คุณไม่สามารถดูคอมพิวเตอร์ในเวิร์กกรุ๊ปอื่นบนเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 903267 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำอธิบายปัญหา

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณกำลังทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คอมพิวเตอร์ที่อยู่บนเครือข่าย
 • คอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกของเวิร์กกรุ๊ป
 • ไม่มีไฟร์วอลล์ถูกเปิดใช้งาน หรือไฟร์วอลล์ไม่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
 • คอมพิวเตอร์สามารถ ping คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ใน workgroup เดียวกัน นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ใน workgroup เดียวกันสามารถ ping คอมพิวเตอร์เครื่องนี้
 • เปิดใช้งาน netbios ผ่าน TCP/IP ฟังก์ชันการทำงาน
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถดูคอมพิวเตอร์ในเวิร์กกรุ๊ปอื่นบนเครือข่าย

เมื่อต้องการได้ เราในการแก้ไขปัญหานี้ให้คุณไป "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน"ส่วน เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขปัญหาให้กับฉัน

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขได้ปุ่มหรือการเชื่อมโยง คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำ ตามขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว wizard


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50135


หมายเหตุ:ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี และจากนั้น คุณสามารถเรียกใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ขั้นตอนถัดไป ไป "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ส่วน


ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NetBt\Parameters
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวาของตัวแก้ไขรีจิสทรี ลบค่าต่อไปนี้ในกรณีนี้การนำเสนอ:
  • NodeType
  • DhcpNodeType
  หมายเหตุ:ถ้าค่า NodeType อยู่ ค่านี้จะแทนค่า DhcpNodeType ถ้าคีย์ย่อยไม่มีอยู่ และหากไม่มีเซิร์ฟเวอร์ WINS จะได้รับการกำหนดค่าสำหรับไคลเอ็นต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้โหมดโหนด b ถ้ามีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ WINS อย่างน้อยหนึ่ง เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้โหมดโหน h
 4. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 5. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
 6. กำลังพยายามดูคอมพิวเตอร์ในเวิร์กกรุ๊ปในเครือข่ายอีกครั้ง


สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่า ได้รับการแก้ไขปัญหา ด้วยการพยายามเรียกดูคอมพิวเตอร์ในเวิร์กกรุ๊ปอื่นในเครือข่าย หากคุณดูคอมพิวเตอร์ในเวิร์กกรุ๊ปอื่นในเครือข่าย คุณจะเสร็จสิ้น ด้วยบทความนี้ หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน.

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
160177ค่าการเริ่มต้นของชนิดของโหนสำหรับเครื่องไคลเอนต์ของ Microsoft
314053พารามิเตอร์การกำหนดค่า TCP/IP และ NBT สำหรับ Windows XP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 903267 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มิถุนายน 2556 - Revision: 3.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbtshoot kbprb kbmt KB903267 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:903267

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com