การปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ที่เพิ่มรายการแค็ตตา.NET กระชับข้อมูล Framework 2.0 ล็อก Windows CE แพลตฟอร์มที่ตัวสร้าง 5.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 904260 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้เพิ่มสินค้าแค็ตตา Microsoft .NET กระชับข้อมูล Framework 2.0 ล็อกที่ Microsoft Windows CE แพลตฟอร์มที่ตัวสร้าง 5.0 เพื่อให้สามารถ.NET กระชับข้อมูล Framework 2.0 ในรวมในหน่วยความจำ only -อ่านรูป (ROM) สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ Microsoft 5.0 CE ของ Windows

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงซอฟต์แวร์

การปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนได้ในขณะนี้ได้จาก Microsoft เป็น Windows CE 5.0 หลักของระบบปฏิบัติการ QFE 904260 เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับโปรแกรมสร้างแพลตฟอร์มที่ CE ของ Windows และ core การปรับปรุงซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติการ:
837392วิธีการค้นหาตำแหน่งของระบบปฏิบัติการหลักให้แก้ไขผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Windows CE โปรแกรมแพลตฟอร์มที่สร้าง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ได้รับการสนับสนุนเฉพาะเมื่อการปรับปรุงซอฟต์แวร์ก่อนหน้าออกทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ยังมีการติดตั้ง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ คุณต้องการเริ่มระบบใหม่แพลตฟอร์มที่ตัวสร้างแบบรวมการพัฒนาสภาพแวดล้อม (IDE), เอาคอมโพเนนต์การกระชับข้อมูล Microsoft .NET Framework 1.0 ถ้าจะรวมอยู่บนแพลตฟอร์มของคุณ แล้ว ทำการสร้างแบบใหม่ทั้งหมดของแพลตฟอร์มทั้งหมด เมื่อต้องการทำความสะอาดแพลตฟอร์ม คลิกทำความสะอาดในการการสร้างเมนู เมื่อต้องสร้างแพลตฟอร์มแบบ คลิกสร้างแพลทฟอร์มในการการสร้างเมนู คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้ปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ไม่ได้แทนปรับใด ๆ ซอฟต์แวร์ปรุงอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

แพคเกจนี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้
  Date     Time  Version     Size    File name
  --------------------------------------------------------------------------------------

  Path: Signed
  27-Oct-2005 18:13         2,881,536 Wincepb50-051027-kb904260-armv4i.msi
  27-Oct-2005 18:13         3,094,016 Wincepb50-051027-kb904260-mipsii.msi
  27-Oct-2005 18:13         3,093,504 Wincepb50-051027-kb904260-mipsii_fp.msi
  27-Oct-2005 18:13         3,116,544 Wincepb50-051027-kb904260-mipsiv.msi
  27-Oct-2005 18:13         3,112,448 Wincepb50-051027-kb904260-mipsiv_fp.msi
  27-Oct-2005 18:13         2,932,736 Wincepb50-051027-kb904260-sh4.msi
  27-Oct-2005 18:13         2,808,832 Wincepb50-051027-kb904260-x86.msi
การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name
  ----------------------------------------------------------------------

  Path: Others\Dotnetv2\Armv4i
  27-Aug-2005 01:45 2.0.5238.0     18,216 Cgacutil.exe   THUMB
  27-Aug-2005 01:34 2.0.5238.0     43,464 Mscoree.dll    THUMB
  27-Aug-2005 01:34           9,966 Mscoree.rel
  27-Aug-2005 01:41 2.0.5238.0    811,976 Mscoree2_0.dll  THUMB
  27-Aug-2005 01:40          328,183 Mscoree2_0.rel
  27-Aug-2005 01:45 2.0.5238.0    247,760 Netcfagl2_0.dll  THUMB
  27-Aug-2005 01:45           69,068 Netcfagl2_0.rel
  27-Aug-2005 01:45 2.0.5238.0    160,208 Netcfd3dm2_0.dll THUMB
  27-Aug-2005 01:45           28,671 Netcfd3dm2_0.rel

