הדרכה באיתור ופריסה של עדכוני האבטחה שפורסמו ב- 12 ביולי 2005

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 903675 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

הדרכה זו שמיקרוסופט מציעה בנושא איתור ופריסה מתייחסת לכל העדכונים שפורסמו בתאריך 12 ביולי 2005. ההדרכה מקיפה סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה בעזרת הכלים שלהלן:
 • Microsoft Windows Update,? Microsoft Update, ו- Office Update
 • גירסאות 1.2.1 ו- 2.0 של Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)?
 • Software Update Services (SUS)? או Windows Server Update Services (WSUS)?
 • Microsoft Systems Management Server (SMS)? יחד עם Software Update Services Feature Pack והכלי Extended Security Update Inventory Tool

מבוא

מאמר זה כולל הדרכה באיתור ופריסה של עדכוני האבטחה מתאריך 12 ביולי 2005.

הדרכה זו מתייחסת לכל העדכונים שפורסמו במהלך מחזור הפצה אחד של Microsoft Security Response Center (MSRC)?, והיא ניתנת כחלק ממחויבותה התמידית של מיקרוסופט לספק כלי איתור והמלצות פריסה לעדכוני האבטחה. ההדרכה מכילה המלצות המבוססות על סוגים שונים של תרחישים העשויים להתממש בסביבות מערכות הפעלה שונות של מיקרוסופט. הדרכה זו כוללת את השימוש בכלים כגון Windows Update,? Office Update,? Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)?, ?Office Detection,? Microsoft Systems Management Server (SMS)?,? Extended Security Update Inventory Tool והכלי Enterprise Update Scan Tool (EST)?.

מידע נוסף

איתור ופריסה

סביבות המשתמשות ב- Microsoft Windows Update,? Microsoft Update, ו- Office Update לשם איתור ופריסה של עדכוני אבטחה

רוב העדכונים שפורסמו ב- 12 ביולי 2005 זמינים דרך אתרי האינטרנט הבאים:
 • Windows Update
 • Microsoft Update
 • Office Update
עם זאת, אתרים אלה אינם מאתרים את עדכוני האבטחה שלהלן, או שהם תומכים בהם באופן חלקי בלבד:
 • עדכון אבטחה מספר 896428 הוא עדכון ל- Telnet.? Telnet נכלל ב- Microsoft Windows Server 2003 וב- Microsoft Windows XP.? Telnet נכלל גם ב- Microsoft Windows Services for UNIX, בגירסאות 2.0, 2.1, 2.2, 3.0 ו- 3.5. הפרסום המחודש של עדכון זה תומך בגירסאות 2.0 ו- 2.1 של Windows Services for UNIX. שירותים אלה זוהו כפגיעים לאחר שהעדכון המקורי כבר פורסם. Windows Update ו- Microsoft Update תומכים באיתור ובפריסה של העדכון רק עבור גירסת Telnet שנכללת במערכות ההפעלה הבאות:
  • Windows Server 2003 עם Service Pack 1 (SP1)?
  • Windows Server 2003
  • Windows XP עם Service Pack 2 (SP2)?
  • Windows XP עם Service Pack 1 (SP1)?

סביבות המשתמשות ב- MBSA בגירסאות 1.2.1 או 2.0 לשם איתור עדכוני אבטחה

אם אתה משתמש ב- Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)? בגירסאות 1.2.1 או 2.0 כדי לאתר עדכוני אבטחה, תוכל לאתר את מרבית העדכונים שפורסמו ב- 12 ביולי 2005. הרשימה שלהן מפרטת את העדכונים שמזהה כל גירסה של MBSA:
 • עדכון אבטחה מספר 896428 הוא עדכון ל- Telnet.? Telnet נכלל ב- Microsoft Windows Server 2003 וב- Microsoft Windows XP.? Telnet נכלל גם ב- Microsoft Windows Services for UNIX, בגירסאות 2.0, 2.1, 2.2, 3.0 ו- 3.5. הפרסום המחודש של עדכון זה תומך בגירסאות 2.0 ו- 2.1 של Windows Services for UNIX. שירותים אלה זוהו כפגיעים לאחר שהעדכון המקורי כבר פורסם. גירסאות 1.2.1 ו- 2.0 של MBSA תומכות רק בגירסאות Telnet שנכללות במערכות ההפעלה הבאות:
  • Windows Server 2003 עם SP1
  • Windows Server 2003
  • Windows XP עם SP2
  • Windows XP עם SP1
  גירסאות 1.2.1 ו- 2.0 של MBSA אינן תומכות בגירסת Telnet שנכללת ב- Windows Services for UNIX. במקרה ש- Telnet הותקן באמצעות גירסאות 2.0, 2.1, 2.2, 3.0 או 3.5 של Windows Services for UNIX, אפשר לאתר את העדכון באמצעות Enterprise Update Scan Tool. אפשר להתקין את Windows Services for UNIX על מערכות ההפעלה הבאות:
  • Windows Server 2003 עם SP1
  • Windows Server 2003
  • Windows XP עם SP2
  • Windows XP עם SP1
  • Windows 2000 עם SP4
  • Windows 2000 עם SP3
  עם זאת, הגירסה הפגיעה היחידה של Windows Services for UNIX היא זו הקיימת ב- Windows 2000 עם SP3 וב- Windows 2000 עם SP4.
לקבלת מידע נוסף על הדרך להשגת Enterprise Update Scan Tool, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
894193 כיצד להשיג את הכלי Enterprise Update Scan Tool וכיצד להשתמש בו (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

