Programi sistema Office mogu prestati da se odazivaju kada sa?uvate novu datoteku na disketu na ra?unaru koji radi pod sistemom Windows 2000 koji ima instaliran Update Rollup 1 za Windows 2000 SP4

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 904368 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows 2000 koji ima instaliran Update Rollup 1 za Windows 2000 Service Pack 4 (SP4), programi sistema Microsoft Office mogu prestati da se odazivaju kada sa?uvate novu datoteku na disketu. Na primer, kada sa?uvate Microsoft Word dokument na disketi, program Word mo?e da prestane sa odazivanjem.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, koristite jedan od slede?ih metoda.

Metod 1: Instalirajte verziju 2 programa Update Rollup 1 za Windows 2000 SP4

Da biste instalirali verziju 2 programa Update Rollup 1 za Windows 2000 SP4, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b54730cf-8850-4531-b52b-bf28b324c662&DisplayLang=sr

Metod 2: Instalirajte dopunu 904368

Da biste instalirali odre?enu dopunu koja re?ava ovaj problem, preuzmite i instalirajte slede?u datoteku. Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft centra za preuzimanje:
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite paket dopune za Windows XP (KB885222) odmah.
Za vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka za podr?ku, kliknite na slede?i broj ?lanka i pogledajte ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Kako mo?ete da dobijete Microsoft datoteke za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je ispitao prisustvo virusa u ovoj datoteci. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje prisustva virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka je sa?uvana na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

STATUS

Microsoft potvr?uje da je to problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na".

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o imenovanju paketa vru?ih zakrpa, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
816915 ?ema imenovanja novih datoteka za Microsoft Windows pakete za dopunu softvera (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih dopuna (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 904368 - Poslednji pregled: 20. jul 2006. - Revizija: 4.5
ODNOSI SE NA
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Office Word 2003
Klju?ne re?i: 
kbqfe kbhotfixserver kbbug kbwin2000presp5fix kbpubtypekc kbfix kbhotfixrollup KB904368

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com