คุณไม่สามารถเรียกใช้ หรือการจัดตารางเวลาการแพคเกจต่าง ๆ ที่ต้องให้บริการ SQL Server 2000 Meta ข้อมูลแฟ้มหลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น SQL Server 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 904796 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft SQL Server 2005 คุณพยายามที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งของการดำเนินการต่อไปนี้:
 • เรียกใช้ หรือการจัดตารางเวลาการบริการของ SQL Server 2000 Meta ข้อมูลแพคเกจ
 • เรียกใช้ หรือแพคเกจ SQL Server 2000 ข้อมูลแปลงบริการ (DTS) ที่ใช้ในการจัดตารางเวลานี้ดำเนินการบรรจุภัณฑ์ให้การบริการของ SQL Server 2000 Meta ข้อมูลการเรียกใช้งานแพคเกจ
 • เรียกใช้ หรือแพคเกจ SQL Server 2005 รวมบริการ (SSIS) ที่ใช้ในการจัดตารางเวลานี้ดำเนินการชุด 2000 DTSให้การบริการของ SQL Server 2000 Meta ข้อมูลการเรียกใช้งานแพคเกจ
 • เรียกใช้ หรือมีแพคเกจ SSIS ที่ใช้ในการจัดตารางเวลานี้ดำเนินการชุด 2000 DTSให้เรียกใช้เป็นแพคเกจ DTS 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ใช้งานนั้นดำเนินการบรรจุภัณฑ์ให้การบริการของ SQL Server 2000 Meta ข้อมูลการเรียกใช้งานแพคเกจ
เมื่อคุณพยายามที่จะทำงาน 1 หรือทำงาน 2 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เซิร์ฟเวอร์ COM เก็บของ Microsoft ไม่มีการลงทะเบียนบนระบบนี้
เมื่อคุณพยายามที่จะดำเนินการงาน 3 หรือ 4 ของงาน คุณได้รับข้อความแสดงความผิดพลาดข้อยกเว้น COMException การต่อไปนี้:

แพคเกจ SSIS <package name="">เริ่มต้น</package>
ข้อผิดพลาด: 0x0 ที่ <package name="">: System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80040427): ดำเนินถูกยกเลิก โดยผู้ใช้</package>
เมื่อ DTS.PackageClass.Execute()
เมื่องาน Microsoft.SqlServer.Dts.Tasks.Exec80PackageTask.Exec80PackageTask.ExecuteThread() ล้มเหลว: <package name="">คำเตือน: 0x80019002 </package>
เมื่อ <package name="">: วิธีการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่จำนวนข้อผิดพลาดยก (1) ถึงสูงสุดที่อนุญาต (1) เป็นผลในล้มเหลว ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อจำนวนข้อผิดพลาด MaximumErrorCount ที่ระบุในหมายเลข การเปลี่ยนแปลง MaximumErrorCount หรือแก้ไขข้อผิดพลาด แพคเกจ SSIS <package name="">เสร็จสิ้น: ล้มเหลว</package> </package>
หมายเหตุ:กระบวนการชื่อแพคเกจตัวยึดสำหรับชื่อของแพคเกจที่คุณกำลังพยายามเรียกใช้อยู่

สาเหตุ

เกิดข้อผิดพลาดและข้อความข้อผิดพลาด COMException ที่บันทึกไว้ในส่วนของอาการเกิดขึ้นเมื่อมีการให้บริการข้อมูล Meta Server 2000 SQL ที่มีแฟ้มที่ไม่มีอยู่

การแก้ไข

การแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องเพิ่ม หรือการคืนค่าแฟ้มบริการ SQL Server 2000 Meta ข้อมูลที่เป็นส่วนประกอบของ SQL Server 2000 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:
 • ติดตั้งเครื่องมือของ SQL Server 2000
 • คัดลอก และการลงทะเบียนแฟ้มจากคอมพิวเตอร์ที่มี SQL Server 2000 ติดตั้ง กับความเหมาะสมอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และการกระจายต้อง ตามคำแนะนำในแฟ้ม Redist.txt 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่จำเป็น
To extract DTS packages from SQL Server 2000 Meta Data Services, use theDTSRUNcommand (Dtsrun.exe) with the/!Xตัวเลือก

หมายเหตุ:We recommend that you export the DTS packages in SQL Server 2000 Meta Data Services before you upgrade to SQL Server 2005.

ข้อมูลเพิ่มเติม

The Meta Data Services component of SQL Server 2000 does not exist in SQL Server 2005. If you uninstall SQL Server 2000 or if you upgrade the computer from the most recent version of SQL Server 2000 to SQL Server 2005, the files that support access to SQL Server 2000 Meta Data Services will be removed.

