הדרכה לגבי איתור ופריסה של עדכון האבטחה מתאריך 9 באוגוסט 2005

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 904954 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

הדרכה זו לאיתור ולפריסה עוסקת בכל העדכונים שפורסמו במהלך מחזור הפצה אחד של Microsoft Security Response Center (MSRC)?, והיא ניתנת כחלק ממחויבותה התמידית של מיקרוסופט לספק כלי איתור והמלצות פריסה עבור עדכוני האבטחה. הדרכה זו כוללת המלצות המבוססות על סוגי התרחישים העשויים להתממש בסביבות האופייניות למערכות ההפעלה השונות של מיקרוסופט. ההדרכה מתייחסת לשימוש בכלים כגון Microsoft Windows Update,? Microsoft Office Update,? Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)?, ?Office Detection Tool,? ?Microsoft Systems Management Server (SMS)?,? הכלי המורחב לניהול מצאי עדכוני אבטחה (Extended Security Update Inventory Tool) וכלי הסריקה Enterprise U?pdate Scan Tool (EST)?. בשלב זה, ההנחיות שבמסמך זה אינן חלות על מערכות של 64 סיביות. מיקרוסופט מתכננת להוסיף את המידע לפרסומים עתידיים של מדריך זה.

מבוא

מאמר זה כולל הדרכה לגבי איתור ופריסה של עדכון האבטחה מתאריך 9 באוגוסט 2005.

מידע נוסף

איתור ופריסה

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות Windows Update, ?Microsoft Update ו-Office Update

רוב עדכוני האבטחה שפורסמו ב-?9 באוגוסט 2005 זמינים באתרי האינטרנט הבאים של מיקרוסופט:
 • Windows Update
 • Microsoft Update
 • Office Update
עם זאת, לא כל עדכוני האבטחה זמינים באתרי אינטרנט אלה. עדכון האבטחה שלהלן אינו זמין באתרי אינטרנט אלה או שהם כוללים תמיכה חלקית בלבד עבורו:
 • עדכון האבטחה 890169
  עדכון האבטחה 890169 הוא עדכון עבור Microsoft Word.? באתר Microsoft Update קיימת תמיכה עבור Word 2002 ו-Word 2003. באתר Office Update קיימת תמיכה עבור Word 2000, Word 2002 ו-Word 2003. מיקרוסופט מפרסמת מחדש את עדכון האבטחה 890169 לאחר שגילתה כי המציג של Microsoft Office Word 2003 פגיע גם לבעיה המתוארת בעלון האבטחה MS05-23. באתרים Microsoft Update או Office Update לא קיימת תמיכה במציג של Microsoft Office Word. באתרים Microsoft Update או Office update לא קיימת תמיכה במציג של Word 2003, כיוון שאין הוא מהווה חלק מחבילת מוצרי Microsoft Office. כלי הסריקה Enterprise Update Scan Tool מתאריך 12 באפריל 2005 פורסם במקור אך ורק לצורך איתור עדכון האבטחה 890169, ואולם כעת הוא מאתר את הגירסה שפורסמה מחדש עבור עדכון אבטחה זה.

