WinINet ละเว้นนโยบายที่คุณตั้งค่าเมื่อคุณสร้างแฟ้มแม่แบบผู้ดูแลที่กำหนดเองใน Windows XP มี Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 904710 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณสร้างแฟ้มแม่แบบกำหนดเองที่ผู้ดูแลเพื่อตั้งค่าอินเทอร์เน็ต Win32 Microsoft (WinINet) ใน Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ที่กำหนดเอง - บนเครื่องคอมพิวเตอร์ WinINet ละเว้นนโยบายที่คุณตั้งค่า

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกำหนด Group Policy object (GPO) เพื่อเปิดใช้งานนั้นใช้ HTTP 1.1 ผ่านการเชื่อมต่อพร็อกซีการตั้งค่า มีใช้นโยบาย และเปิดใช้งานการตั้งค่า อย่างไรก็ตาม WinINet ละเว้นนโยบาย และยังคงใช้ HTTP 1.0 สำหรับการเชื่อมต่อพร็อกซี

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก WinINet ละเว้นการตั้งนโยบายรีจิสทรีคีย์ค่าภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
การตั้งค่าการ HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
การตั้งค่าการ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้ทันที

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size   File name
  -------------------------------------------------------------
  21-Jul-2005 21:15 6.0.2900.2723   660,480 Wininet.dll   
  21-Jul-2005 00:18 5.1.2600.2723   30,720 Arpidfix.exe
  25-Feb-2005 03:35 6.1.22.4     371,936 Updspapi.dll

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

กระบวนการใช้ HTTP 1.1 ผ่านการเชื่อมต่อพร็อกซีเปิดใช้การตั้งค่าเมื่อการตั้งค่า Group Policy ProxyHttp1.1 รายการรีจิสทรีเป็น 1 ภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
การตั้งค่าการ HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
เมื่อต้องการค้นหานี้ใช้ HTTP 1.1 ผ่านการเชื่อมต่อพร็อกซีการตั้งค่า ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มต้น Microsoft Internet Explorer
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกอินเทอร์เน็ตตัวเลือก.
 3. คลิกการขั้นสูงแท็บ
 4. ในการการตั้งค่ากล่อง ค้นหาhttp การตั้งค่า 1.1.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
เมื่อคีย์รีจิสทรี Security_HKLM_Only ถูกเปิดใช้งานหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สถานที่ที่การตั้งค่าสองจะสะท้อนให้เห็น และบันทึกการเปลี่ยนแปลง:
 • EnableHTTP1.1 (เครื่องมือ - Internet Options - แท็บขั้นสูง – ใช้ HTTP 1.1)
 • ProxyHttp1.1 (เครื่องมือ - Internet Options - แท็บขั้นสูง – ใช้ HTTP 1.1 ผ่านการเชื่อมต่อพร็อกซี)
ตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้เป็นที่สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลง และบันทึก:
 • ตำแหน่งที่ตั้งของรีจิสทรีที่อ้างอิงของโมดูลที่ไม่ประกอบด้วยการแก้ไขของ 904710:
  การตั้งค่าการ HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
 • ตำแหน่งที่ตั้งของรีจิสทรีที่อ้างอิงของโมดูลที่ประกอบด้วยการแก้ไขของ 904710:
  การตั้งค่าการ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
ถ้ามีเปลี่ยนตัวเลือกที่สองจากการตั้งค่าค่าเริ่มต้นเช่นนี้ คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่ารีจิสทรี คุณสามารถใช้แม่แบบอย่างต่อไปนี้ของ ADM ดันออกจากรีจิสตรีคีย์ได้ โดยใช้'นโยบายกลุ่ม':
CLASS MACHINE CATEGORY !!WindowsComponents CATEGORY !!InternetExplorer CATEGORY !!ProxySettings POLICY "Use HTTP 1.1" KEYNAME "Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" VALUENAME EnableHttp1_1 VALUEON NUMERIC 1 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "Use HTTP 1.1 Through Proxy Connections" KEYNAME "Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" VALUENAME ProxyHttp1.1 VALUEON NUMERIC 1 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY END CATEGORY END CATEGORY END CATEGORY [strings] AdministrativeTemplates="Administrative Templates" WindowsComponents="Windows Components" ProxySettings="Proxy Settings" InternetExplorer="Internet Explorer"

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 904710 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Keywords: 
kbautohotfix kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbqfe kbfix kbbug kbHotfixServer kbmt KB904710 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:904710

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com