DllRegisterServer? s?kmingai atliktas ?urlmon.dll?
 4. Pakartokite 1?3 veiksmus su kitais DLL failais ir pakeiskite komand? regsvr32 urlmon.dll lauke Atidaryti tokiomis komandomis:
  • regsvr32 actxprxy.dll
  • regsvr32 shdocvw.dll
  • regsvr32 mshtml.dll
  • regsvr32 browseui.dll
  • regsvr32 jscript.dll
  • regsvr32 vbscript.dll
  • regsvr32 oleaut32.dll
Dabar pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???

Ar tai i?sprend? problem??

Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?ios dalies nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.

Prie?astis

?i problema kyla, jei su ?Internet Explorer? susij? dinamini? sait? bibliotekos (DLL) failai u?registruojami netinkamai.

Savyb?s

Straipsnio ID: 902932 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 26 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
Rakta?od?iai: 
kbmsifixme kbfixme kbtshoot kberrmsg kbprb KB902932

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com