หน้าต่างใหม่เปิดขึ้นใน Internet Explorer โดยแสดงหน้าเปล่าสีขาว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 902932 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

หากคุณเปิดหน้าต่างขึ้นใหม่ใน Microsoft Internet Explorer 6 หรือ Internet Explorer 7 หน้าต่างใหม่แสดงหน้าเปล่าสีขาว อาการนี้เกิดขึ้นหากเพจ HTML เปิดหน้าต่างใหม่ใน Internet Explorer ด้วย นอกจากนี้ คุณยังได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ถ้าคุณพยายามทำการค้นหาบนหน้าโดยใช้คำสั่งค้นหา (บนหน้านี้):
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการโต้ตอบนี้
ข้อผิดพลาด 49: อินเทอร์เฟซไม่ได้รับการลงทะเบียน

บทความนี้ช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้

หากต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้กับคุณ ไปที่หัวข้อ “แก้ไขปัญหาให้ฉัน” ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไปที่หัวข้อ “ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง”

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกที่การเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50191

หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจอยู่ในรูปภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขแบบอัตโนมัติยังทำงานกับ Windows ในเวอร์ชันของภาษาอื่น

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือในซีดี จากนั้น คุณสามารถเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ขณะนี้ไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"

ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง

ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ลงทะเบียนแฟ้ม DLL ที่เกี่ยวข้องกับ Internet Explorer ใหม่ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. พิมพ์ regsvr32 urlmon.dll ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 3. คลิก ตกลง เมื่อได้รับข้อความต่อไปนี้:
  DllRegisterServer ใน urlmon.dll สำเร็จลง
 4. ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ซ้ำสำหรับแฟ้ม DLL ที่เหลือ โดยการเปลี่ยนคำสั่ง regsvr32 urlmon.dll ในกล่อง เปิด ด้วยคำสั่งต่อไปนี้:
  • regsvr32 actxprxy.dll
  • regsvr32 shdocvw.dll
  • regsvr32 mshtml.dll
  • regsvr32 browseui.dll
  • regsvr32 jscript.dll
  • regsvr32 vbscript.dll
  • regsvr32 oleaut32.dll
แล้วไปที่หัวข้อ "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ กับบทความนี้อีก ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้น ถ้าหากแฟ้ม dynamic link library (DLL) ที่เกี่ยวข้องกับ Internet Explorer ไม่ได้รับการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 902932 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme kbtshoot kberrmsg kbprb KB902932

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com