DTS Designer and theDTSRUNcommand continue to support DTS packages that were saved to SQL Server 2000 Meta Data Services as long as the SQL Server 2000 Meta Data Services files are present.

SSIS supports SQL Server 2000 Meta Data Services in the SQL Server 2005 Upgrade Advisor program and in the SQL Server 2005 Package Migration Wizard. If the SQL Server 2000 Meta Data Services files are present, the Upgrade Advisor and the Package Migration Wizard can, respectively, scan and migrate the DTS packages that were saved to SQL Server 2000 Meta Data Services. If the SQL Server 2000 Meta Data Services files are not present, the Upgrade Advisor and the Package Migration Wizard can, respectively, scan and migrate only those DTS packages that were saved to SQL Server 2000 or to structured storage files.

The SSISExecute DTS 2000 Packagetask cannot execute DTS packages that have been saved to SQL Server 2000 Meta Data Services. เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. Create a DTS package that uses anExecute Packagetask to execute the SQL Server 2000 Meta Data Services package.
 2. Save the DTS package that you have created to SQL Server 2000, or save the DTS package to a structured storage file.
 3. Execute the DTS package by using the SSISExecute DTS 2000 Packageงาน
หมายเหตุ
 • The following three files are required for basic SQL Server 2000 Meta Data Services functionality:
  • Repodbc.dll
  • Dbscan.dll
  • Reprc.rll


  You must register the Repodbc.dll file and the Dbscan.dll file by using the Regsvr32.exe utility.
 • Redistributable files
  The following SQL Server 2000 Meta Data Services files are redistributable:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ชื่อแฟ้มคำอธิบาย:
  DScan.dllDatabase Scanner
  InsRepIM.dllInformation Model Installer
  InsRepIM.exeInformation Model Installer
  Msmdcxml.dllMDC XML Import/Export
  Repbr.dllRepository Browser
  Repbrui.dllREPBRUI.DLL
  Repodbc.dllMeta Data Services Repository Engine
  Reprc.rllRepository Engine Resource
  Msmdcxml.rllMDC XML Import/Export Resource
  Msrmirc.rllInformation Model Installer Resource
  Repbrui.rllRepository Browser UI Resource
  Repbrmdc.rllRepository Browser Icon Resource
  DB2.rdmModel Installation Script
  DBM.rdmModel Installation Script
  DTM.rdmModel Installation Script
  DTS.rdmModel Installation Script
  EQM.rdmModel Installation Script
  GEN.rdmModel Installation Script
  IFX.rdmModel Installation Script
  MDS.rdmModel Installation Script
  OCL.rdmModel Installation Script
  OLP.rdmModel Installation Script
  SIM.rdmModel Installation Script
  SQL.rdmModel Installation Script
  TFM.rdmModel Installation Script
  UML.rdmModel Installation Script
  UMX.rdmModel Installation Script
 • Installation notes for SQL Server 2000 Meta Data Services files
  Install the following SQL Server 2000 Meta Data Services files in the Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Repository directory:
  • DBScan.dll
  • InsRepIM.dll
  • InsRepIM.exe
  • Msmdcxml.dll
  • Repbr.dll
  • Repbrui.dll
  • Repodbc.dll
  Install the following SQL Server 2000 Meta Data Services files in the Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Repository\resources\1033 directory:
  • Reprc.rll
  • Msmdcxml.rll
  • Msrmirc.rll
  • Repbrui.rll
  • Repbrmdc.rll
  Install the following SQL Server 2000 Meta Data Services files in the Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Repository\OIM\Install directory:
  • DB2.rdm
  • DBM.rdm
  • DTM.rdm
  • DTS.rdm
  • EQM.rdm
  • GEN.rdm
  • IFX.rdm
  • MDS.rdm
  • OCL.rdm
  • OLP.rdm
  • SIM.rdm
  • SQL.rdm
  • TFM.rdm
  • UML.rdm
  • UMX.rdm
  The following SQL Server 2000 Meta Data Services files must be registered by using the Regsvr32.exe utility:
  • DBScan.dll
  • InsRepIM.dll
  • Msmdcxml.dll
  • Repbr.dll
  • Rpbrui.dll
  • Repodbc.dll

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการDTSRUNcommand, see the "Dtsrun Utility" topic in SQL Server 2000 Books Online.

For more information about SQL Server 2000 Meta Data Services files, see the Redist.txt file in SQL Server 2000. The Redist.txt file is located in the root folder of the SQL Server 2000 installation media file.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 904796 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
Keywords: 
kbtshoot kberrmsg kbprb kbmt KB904796 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:904796

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com