סביבות המאתרות עדכוני אבטחה באמצעות גירסה 1.2.1 של MBSA או גירסה 2.0 של MBSA

אם אתה משתמש בגירסה 1.2.1 של MBSA או בגירסה 2.0 של MBSA כדי לאתר עדכוני אבטחה, באפשרותך לאתר את רוב העדכונים שפורסמו בתאריך 9 באוגוסט 2005. הכלי MBSA לא יאתר את עדכון האבטחה שלהלן, או יאתר אותו רק בחלקו:
עדכון האבטחה 890169
עדכון האבטחה 890169 הוא עדכון עבור Word.? הכלי Office Detection Tool תומך ב-Word 2000, Word 2002 ו-Word 2003 כחלק מסריקה מקומית של MBSA 1.2.1. הכלי MBSA 2.0 תומך ב-Word 2002 ו-Word 2003 הן בסריקות מקומיות והן בסריקות מרוחקות. מיקרוסופט מפרסמת מחדש את עדכון האבטחה 890169 לאחר שגילתה כי המציג של Microsoft Office Word 2003 פגיע גם לבעיה המתוארת בעלון האבטחה MS05-23. הכלי MBSA 1.2.1 או MBSA 2.0 אינו תומכים במציג של Word 2003 כיוון שאין הוא מהווה חלק מחבילת מוצרי Office. כלי הסריקה Enterprise Update Scan Tool מתאריך 12 באפריל 2005 פורסם במקור אך ורק לצורך איתור עדכון האבטחה 890169, ואולם כעת הוא מאתר את הגירסה שפורסמה מחדש עבור עדכון אבטחה זה.
לקבלת מידע נוסף על אופן השגת כלי הסריקה לגילוי עדכונים ארגוניים (Enterprise Update Scan Tool), לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
894193 כיצד להשיג את כלי הסריקה לגילוי עדכונים ארגוניים וכיצד להשתמש בו

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות בשירותיSoftware Update Services (SUS) ? או שירותי Windows Server Update Services (WSUS)?

אם אתה משתמש בשירותי SUS או בשירותי WSUS כדי לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה, תוכל לאתר את מרבית העדכונים שפורסמו בתאריך 9 באוגוסט 2005. עם זאת, שירותים אלה אינם מאתרים את העדכון שלהלן או שהם תומכים בו חלקית בלבד:
עדכון האבטחה 890169
עדכון האבטחה 890169 הוא עדכון עבור Word.? בשירותי WSUS קיימת תמיכה עבור Word 2002 ו-Word 2003. מיקרוסופט מפרסמת מחדש את עדכון האבטחה 890169 לאחר שגילתה כי המציג של Microsoft Office Word 2003 פגיע גם לבעיה המתוארת בעלון האבטחה MS05-23. שירותי SUS או WSUS אינם תומכים במציג של Word 2003. שירות SUS אינו תומך במציג של Word 2003 כיוון שירות זה מעולם לא תמך במוצרי Office. שירות WSUS אינו תומך במציג של Word 2003 כיוון שאין הוא מהווה חלק מחבילת מוצרי Office. כלי הסריקה Enterprise Update Scan Tool מתאריך 12 באפריל 2005 פורסם במקור אך ורק לצורך איתור עדכון האבטחה 890169, ואולם כעת הוא מאתר את הגירסה שפורסמה מחדש עבור עדכון אבטחה זה.

סביבות המשתמשות בשרת SMS ביחד עם חבילת Software Update Services Feature Pack ועם הכלי Extended Security Update Inventory Tool לצורך איתור ופריסה של עדכוני אבטחה

אם אתה משתמש בשרת Microsoft Systems Management Server (SMS)? כדי לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה, באפשרותך לאתר את כל עדכוני האבטחה שפורסמו בתאריך 9 באוגוסט 2005.

ייתכן שתוכל לאתר חלק מעדכוני האבטחה במלואם רק אם תשתמש בכלי Extended Security Update Inventory Tool שצבר את כל העדכונים האחרונים. כדי להשיג כלי זה, בקר באתר האינטרנט של מיקרוסופט בכתובת:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2C93DA1D-48A0-4E5C-991F-87E08954F61B&displaylang=en

סיכום ההדרכה בנושא איתור ופריסה

הטבלה שלהלן מסכמת את ההדרכה בנושא איתור ופריסה עבור כל אחד מעדכוני האבטחה החדשים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
Office UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateMBSA 1.2 ו-Office Detection ToolMBSA 2.0SUSWSUSEnterprise Update Scan Tool בתצורה עצמאיתSMS עם SUS Feature Pack
רכיב/עלון/עדכון אבטחהאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור בלבדאיתור בלבדאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור בלבדאיתור ופריסה
?896727/MS05-038/Microsoft Internet Explorerלא זמיןכןכןכןכןכןכןלא זמיןכן
?899588/MS05-039/SMB/PNPלא זמיןכןכןכןכןכןכןלא זמיןכן
?893756/MS05-040/TAPISRVלא זמיןכןכןכןכןכןכןלא זמיןכן
?899591/MS05-041/RDPלא זמיןכןכןכןכןכןכןלא זמיןכן
?899587/MS05-042/Kerberosלא זמיןכןכןכןכןכןכןלא זמיןכן
?896423/MS05-043/Print Spoolerלא זמיןכןכןכןכןכןכןלא זמיןכן

עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש

הטבלה שלהלן מסכמת את ההדרכה בנושא איתור ופריסה עבור כל אחד מעדכוני האבטחה שפורסמו מחדש.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
Office UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateMBSA 1.2 ו-Office Detection ToolMBSA 2.0SUSWSUSEnterprise Update Scan Tool בתצורה עצמאיתSMS עם SUS Feature Pack
רכיב/עלון/עדכון אבטחהאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור בלבדאיתור בלבדאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור בלבדאיתור ופריסה
?890169/MS05-023/Wordתמיכה חלקית. מידע נוסף ניתן למצוא בסעיף Office Update.לא זמיןתמיכה חלקית. מידע נוסף ניתן למצוא בסעיף Microsoft Update.תמיכה חלקית. מידע נוסף ניתן למצוא בסעיף MBSA.תמיכה חלקית. מידע נוסף ניתן למצוא בסעיף MBSA.לא זמיןתמיכה חלקית. מידע נוסף ניתן למצוא בסעיף WSUS.תמיכה חלקית. מידע נוסף ניתן למצוא בסעיף MBSA.כן
?890046/MS05-032/MSAgentלא זמיןכןכןכןכןכןכןלא זמיןכן

סיבות לפרסום מחדש

 • עדכון האבטחה 890169 ?(MS05-023) מפורסם מחדש משום שלאחר פרסומו המקורי התגלה כי המציג של Word 2003 פגיע לבעיה המתוארת בעלון האבטחה MS05-23. לקבלת פרטים ספציפיים, עיין בחלק "שאלות נפוצות" של עלון האבטחה MS05-023.
 • עדכון האבטחה 890046 ?(MS05-032) מפורסם מחדש משום שלאחר פרסומו המקורי התגלה כי ה-kill bit עבור פקד זה לא יושם כראוי במערכות הפעלה של 64 סיביות. גילוי זה אינו משנה את הנחיות האיתור והפריסה עבור עדכון זה. עיין בחלק "שאלות נפוצות" של עדכון האבטחה 890046 לקבלת פרטים ספציפיים.

שאלות נפוצות

ש1: מה עושה מיקרוסופט כדי לספק הדרכה על דרך פריסתם של עדכונים אלה?

ת1: מיקרוסופט מעודדת מנהלי מערכת להצטרף לשידור אינטרנט חודשי בנושאים טכניים כדי ללמוד עוד בנושא עדכוני האבטחה. שידור האינטרנט שיעסוק בעדכוני אבטחה אלה יועבר ב-?10 באוגוסט 2005 בשעה 11:00 לפנה"צ (שעון החוף המערבי). כדי להירשם, בקר באתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:
http://msevents.microsoft.com/cui/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032277894&EventCategory=4
ש2: האם כלי הסריקה Enterprise Update Scan Tool פועל באופן מצטבר, כשם שפועל הכלי Extended Security Update Inventory Tool עבור שרת SMS?

ת2: לא, הכלי Enterprise Update Scan Tool אינו פועל באופן מצטבר. אין גם תוכנית להפוך כלי זה למצטבר.

ש3: האם אוכל להשתמש בכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)? כדי לקבוע אם העדכונים נדרשים?