סביבות המשתמשות ב- Software Update Services או ב- Windows Server Update Services לשם איתור ופריסה של עדכוני אבטחה

אם אתה משתמש ב- Microsoft Software Update Services (SUS)? או ב- Microsoft Windows Server Update Services (WSUS)? כדי לאתר עדכוני אבטחה, תוכל לאתר את מרבית העדכונים שפורסמו ב- 12 ביולי 2005. עם זאת, SUS ו- WSUS אינם מאתרים את העדכונים שלהלן או שהם תומכים בהם חלקית בלבד:
 • עדכון אבטחה מספר 896428 הוא עדכון ל- Telnet.? Telnet נכלל ב- Microsoft Windows Server 2003 וב- Microsoft Windows XP.? Telnet נכלל גם ב- Microsoft Windows Services for UNIX, בגירסאות 2.0, 2.1, 2.2, 3.0 ו- 3.5. הפרסום המחודש של עדכון זה תומך בגירסאות 2.0 ו- 2.1 של Windows Services for UNIX. שירותים אלה זוהו כפגיעים לאחר שהעדכון המקורי כבר פורסם. השירותים SUS ו- WSUS תומכים רק בגירסאות Telnet שנכללות במערכות ההפעלה הבאות:
  • Windows Server 2003 עם SP1
  • Windows Server 2003
  • Windows XP עם SP2
  • Windows XP עם SP1
  השירותים SUS ו- WSUS אינם תומכים בגירסת Telnet שנכללת ב- Windows Services for UNIX. לקבלת מידע נוסף על גירסת Telnet זו, עיין בסעיף 'סביבות המשתמשות ב-MBSA בגירסאות 1.2.1 או 2.0 לשם איתור עדכוני אבטחה'.

סביבות המשתמשות בשרת SMS ביחד עם Software Update Services Feature Pack ועםExtended Security Update Inventory Tool לשם איתור ופריסה של עדכוני אבטחה

אם אתה משתמש ב- Microsoft Systems Management Server (SMS)? כדי לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה, תוכל לאתר את כל העדכונים שפורסמו ב- 12 ביולי 2005. עם זאת, חלק מהעדכונים ניתן לאתר באופן מלא רק באמצעות הכלי המעודכן ביותר של Extended Security Update Inventory Tool המכיל עדכונים מצטברים. כדי להשיג כלי זה בקר באתר האינטרנט של מיקרוסופט, בכתובת:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2C93DA1D-48A0-4E5C-991F-87E08954F61B&displaylang=en

סיכום ההדרכה בנושא איתור ופריסה

עדכוני אבטחה חדשים
הטבלה שלהלן מסכמת את ההדרכה בנושא איתור ופריסה עבור כל אחד מעדכוני האבטחה החדשים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
Office UpdateWindows UpdateMicrosoft Update MBSA 1.2 ו- Office Detection ToolMBSA 2.0SUSWSUSהכלי העצמאי Enterprise Update Scan ToolSMS עם SUS Feature Pack
עלון/עדכון אבטחהאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור בלבדאיתור בלבדאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור בלבדאיתור ופריסה
895333/MS05-035 Wordכןלא ישים כןכןכןלא ישים כןלא ישים כן
901214/MS05-036 CMMלא ישים כןכןכןכןכןכןלא ישים כן
903144/MS05-037לא ישים כןכןכןכןכןכןלא ישים כן
עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש
הטבלה שלהלן מסכמת את ההדרכה בנושא איתור ופריסה עבור כל אחד מעדכוני האבטחה שפורסמו מחדש.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
Office UpdateWindows UpdateMicrosoft Update MBSA 1.2 ו- Office Detection ToolMBSA 2.0SUSWSUSהכלי העצמאי Enterprise Update Scan ToolSMS עם SUS Feature Pack
עלון/עדכון אבטחהאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור בלבדאיתור בלבדאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור בלבדאיתור ופריסה
896428/MS05-033 Telnetלא ישים תמיכה חלקיתתמיכה חלקיתתמיכה חלקיתתמיכה חלקיתתמיכה חלקיתתמיכה חלקיתתמיכה חלקיתכן

