การตั้งค่าเครื่องพิมพ์จะถูกละเว้นเมื่อคุณพิมพ์เอกสาร Word

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 904805 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ถูกรวมบัญชีของบทความพร้อมใช้งานก่อนหน้านี้ต่อไปนี้: 896558
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพิมพ์เอกสาร Microsoft Word การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ถูกละเว้น การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เหล่านี้รวมถึงขนาดกระดาษ การวางแนวหน้า และระยะขอบของหน้า

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เพื่อระบุขนาดกระดาษ การวางแนวหน้า หรือระยะขอบของหน้า อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณพิมพ์เอกสาร Word ขนาดกระดาษ การวางแนวหน้า หรือของระยะขอบของหน้าต่างจากสิ่งที่คุณระบุในคุณสมบัติของโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการตั้งค่าการตั้งค่าหน้ากระดาษที่คุณระบุในเอกสาร Word ของคุณแทนที่การตั้งค่าที่คุณระบุในคุณสมบัติของโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ไม่ได้ระบุขนาดกระดาษ การวางแนวหน้า หรือระยะขอบหน้ากระดาษในคุณสมบัติของโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ ระบุการตั้งค่าเหล่านี้แทน ในเอกสาร Word ของคุณ ถ้าไม่มีอยู่หลายส่วนในเอกสารของคุณ คุณต้องระบุการตั้งค่าสำหรับแต่ละส่วนของเอกสาร

เมื่อต้องการระบุการตั้งค่าเหล่านี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Word และจากนั้น เปิดเอกสารที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 2. ใน Microsoft Office Word 2003 และ Word รุ่นก่อนหน้า คลิกหน้าหรือส่วนที่คุณต้อง การพิมพ์ แล้ว คลิกตั้งค่าหน้ากระดาษในการแฟ้ม:เมนู

  ใน Microsoft Office Word 2007 คลิกหน้าหรือส่วนที่คุณต้อง การพิมพ์ แล้ว คลิกการเค้าโครงหน้ากระดาษแท็บ ในการตั้งค่าหน้ากระดาษจัดกลุ่ม คลิกตั้งค่าหน้ากระดาษเมื่อต้องการเปิดการตั้งค่าหน้ากระดาษกล่องโต้ตอบ
 3. คลิกการกระดาษแท็บ
 4. ภายใต้ขนาดกระดาษคลิกขนาดกระดาษที่คุณต้องการ
 5. ในการแหล่งกระดาษพื้นที่ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้:
  • ถ้าเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติสามารถเลือกถาดกระดาษถูกต้องการใช้ คลิกถาดเริ่มต้นในการหน้าแรกรายการ และจากนั้น คลิกถาดเริ่มต้นในการหน้าอื่น ๆรายการ

   ถาดเริ่มต้น
   ค่าเริ่มต้นถูกตั้งค่าในรายชื่อเหล่านี้ทั้งสอง
  • ถ้าเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติไม่สามารถเลือกถาดกระดาษถูกต้องการใช้ คุณอาจต้องเลือกถาดกระดาษที่ประกอบด้วยขนาดกระดาษที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 4 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกถาดกระดาษเหมาะสมในแบบหน้าแรกรายการ และในการหน้าอื่น ๆรายการ
 6. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษของเอกสารหรือระยะขอบของหน้า คลิกการระยะขอบแท็บ
 7. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
 8. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้ในการนำไปใช้กับกล่อง:
  • เมื่อต้องใช้ขนาดกระดาษที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 4 สำหรับเฉพาะส่วนปัจจุบันของเอกสาร คลิกข้อความที่เลือก.
  • เมื่อต้องใช้ขนาดกระดาษที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 4 สำหรับส่วนปัจจุบันของเอกสาร และส่วนที่เหลือทั้งหมดในเอกสาร คลิกจุดนี้ไปข้างหน้า.
  • เมื่อต้องใช้ขนาดกระดาษที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 4 สำหรับเอกสารทั้งหมด คลิกเอกสารทั้งหมด.
 9. คลิกตกลง.
 10. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 9 สำหรับแต่ละส่วนของเอกสารที่คุณต้องการระบุการตั้งค่า

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่พิมพ์เอกสารจาก Word ดูหัวข้อต่อไปนี้ในวิธีใช้ Microsoft Word:
 • การพิมพ์
 • ระยะขอบและการตั้งค่าหน้ากระดาษ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 904805 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbprinters kbprint kbtshoot kbprb kbmt KB904805 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:904805

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com