Nasıl YAPıLıR: Konsolu'nu veya GUI için belirleme olup olmadığı bir uygulama olduğu, nasıl

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 90493 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Özet

Bir uygulama, konsol veya GUI olup olmadığını belirlemek için EXEheader ayrıştırma gerekir. Başlık 'Alt' adlı bir alan içeriyor. Bu alan, uygulamanın altında çalışacağı olan alt sistemi hem de gerektiriyorsa arabiriminin türünü belirler. Değerleri oluşur:
  IMAGE_SUBSYSTEM_NATIVE        1
  IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_GUI     2
  IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_CUI     3
  IMAGE_SUBSYSTEM_OS2_CUI       5
  IMAGE_SUBSYSTEM_POSIX_CUI      7
  IMAGE_SUBSYSTEM_NATIVE_WINDOWS    8
  IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_CE_GUI    9
				

Daha fazla bilgi

Örnek kod

#include <windows.h>
#include <winnt.h>

VOID main(int, char **);
DWORD AbsoluteSeek(HANDLE, DWORD);
VOID ReadBytes(HANDLE, LPVOID, DWORD);
VOID WriteBytes(HANDLE, LPVOID, DWORD);
VOID CopySection(HANDLE, HANDLE, DWORD);

#define XFER_BUFFER_SIZE 2048

VOID
main(int argc, char *argv[])
{
  HANDLE hImage;

  DWORD bytes;
  DWORD iSection;
  DWORD SectionOffset;
  DWORD CoffHeaderOffset;
  DWORD MoreDosHeader[16];

  ULONG ntSignature;

  IMAGE_DOS_HEADER   image_dos_header;
  IMAGE_FILE_HEADER   image_file_header;
  IMAGE_OPTIONAL_HEADER image_optional_header;
  IMAGE_SECTION_HEADER image_section_header;

  if (argc != 2)
  {
    printf("USAGE: %s program_file_name\n", argv[1]);
    exit(1);
  }

  /*
   * Open the reference file.
   */ 
  hImage = CreateFile(argv[1],
            GENERIC_READ,
            FILE_SHARE_READ,
            NULL,
            OPEN_EXISTING,
            FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
            NULL);

  if (INVALID_HANDLE_VALUE == hImage)
  {
    printf("Could not open %s, error %lu\n", argv[1], GetLastError());
    exit(1);
  }

  /*
   * Read the MS-DOS image header.
   */ 
  ReadBytes(hImage,
       &image_dos_header,
       sizeof(IMAGE_DOS_HEADER));

  if (IMAGE_DOS_SIGNATURE != image_dos_header.e_magic)
  {
    printf("Sorry, I do not understand this file.\n");
    exit(1);
  }

  /*
   * Read more MS-DOS header.    */ 
  ReadBytes(hImage,
       MoreDosHeader,
       sizeof(MoreDosHeader));

  /*
   * Get actual COFF header.
   */ 
  CoffHeaderOffset = AbsoluteSeek(hImage, image_dos_header.e_lfanew) +
            sizeof(ULONG);

  ReadBytes (hImage, &ntSignature, sizeof(ULONG));

  if (IMAGE_NT_SIGNATURE != ntSignature)
  {
   printf("Missing NT signature. Unknown file type.\n");
   exit(1);
  }

  SectionOffset = CoffHeaderOffset + IMAGE_SIZEOF_FILE_HEADER +
          IMAGE_SIZEOF_NT_OPTIONAL_HEADER;

  ReadBytes(hImage,
       &image_file_header,
       IMAGE_SIZEOF_FILE_HEADER);

  /*
   * Read optional header.
   */ 
  ReadBytes(hImage,
       &image_optional_header,
       IMAGE_SIZEOF_NT_OPTIONAL_HEADER);

  switch (image_optional_header.Subsystem)
  {
  case IMAGE_SUBSYSTEM_UNKNOWN:
    printf("Type is unknown.\n");
    break;

  case IMAGE_SUBSYSTEM_NATIVE:
    printf("Type is native.\n");
    break;

  case IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_GUI:
    printf("Type is Windows GUI.\n");
    break;

  case IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_CUI:
    printf("Type is Windows CUI.\n");
    break;

  case IMAGE_SUBSYSTEM_OS2_CUI:
    printf("Type is OS/2 CUI.\n");
    break;

  case IMAGE_SUBSYSTEM_POSIX_CUI:
    printf("Type is POSIX CUI.\n");
    break;

  case IMAGE_SUBSYSTEM_NATIVE_WINDOWS:
      printf("Type is native Win9x driver.\n");
      break;

    case IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_CE_GUI:
      printf("Type is Windows CE.\n");
      break;

  default:
    printf("Unknown type %u.\n", image_optional_header.Subsystem);
    break;
  }
}

DWORD
AbsoluteSeek(HANDLE hFile,
       DWORD offset)
{
  DWORD newOffset;

  if ((newOffset = SetFilePointer(hFile,
                  offset,
                  NULL,
                  FILE_BEGIN)) == 0xFFFFFFFF)
  {
    printf("SetFilePointer failed, error %lu.\n", GetLastError());
    exit(1);
  }

  return newOffset;
}

VOID
ReadBytes(HANDLE hFile,
     LPVOID buffer,
     DWORD size)
{
  DWORD bytes;

  if (!ReadFile(hFile,
         buffer,
         size,
         &bytes,
         NULL))
  {
    printf("ReadFile failed, error %lu.\n", GetLastError());
    exit(1);
  }
  else if (size != bytes)
  {
    printf("Read the wrong number of bytes, expected %lu, got %lu.\n",
        size, bytes);
    exit(1);
  }
}
				

Özellikler

Makale numarası: 90493 - Last Review: 27 Şubat 2014 Perşembe - Gözden geçirme: 3.2
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Win32 Uygulama Programlama Arabirimi, Ne zaman ne ile kullanilir:
  • Microsoft Windows 95
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • the operating system: Microsoft Windows 2000
  • the operating system: Microsoft Windows XP
Anahtar Kelimeler: 
kbnosurvey kbarchive kbmt kbconsole kbhowto kbkernbase KB90493 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:90493

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com