שאלות נפוצות

מה עושה מיקרוסופט על מנת לספק הדרכה על דרך פריסת עדכונים אלה?
מיקרוסופט מעודדת את מנהלי המערכת להצטרף לשידור אינטרנט חודשי בנושאים טכניים כדי ללמוד עוד על עדכוני האבטחה. שידור האינטרנט שיעסוק בעדכוני אבטחה אלה יועבר ב- 13 ביולי 2005, בשעה 11:00 לפני הצהריים לפי שעון החוף המערבי. כדי להירשם, בקר באתר האינטרנט של מיקרוסופט, בכתובת הבאה:
http://msevents.microsoft.com/cui/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032276892&EventCategory=4&culture=en-US&CountryCode=US
האם Enterprise Update Scan Tool פועל באופן מצטבר, כשם שפועל Extended Security Update Inventory Tool עבור SMS?
לא, הכלי Enterprise Update Scan אינו מצטבר. אין גם תוכנית להפוך את Enterprise Update Scan למצטבר.

האם אוכל להשתמש בכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)? כדי לקבוע אם נדרשים עדכונים?
אפשר להשתמש ב- MBSA בגירסאות 1.2.1 או 2.0 כדי לאתר את עדכוני האבטחה שלהלן, אשר פורסמו ביולי 2005:
 • 895333
 • 901214
 • 903144
גירסאות 1.2.1 ו- 2.0 של MBSA תומכות בצורה חלקית בעדכון האבטחה שלהלן:
 • 896428
לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף 'סביבות המשתמשות ב- MBSA בגירסאות 1.2.1 או 2.0 לשם איתור עדכוני אבטחה'.

לקבלת מידע נוסף על התוכניות ש- MBSA אינו מאתר נכון לעכשיו, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציג את המאמרים הרלוונטיים מתוך Microsoft Knowledge Base:
306460 Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)? מחזיר הודעות עם הערה לחלק מהעדכונים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
895660 Microsoft Baseline Security Analyzer 2.0 זמין עכשיו (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם התקנת תוכנית המופיעה תחת הסעיף 'תוכנות מושפעות' של עלון אבטחה, ייתכן שיהיה עליך לקבוע באופן ידני אם נדרשת התקנת עדכון אבטחה. לקבלת מידע נוסף על MBSA, בקר באתר האינטרנט של מיקרוסופט שכתובתו:
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/tools/mbsahome.mspx
אילו עדכוני אבטחה מחייבים שאשתמש ב- Enterprise Update Scan Tool ביחד עם MBSA כדי לזהות מערכות פגיעות ברשת שלי?
בתנאים מסוימים, עדכון האבטחה שלהלן נתמך על-ידי Enterprise Update Scan Tool יחד עם MBSA באופן חלקי:
 • 896428
לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף 'סביבות המשתמשות ב- MBSA בגירסאות 1.2.1 או 2.0 לשם איתור עדכוני אבטחה'.

האם אני יכול להשתמש ב- Systems Management Server (SMS)? כדי לקבוע אם עדכונים אלה נדרשים?
כן. SMS מסייע באיתור ובפריסה של עדכוני אבטחה אלה. עם זאת, מכיוון ש- SMS משתמש ב- MBSA לאיתור העדכונים, SMS לא יאתר עדכונים ש- MBSA לא איתר. לקבלת מידע נוסף על SMS, בקר באתר האינטרנט של מיקרוסופט שכתובתו:
http://www.microsoft.com/israel/smserver/default.mspx
כדי לאתר את כל עדכוני האבטחה ב- Microsoft Windows ובמוצרי מיקרוסופט מושפעים אחרים, נדרשים שני הכלים, Security Update Inventory Tool ו- Extended Security Update Inventory Tool.

לקבלת מידע נוסף על ההגבלות של Enterprise Update Scan Tool, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
306460 Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)? מחזיר הודעות עם הערה לחלק מהעדכונים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
SMS משתמש גם הוא ב- Microsoft Office Inventory Tool כדי לאתר את עדכוני האבטחה הדרושים לתוכניות Microsoft Office דוגמת Microsoft Word.

מאפיינים

Article ID: 903675 - Last Review: יום שישי 31 מרץ 2006 - Revision: 2.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
מילות מפתח 
kbhowto kbinfo kbqfe kbsecurity kbexpertiseadvanced kbhotfixserver KB903675

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com