การดำเนินงาน Ntbackup.exe อาจตัดห่วงโซ่การสำรองข้อมูลส่วนที่แตกต่างของฐานข้อมูล SQL Server และอาจทำให้การสำรองข้อมูลส่วนที่แตกต่างเมื่อคุณทำการสำรองข้อมูล snapshot ของฐานข้อมูล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 903643 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำแนะนำ

หมายเหตุ บทความนี้กล่าวถึง Ntbackup.exe อย่างไรก็ตาม บทความนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ใช้การเสมือนอุปกรณ์อินเทอร์เฟซ (VDI), รวมทั้ง SQL Server

โปรแกรมอรรถประโยชน์การ Ntbackup.exe ใช้ VDI ที่จะทำการสำรองข้อมูล snapshot ของฐานข้อมูล Microsoft SQL Server เมื่อคุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ การดำเนินการอาจแบ่งห่วงโซ่การสำรองข้อมูลส่วนที่แตกต่างของฐานข้อมูล SQL Server และทำให้การสำรองข้อมูลส่วนที่แตกต่าง คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามที่จะสร้างการสำรองข้อมูลส่วนที่แตกต่าง:

ข่าวสารเกี่ยวกับ 3035 ระดับ 16 สถานะ 1 บรรทัด 1
ไม่สามารถทำการสำรองข้อมูลส่วนที่แตกต่างสำหรับฐานข้อมูล "NTBackupTest" เนื่องจากไม่มีสำเนาสำรองของฐานข้อมูลปัจจุบัน ทำสำเนาสำรองฐานข้อมูลเต็มรูปแบบ โดยการสร้างฐานข้อมูลการสำรองข้อมูล ตัวเลือกที่มีส่วนที่ไม่
ข่าวสารเกี่ยวกับ 3013 ระดับ 16 สถานะ 1 บรรทัด 1
ฐานข้อมูลการสำรองข้อมูลสิ้นสุดอย่างผิดปกติข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ดูแลระบบสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การ Ntbackup.exe ใน Windows Server 2003 เมื่อต้องการสำรองฐานข้อมูล SQL Server เมื่อเซิร์ฟเวอร์ SQL กำลังทำงาน เมื่อโปรแกรมอรรถประโยชน์ Ntbackup.exe การเริ่มต้นกระบวนการสำรองข้อมูล ลักษณะการทำงานต่อไปนี้เกิดขึ้น:
 • SQL Server เปิดแฟ้มฐานข้อมูลในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล
 • SQL Server ป้องกันไม่ให้กระบวนการอื่น ๆ จากการอ่านแฟ้มฐานข้อมูลแม้ว่าแฟ้มกำลังถูกใช้
ใน Windows Server 2003 ถูกทำการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมอรรถประโยชน์ Ntbackup.exe นี้ เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถทำการสำรองข้อมูล snapshot VDI ของฐานข้อมูล SQL Server หลังจากที่คุณเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การ Ntbackup.exe ข้อความต่อไปนี้ถูกเขียนไปยังล็อกข้อผิดพลาด SQL Server:
spid54 12:53:14.17 2005-03-07 ฐานข้อมูล msdb: IO จะถูกหยุดไว้สำหรับ snapshot
วันที่ เวลา Northwind ฐานข้อมูล spid52: IO จะถูกหยุดไว้สำหรับ snapshot
วันที่ เวลา pubs ฐานข้อมูล spid53: IO จะถูกหยุดไว้สำหรับ snapshot
วันที่ เวลา แบบจำลองของฐานข้อมูล spid55: IO จะถูกหยุดไว้สำหรับ snapshot
วันที่ เวลา ฐานข้อมูล spid51 หลัก: IO จะถูกหยุดไว้สำหรับ snapshot
วันที่ เวลา หลักฐานข้อมูล spid51: IO เป็น thawed
วันที่ เวลา ฐานข้อมูล spid52 Northwind: IO เป็น thawed
วันที่ เวลา pubs ฐานข้อมูล spid53: IO เป็น thawed
