תיאור הכלי Arpidfix.exe

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 904630 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מבוא

מאמר זה מתאר את הכלי Arpidfix.exe

מידע נוסף

במסגרת החבילה Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)? והחבילה Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)? נוספה תכונה חדשה לפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות' שבלוח הבקרה. תכונה חדשה זו משנה את האופן שבו מוצגים תיקונים למשתמשים. תכונה חדשה זו גם מוסיפה תיבת סימון בשם הצג עדכונים כדי להסתיר או להציג עדכונים. במקרה שאכן מוצגים עדכונים, הם ממוינים על-פי התאריך שבו הותקנו, כאשר העדכון הישן ביותר מוצג בראש הרשימה.

הפונקציונליות של תאריך ההתקנה אינה פועלת עבור עדכונים שנבנו באמצעות גירסה 6.1 של Update.exe. במקום זאת, עדכונים אלה מופיעים בראש הרשימה לפני הפריטים הממוינים. הכלי Update.exe משמש תוכנית התקנה לעדכוני התוכנה של Windows. עדכונים מופיעים בראש הרשימה לפני הפריטים הממוינים, משום שבחבילות שנבנו באמצעות גירסה 6.1 של Update.exe התכונה הותקן ב אינה קיימת במפתחות הרישום שלהם. היעדרה של התכונה הותקן ב עלול לעורר שאלה אם התיקון אכן הותקן. בעיה זו תתוקן בגירסה הבאה של Update.exe, ועד אז אפשר להיעזר בכלי Arpidfix.exe שמאפשר הצגה נכונה של העדכונים. בעיה זו ספציפית לעדכונים שנבנו באמצעות הגירסה הנוכחית של Update.exe. הכלי Arpidfix.exe מהווה הרחבת הפונקציונליות של גירסה 6.1 של Update.exe והוא משולב בחבילות שנבנו בעזרת Update.exe גירסה 6.1. אחד היתרונות של הכלי Arpidfix.exe טמון בכך שהכלי מגדיר את התכונה הותקן ב עבור רוב עדכוני התוכנה הקודמים של Windows.

הכלי Arpidfix.exe הוא קובץ הפעלה (?.exe) עצמאי. כאשר Arpidfix.exe מופעל, הוא מוסיף את ערכי הותקן ב הדרושים למפתחות הרישום של העדכונים המותקנים. לכן, כאשר תיבת הדו-שיח הוספה או הסרה של תוכניות פתוחה, היא קוראת את מפתחות הרישום המתאימים וממיינת את העדכונים בסדר הנכון לפי תאריך.

הערה
 • הכלי Arpidfix.exe מוסיף את התכונה הותקן ב לעדכוני תוכנה של Windows בלבד. ייתכן שבתוכניות או בעדכונים אחרים, התכונה הותקן ב אינה קיימת. תוכניות או עדכונים שאינם כוללים את התכונה הותקן ב לא יתוקנו על ידי הכלי Arpidfix.exe.
 • הכלי Arpidfix.exe מופעל רק כאשר מחילים עדכונים. הכלי Arpidfix.exe אינו שוכן במחשב היעד. הכלי Arpidfix.exe אינו זמין ככלי עצמאי. הכלי Arpidfix.exe זמין רק עם עדכונים מסוימים שהחלו מתפרסמים מן המחצית השנייה של שנת 2005.

מאפיינים

Article ID: 904630 - Last Review: יום רביעי 14 ספטמבר 2005 - Revision: 2.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
kbinfo KB904630

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com