  Path: Others\Dotnetv2\Managed
  27-Aug-2005 01:16 2.0.5238.0     14,296 Custommarshalers.dll         X86
  27-Aug-2005 01:17 2.0.5238.0    351,200 Microsoft.visualbasic.dll      X86
  27-Aug-2005 01:17 2.0.5238.0     31,208 Microsoft.windowsce.forms.dll    X86
  27-Aug-2005 01:17 2.0.5238.0    183,288 Microsoft.windowsmobile.directx.dll X86
  27-Aug-2005 01:16 2.0.5238.0    909,256 Mscorlib.dll             X86
  27-Aug-2005 01:17 2.0.5238.0    693,712 System.data.dll           X86
  09-Aug-2005 22:37 3.0.5197.0    191,248 System.data.sqlclient.dll      X86
  09-Aug-2005 22:37 3.0.5197.0    228,112 System.data.sqlserverce.dll     X86
  27-Aug-2005 01:16 2.0.5238.0    461,248 System.dll              X86
  27-Aug-2005 01:17 2.0.5238.0     58,320 System.drawing.dll          X86
  27-Aug-2005 01:17 2.0.5238.0     75,224 System.messaging.dll         X86
  27-Aug-2005 01:16 2.0.5238.0     17,368 System.net.irda.dll         X86
  27-Aug-2005 01:17 2.0.5238.0     62,944 System.web.services.dll       X86
  27-Aug-2005 01:17 2.0.5238.0     48,624 System.windows.forms.datagrid.dll  X86
  27-Aug-2005 01:17 2.0.5238.0    240,096 System.windows.forms.dll       X86
  27-Aug-2005 01:17 2.0.5238.0   1,027,528 System.xml.dll            X86

  Path: Others\Dotnetv2\Mipsii
  27-Aug-2005 02:01 2.0.5238.0     20,264 Cgacutil.exe   R4000
  27-Aug-2005 01:51 2.0.5238.0     49,096 Mscoree.dll    R4000
  27-Aug-2005 01:51           27,917 Mscoree.rel
  27-Aug-2005 01:57 2.0.5238.0   1,021,896 Mscoree2_0.dll  R4000
  27-Aug-2005 01:57          962,152 Mscoree2_0.rel
  27-Aug-2005 02:01 2.0.5238.0    317,392 Netcfagl2_0.dll  R4000
  27-Aug-2005 02:01          296,689 Netcfagl2_0.rel
  27-Aug-2005 02:01 2.0.5238.0    174,544 Netcfd3dm2_0.dll R4000
  27-Aug-2005 02:01          104,477 Netcfd3dm2_0.rel

  Path: Others\Dotnetv2\Mipsii_fp
  27-Aug-2005 02:08 2.0.5238.0     20,264 Cgacutil.exe   R4000
  27-Aug-2005 01:58 2.0.5238.0     49,096 Mscoree.dll    R4000
  27-Aug-2005 01:58           27,917 Mscoree.rel
  27-Aug-2005 02:04 2.0.5238.0   1,023,432 Mscoree2_0.dll  R4000
  27-Aug-2005 02:04          957,860 Mscoree2_0.rel
  27-Aug-2005 02:08 2.0.5238.0    317,392 Netcfagl2_0.dll  R4000
  27-Aug-2005 02:08          296,573 Netcfagl2_0.rel
  27-Aug-2005 02:08 2.0.5238.0    160,720 Netcfd3dm2_0.dll R4000
  27-Aug-2005 02:08           68,169 Netcfd3dm2_0.rel

  Path: Others\Dotnetv2\Mipsiv
  27-Aug-2005 02:08 2.0.5238.0     20,776 Cgacutil.exe   MIPSFPU
  27-Aug-2005 01:58 2.0.5238.0     50,632 Mscoree.dll    MIPSFPU
  27-Aug-2005 01:58           30,440 Mscoree.rel
  27-Aug-2005 02:04 2.0.5238.0   1,023,944 Mscoree2_0.dll  MIPSFPU
  27-Aug-2005 02:04          986,570 Mscoree2_0.rel
  27-Aug-2005 02:08 2.0.5238.0    318,928 Netcfagl2_0.dll  MIPSFPU
  27-Aug-2005 02:07          305,360 Netcfagl2_0.rel
  27-Aug-2005 02:08 2.0.5238.0    175,568 Netcfd3dm2_0.dll MIPSFPU
  27-Aug-2005 02:08          119,209 Netcfd3dm2_0.rel

