Δεν μπορείτε να προβάλετε άλλους υπολογιστές της ομάδας εργασίας στο δίκτυο, σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 903267 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Συμπτώματα

Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο. Εργάζεστε σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Microsoft Windows XP, για τον οποίο ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Ο υπολογιστής βρίσκεται σε ένα δίκτυο.
 • Ο υπολογιστή σας είναι μέλος μιας ομάδας εργασίας.
 • Δεν υπάρχει ενεργοποιημένο τείχος προστασίας ή δεν υπάρχει εγκατεστημένο τείχος προστασίας στον υπολογιστή.
 • Ο υπολογιστής μπορεί να εκτελέσει λειτουργία ping σε άλλους υπολογιστές της ίδιας ομάδας εργασίας. Επίσης, οι υπόλοιποι υπολογιστές της ίδιας ομάδας εργασίας μπορούν να εκτελέσουν λειτουργία ping σε αυτόν τον υπολογιστή.
 • Το NetBIOS είναι ενεργοποιημένο σε λειτουργία TCP/IP.
Σε αυτό το σενάριο, δεν μπορείτε να προβάλετε άλλους υπολογιστές της ομάδας εργασίας στο δίκτυο.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει όταν ο υπολογιστής είναι ρυθμισμένος να χρησιμοποιεί την κατάσταση λειτουργίας p-node για ανάλυση ονομάτων. Για να προσδιορίσετε αν ένας υπολογιστής έχει ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί την κατάσταση λειτουργίας p-node, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε ipconfig /all και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
Προβάλετε την ενότητα Τύπος κόμβου (Node Type) στην αρχή της εξόδου. Εάν η τιμή που εμφανίζεται στην οθόνη είναι Peer-Peer, ο υπολογιστής λειτουργεί σε κατάσταση λειτουργίας p-node.

Σε κατάσταση λειτουργίας p-node, ο υπολογιστής χρησιμοποιεί μόνο ερωτήματα ονομάτων point- to-point σε ένα διακομιστή Windows Internet Name Service (WINS). Ωστόσο, ο διακομιστής WINS δεν είναι διαθέσιμος για την ανάλυση ονομάτων NetBIOS σε ένα ομότιμο δίκτυο.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NetBt\Parameters
 3. Στο δεξιό παράθυρο του "Επεξεργαστή μητρώου" (Registry Editor), διαγράψτε τις ακόλουθες τιμές, εάν υπάρχουν:
  • Τύπος κόμβου
  • DhcpNodeType
  Σημείωση Εάν η τιμή NodeType υπάρχει, η τιμή αυτή θα αντικαταστήσει την τιμή DhcpNodeType. Εάν δεν υπάρχει το δευτερεύον κλειδί ούτε έχει ρυθμιστεί κανένας διακομιστής WINS για τον υπολογιστή-πελάτη, ο υπολογιστής χρησιμοποιεί τη λειτουργία b-node. Εάν έχει ρυθμιστεί τουλάχιστον ένας διακομιστής WINS, ο υπολογιστής χρησιμοποιεί τη λειτουργία h-node.
 4. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).
 5. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
 6. Δοκιμάστε να προβάλετε ξανά τους υπολογιστές της ομάδας εργασίας στο δίκτυο.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
160177 Προεπιλεγμένος τύπος κόμβου για υπολογιστές-πελάτες της Microsoft
314053 Ρυθμίσεις παραμέτρων TCP/IP και NBT για Windows XP

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 903267 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 17 Απριλίου 2007 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbtshoot kbprb KB903267

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com