Kada koristite Outlook ili Outlook Express da biste poku?ali da se prijavite na server po?te zasnovan na HTTP-u, potvrda identiteta ne uspeva ako koristite program Internet Explorer verzije 7.0

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 904942 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Informacije o Beta verziji
Ovaj ?lanak govori o Beta izdanju proizvoda korporacije Microsoft. Informacije u ovom ?lanku su date kakve jesu i podlo?ne su promenama bez obave?tenja.

Za ovaj Beta proizvod nije dostupna zvani?na podr?ka korporacije Microsoft. Za informacije o tome kako da nabavite podr?ku za Beta izdanje pogledajte dokumentaciju koja je uklju?ena uz datoteke Beta proizvoda ili pogledajte Web lokaciju sa koje ste preuzeli ovo izdanje.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada koristite Microsoft Outlook ili Microsoft Outlook Express da biste poku?ali da se prijavite na server po?te zasnovan na HTTP-u, potvrda identiteta ne uspeva. Do ovog problema dolazi kada su ispunjeni slede?i uslovi:
 • Na klijentskom ra?unaru koji koristite da biste poku?ali da se prijavite pokrenut je Microsoft Internet Explorer verzije 7.0.
 • HTTP server koristi skra?enu potvrdu identiteta.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, preuzmite i instalirajte slede?e ispravke sa lokacije Microsoft Download Center.

Microsoft Windows Server 2003, 64-bitne verzije

Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket WindowsServer2003.WindowsXP-KB904942-x64-ENU.exe.

Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Pribavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka je sa?uvana na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition za sisteme zasnovane na Itanium procesorima

Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket WindowsServer2003-KB904942-ia64-ENU.exe.

Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Pribavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka je sa?uvana na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Microsoft Windows Server 2003, 32-bitne verzije

Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket WindowsServer2003-KB904942-x86-ENU.exe.

Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Pribavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka je sa?uvana na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Microsoft Windows XP, 64-bitna izdanja

Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket WindowsServer2003.WindowsXP-KB904942-x64-ENU.exe.

Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Pribavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka je sa?uvana na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Microsoft Windows XP

Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket WindowsXP-KB904942-v2-x86-ENU.exe.

Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Pribavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka je sa?uvana na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 904942 - Poslednji pregled: 26. novembar 2007. - Revizija: 2.5
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition, ako se koristi sa:
  • Windows Internet Explorer 7
Klju?ne re?i: 
kbbug kbqfe kbpubtypekc atdownload kbhotfixserver KB904942

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com