  Path: Others\Dotnetv2\Mipsiv_fp
  27-Aug-2005 02:12 2.0.5238.0     20,776 Cgacutil.exe   MIPSFPU
  27-Aug-2005 02:02 2.0.5238.0     50,632 Mscoree.dll    MIPSFPU
  27-Aug-2005 02:02           30,440 Mscoree.rel
  27-Aug-2005 02:08 2.0.5238.0   1,022,408 Mscoree2_0.dll  MIPSFPU
  27-Aug-2005 02:08          979,030 Mscoree2_0.rel
  27-Aug-2005 02:12 2.0.5238.0    318,928 Netcfagl2_0.dll  MIPSFPU
  27-Aug-2005 02:12          305,186 Netcfagl2_0.rel
  27-Aug-2005 02:13 2.0.5238.0    160,208 Netcfd3dm2_0.dll MIPSFPU
  27-Aug-2005 02:13           79,363 Netcfd3dm2_0.rel

  Path: Others\Dotnetv2\Sh4
  27-Aug-2005 01:59 2.0.5238.0     17,192 Cgacutil.exe   SH4
  27-Aug-2005 01:48 2.0.5238.0     40,392 Mscoree.dll    SH4
  27-Aug-2005 01:48           16,259 Mscoree.rel
  27-Aug-2005 01:55 2.0.5238.0    743,368 Mscoree2_0.dll  SH4
  27-Aug-2005 01:54          584,253 Mscoree2_0.rel
  27-Aug-2005 01:59 2.0.5238.0    223,696 Netcfagl2_0.dll  SH4
  27-Aug-2005 01:59          185,300 Netcfagl2_0.rel
  27-Aug-2005 01:59 2.0.5238.0    112,592 Netcfd3dm2_0.dll SH4
  27-Aug-2005 01:59           34,761 Netcfd3dm2_0.rel

  Path: Others\Dotnetv2\X86
  27-Aug-2005 01:54 2.0.5238.0     15,656 Cgacutil.exe   X86
  27-Aug-2005 01:44 2.0.5238.0     38,344 Mscoree.dll    X86
  27-Aug-2005 01:44           13,040 Mscoree.rel
  27-Aug-2005 01:50 2.0.5238.0    607,688 Mscoree2_0.dll  X86
  27-Aug-2005 01:49          259,946 Mscoree2_0.rel
  27-Aug-2005 01:54 2.0.5238.0    187,856 Netcfagl2_0.dll  X86
  27-Aug-2005 01:54           59,469 Netcfagl2_0.rel
  27-Aug-2005 01:54 2.0.5238.0     99,792 Netcfd3dm2_0.dll X86
  27-Aug-2005 01:54           12,779 Netcfd3dm2_0.rel

  Path: Public\Cebase\Oak\Misc
  08-Sep-2005 15:28           3,476 Netcfv2.bat

  Path: Public\Netcfv2
  08-Sep-2005 18:33           1,916 Netcfv2.cec

  Path: Public\Netcfv2\Cesysgen
  08-Sep-2005 16:31           8,486 Makefile
  01-Jul-2004 19:00            413 Sources

  Path: Public\Netcfv2\Oak\Files
  09-Sep-2005 17:25           5,526 Netcfv2.bib
  08-Sep-2005 16:52           14,627 Netcfv2.reg

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณนำแพคเกจ CPU หลายของการปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อความแจ้งเตือนสองเกี่ยวกับแฟ้ม Netcfv2.cec

ข้อความแจ้งเตือนแรกจะเหมือนกับข้อความต่อไปนี้:
แฟ้ม C:\WINCE500\\public\COMMON\oak\Catalog\cec\netcfv2.cec อยู่แล้ว ดำเนินการต่อไปจะเป็นแทนแฟ้มที่มีอยู่
หลังจากที่คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแจ้งเตือนนี้ คลิกตกลงเมื่อคุณได้รับการพร้อมท์

ข้อความแจ้งเตือนที่สองจะคล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
แฟ้ม.CEC (netcfv2.cec) ถูกนำเข้าแค็ตตาล็อกของคุณ ดำเนินการต่อไปจะเป็นลบไฟล์.CEC ก่อนหน้านี้
หลังจากที่คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแจ้งเตือนนี้ คลิกใช่เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้เนื่องจากแฟ้ม Netcfv2.cec รวมอยู่ในแพคเกจ CPU ทั้งหมด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 904260 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows CE 5.0
Keywords: 
kbbug kbfix kbqfe kbmt KB904260 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:904260

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com