Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci w programie Outlook: sierpień 2005

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 902953 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Firma Microsoft wydała aktualizację filtru wiadomości-śmieci w programie Microsoft Office Outlook 2003 (KB902953). W tym artykule zawarto informacje o tej aktualizacji.

WPROWADZENIE

Ta aktualizacja opcjonalna dodaje do filtru wiadomości-śmieci w programie Microsoft Office Outlook 2003 najnowsze definicje wiadomości, które należy uznać za wiadomości-śmieci. Aktualizacja ta została wydana w sierpniu 2005.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje dotychczas wydane aktualizacje

Niniejsza aktualizacja filtru wiadomości-śmieci w programie Outlook 2003 zastępuje następujące, wcześniej wydane aktualizacje:

895658 Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci w programie Outlook 2003: Lipiec 2005

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować tę aktualizację

Aktualizacja jest udostępniona w witrynie Microsoft — Centrum pobierania. Aby pobrać tę aktualizację z witryny Microsoft — Centrum pobierania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7BA267BB-BAA8-4682-8D73-B73CB5BA4A04&displaylang=en

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Uwaga: Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, czynności do wykonania na danym komputerze mogą wyglądać inaczej. W takim przypadku należy wykonać kroki opisane w dokumentacji produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W oknie Wyniki wyszukiwania, w okienku Pomocnik wyszukiwania kliknij łącze Pliki lub foldery.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Outlfltr.dat, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Outlfltr.dat, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Wersja ustal wersję pliku Outlfltr.dat zainstalowanego na danym komputerze.
Ta aktualizacja zawiera wersje plików wymienione w poniższej tabeli:
  Data		Godzina	Wersja		Rozmiar		Nazwa pliku
  -----------------------------------------------------------------
  21-lip-2005 23:40	1.3.2914.0	3 355 136	Outlfltr.dat
  24-cze-2005 18:32	1.4.2607.0	307 424		Outlfltr.dll   

Tej aktualizacji nie trzeba instalować, jeśli na komputerze znajduje się plik Outlfltr.dat w wersji nowszej niż wersja podana w tabeli.

Informacje dotyczące plików .msp (przeznaczone dla administratorów)

Administracyjny dodatek Service Pack zawiera pełną wersję pliku poprawki Instalatora Windows firmy Microsoft (pliku .msp), spakowanego w formie samorozpakowującego się pliku wykonywalnego. W tym dodatku Service Pack znajduje się następujący plik .msp:
Outlfltr.msp

Funkcje służące do ponownego instalowania określonych składników, przeznaczone dla administratorów

W przypadku aktualizacji punktu instalacji administracyjnej oraz ponownego buforowania i instalowania programu Outlook 2003 na komputerach klienckich można uruchomić wiersz polecenia zawierający właściwość REINSTALL=[lista funkcji].

Właściwość REINSTALL=[lista funkcji] wskazuje, czy określone składniki programu Outlook 2003 mają zostać ponownie zainstalowane z obrazu administracyjnego. W przypadku tej aktualizacji wartość właściwości REINSTALL=[lista funkcji] jest następująca:

OUTLOOKFiles
Opcjonalnie można użyć parametru REINSTALL=ALL, aby na komputerze klienckim ponownie zainstalować wszystkie składniki pakietu Microsoft Office.

Szczegółowe procedury aktualizacji obrazu administracyjnego i aktualizacji komputerów klienckich zamieszczono w sekcji „Updating clients from a patched administrative image” (Aktualizowanie klientów przy użyciu zaktualizowanego obrazu administracyjnego) w temacie „Distributing Office 2003 Product service packs” (Rozpowszechnianie dodatków Service Pack dla produktów pakietu Office 2003). Aby wyświetlić temat „Distributing Office 2003 Product service packs”, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://office.microsoft.com/pl-pl/assistance/HA011525741033.aspx
Witryna Office Admin Update Center, przeznaczona dla informatyków zajmujących się pakietem Office, zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem wszystkich wersji pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji o witrynie Office Admin Update Center, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://office.microsoft.com/en-us/FX011511561033.aspx

Właściwości

Numer ID artykułu: 902953 - Ostatnia weryfikacja: 8 stycznia 2007 - Weryfikacja: 1.4
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Outlook 2003
Słowa kluczowe: 
KB902953

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com