ת3: באפשרותך להשתמש ב-MBSA 1.2.1 וב-MBSA 2.0 כדי לאתר את עדכוני האבטחה שפורסמו באוגוסט 2005. עדכוני אבטחה אלה נדונים במאמרי מאגר הידע Microsoft Knowledge Base הבאים:
896727 MS05-038: עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer
899588 MS05-039: פגיעות בתכונת 'הכנס-הפעל' עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק והעלאת רמת הרשאות
893756 MS05-040: פגיעות בשירות הטלפוניה עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
899591 MS05-041: פגיעות בפרוטוקול Remote Desktop עלולה לאפשר מניעת שירות
899587 MS05-042: פגיעויות בפרוטוקול Kerberos עלולות לאפשר מניעת שירות, גילוי מידע וזיופים
896423 MS04-043: פגיעות בתוכנית ההדפסה ברקע עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק
890046 MS05-032: פגיעות ב-Microsoft Agent עלולה לאפשר זיופים
MBSA 1.2.1 ו-MBSA 2.0 תומכים חלקית בעדכון האבטחה 890169.
890169 MS05-023: פגיעויות ב-Microsoft Word עלולות לגרום לביצוע קוד מרחוק

לקבלת מידע נוסף אודות האיתור החלקי של עדכון האבטחה 890169, עיין בחלק "סביבות המאתרות עדכוני אבטחה באמצעות גירסה 1.2.1 של MBSA או גירסה 2.0 של MBSA".

לקבלת מידע נוסף על התוכניות שה-MBSA אינו מאתר בשלב זה, לחץ על מספרי המאמרים להלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)? מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
895660 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 זמין (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם התקנת תוכנית המופיעה בסעיף "תוכנות מושפעות" של עלון האבטחה MS05-023, ייתכן שתיאלץ לקבוע באופן ידני אם עליך להתקין את עדכון אבטחה הנדרש. לקבלת מידע נוסף על אודות ה-MBSA, בקר באתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/tools/mbsahome.mspx
ש4: אילו עדכוני אבטחה מחייבים שאשתמש בכלי הסריקה Enterprise Update Scan Tool ביחד עם ה-MBSA כדי לזהות מערכות פגיעות ברשת שלי?

ת4: בתנאים מסוימים, כלי הסריקה Enterprise Update Scan Tool תומך באופן חלקי בעדכון האבטחה 890169 כאשר אתה משתמש בו יחד עם ה-MBSA. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
890169 MS05-023: פגיעויות ב-Microsoft Word עלולות לגרום לביצוע קוד מרחוק
לקבלת מידע נוסף, עיין בחלק "סביבות המאתרות עדכוני אבטחה באמצעות גירסה 1.2.1 של MBSA או גירסה 2.0 של MBSA".

ש5: האם אני יכול להשתמש בשרת Systems Management Server (SMS)?? כדי לקבוע אם העדכונים נדרשים?

ת5: כן. שרת ה-SMS מסייע באיתור ובפריסה של עדכוני אבטחה אלה. שרת ה-SMS משתמש ב-MBSA לצורך זיהוי. לכן, הוא עצמו אינו מאתר את אותן תוכניות שמאתר ה-MBSA. לקבלת מידע נוסף על אודות שרת ה-SMS, בקר באתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:
http://www.microsoft.com/israel/smserver/default.mspx
הן הכלי Security Update Inventory Tool והן הכלי Extended Security Update Inventory Tool דרושים לצורך איתור כל עדכוני האבטחה של Microsoft Windows ושל מוצרי Microsoft מושפעים אחרים. לקבלת מידע נוסף על מגבלותיו של כלי הסריקה Enterprise Update Scan Tool, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)? מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
ה-SMS משתמש גם הוא ב-Microsoft Office Inventory Tool כדי לאתר את עדכוני האבטחה הדרושים לתוכניות Microsoft Office, כגון Microsoft Word.

מאפיינים

Article ID: 904954 - Last Review: יום שישי 16 ספטמבר 2005 - Revision: 2.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
מילות מפתח 
kbhowto kbinfo kbexpertiseadvanced KB904954

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com