Usługa Recipient Update Service może zastępować wartość atrybutu homeMDB dla nowych użytkowników programu Exchange Server 2003

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 903291 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Podczas uaktualniania lasu do poziomu funkcjonalności rodzimego lasu systemu Microsoft Windows Server 2003 usługa Recipient Update Service może zastąpić wartość atrybutu homeMDB dla nowych użytkowników programu Microsoft Exchange Server 2003. To zachowanie może spowodować, że skrzynki pocztowe nowych użytkowników programu Exchange Server 2003 zostaną przeniesione do pierwszego magazynu skrzynek pocztowych w pierwszej grupie magazynów.

Przyczyna

W systemie Windows Server 2003 atrybut homeMDB jest oznaczony do replikacji wartości połączonych (LVR, Linked Value Replication). W przypadku ustawienia dla lasu poziomu funkcjonalności lasu rodzimego las zmienia sposób replikacji obiektów, jeśli chodzi o replikację LVR. Gdy obiekt mający atrybuty LVR jest replikowany na innych kontrolerach domeny, najpierw są replikowane atrybuty niepołączone. Następnie obiekt replikuje atrybuty LVR, które są wysyłane w osobnym pakiecie replikacji.

To zachowanie powoduje, że usługa Recipient Update Service „widzi” konto usługi Active Directory bez obecnego atrybutu homeMDB. Takie zachowanie występuje nawet wtedy, gdy ten atrybut istnieje na oryginalnym kontrolerze domeny. Dlatego usługa Recipient Update Service zastępuje wartość atrybutu homeMDB, jeśli istnieje którykolwiek z następujących atrybutów:
 • msExchHomeServerName
 • homeMTA

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, przed uaktualnieniem lasu do poziomu funkcjonalności rodzimego lasu systemu Windows Server 2003 trzeba zmodyfikować atrybut purportedSearch. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom narzędzie do edycji interfejsów ADSI (ADSI Edit).
 2. Kliknij dwukrotnie kontener Configuration, kliknij dwukrotnie CN=Configuration,DC=nazwa domeny, rozwiń węzeł CN=Services, rozwiń węzeł CN=Microsoft Exchange, a następnie rozwiń węzeł CN=<ExchangeOrganizationName>.
 3. Kliknij pozycję CN=System Policies.
 4. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję CN=Mailbox Enable User, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Przewiń do atrybutu purportedSearch, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 6. Wyczyść ten atrybut, a następnie użyj do jego skonfigurowania następującego filtru:
  (&(objectCategory=person)(objectClass=user)(mailnickname=*)(homeMdb=*))
 7. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmianę, a następnie zamknij narzędzie ADSI Edit.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat wymaganej zmiany zasady systemowej Mailbox Enable User, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/153ab75c-e57e-4749-94c7-caea5cf08dcc.aspx

Właściwości

Numer ID artykułu: 903291 - Ostatnia weryfikacja: 26 listopada 2007 - Weryfikacja: 3.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
Słowa kluczowe: 
kbtshoot kbprb kbexchdirectory KB903291

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com