วันที่ เวลา msdb ฐานข้อมูลของ spid54: IO เป็น thawed
วันที่ เวลา spid55 แบบจำลองของฐานข้อมูล: IO เป็น thawed
วันที่ เวลา สำรองข้อมูลสำรองของฐานข้อมูล: ฐานข้อมูล: แบบจำลอง การสร้าง date(time): 2000/08/06(01:40:52) หน้าเทข้อมูลออก: LSN แรก 1 : 5:268:1 ล่าสุด LSN: 5:272:1 จำนวนอุปกรณ์ที่ถ่ายโอนข้อมูล: ข้อมูลอุปกรณ์ 1 : (แฟ้ม = 1 พิมพ์ = VIRTUAL_DEVICE: {'{ 3805AE94-9393-4E93-9DCD-292771DA7239 } 2'})
12:53:16.72 2005-03-07 ทำสำรองฐานข้อมูลที่สำรองข้อมูล: ฐานข้อมูล: Northwind สร้าง date(time): 2000/08/06(01:41:00) หน้าเทข้อมูลออก: LSN แรก 1 : 25:156:1, LSN ครั้งล่าสุด: 25:160:1 จำนวนอุปกรณ์ที่ถ่ายโอนข้อมูล: 1 ข้อมูลของอุปกรณ์: (แฟ้ม = 1 ชนิด = VIRTUAL_DEVICE: {'{ 3805AE94-9393-4E93-9DCD-292771DA7239 } 5'})
12:53:16.72 2005-03-07 ทำสำรองฐานข้อมูลที่สำรองข้อมูล: ฐานข้อมูล: pubs การสร้าง date(time): 2000/08/06(01:40:58) หน้าเทข้อมูลออก: LSN แรก 1 : 5:192:1 ล่าสุด LSN: 5:196:1 จำนวนอุปกรณ์ที่ถ่ายโอนข้อมูล: ข้อมูลอุปกรณ์ 1 : (แฟ้ม = 1 พิมพ์ = VIRTUAL_DEVICE: {'{ 3805AE94-9393-4E93-9DCD-292771DA7239 } 4'})
12:53:16.89 2005-03-07 ทำสำรองฐานข้อมูลที่สำรองข้อมูล: ฐานข้อมูล: หลัก สร้าง date(time): 2005/03/07(12:47:00) หน้าเทข้อมูลออก: LSN แรก 1 : 180:42:1, LSN ครั้งล่าสุด: 180:46:1 จำนวนอุปกรณ์ที่ถ่ายโอนข้อมูล: 1 ข้อมูลของอุปกรณ์: (แฟ้ม = 1 ชนิด = VIRTUAL_DEVICE: {'{ 3805AE94-9393-4E93-9DCD-292771DA7239 } 1'})
12:53:16.89 2005-03-07 ทำสำรองฐานข้อมูลที่สำรองข้อมูล: ฐานข้อมูล: msdb การสร้าง date(time): 2000/08/06(01:40:56) หน้าเทข้อมูลออก: LSN แรก 1 : 92:370:1 ล่าสุด LSN: 92:374:1 จำนวนอุปกรณ์ที่ถ่ายโอนข้อมูล: ข้อมูลอุปกรณ์ 1 : (แฟ้ม = 1 พิมพ์ = VIRTUAL_DEVICE: {'{ 3805AE94-9393-4E93-9DCD-292771DA7239 } 3'})
ก่อนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน 828481 โปรแกรมอรรถประโยชน์การ Ntbackup.exe ไม่ได้ไม่สำรอง SQL Server ฐานข้อมูลถ้าฐานข้อมูลของผู้ใช้ใด ๆ ที่ใช้รูปแบบฐานข้อมูลการกู้คืนแบบเต็ม โปรแกรมอรรถประโยชน์ Ntbackup.exe การทำงานเฉพาะเมื่อฐานข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมดใช้รูปแบบฐานข้อมูลการกู้คืนข้อมูลอย่างง่าย

โปรแกรมแก้ไขด่วน 828481 ที่ปรับเปลี่ยน Ntbackup.exe ยูทิลิตี้การอนุญาตสำหรับ SQL Server กระบวนการฐานข้อมูลสำรองไปยัง ใช้รูปแบบการกู้คืนอื่น ๆ


ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
828481800423F4 ข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นในแฟ้มบันทึกการสำรองข้อมูลเมื่อคุณสำรองค่าไดรฟ์ข้อมูล โดยใช้บริการ Volume Shadow Copy ใน Windows Server 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 903643 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbtshoot kbinfo kbmt KB903643 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:903643

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com