ข้อมูลเกี่ยวกับอักขระที่คุณไม่สามารถใช้ในไซต์ โฟลเดอร์ และแฟ้มที่อยู่ใน SharePoint

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 905231 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้แสดงอักขระที่คุณไม่สามารถใช้ในชื่อไซต์ SharePoint โฟลเดอร์ชื่อ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ และชื่อแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขีดล่าง (_) ในชื่อเซิร์ฟเวอร์ดูบทความต่อไปนี้ในการเปลี่ยนแปลงของ Internet Explorer ในระดับการรักษาความปลอดภัย

ปัญหาหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง Internet Explorer หรือ Windows
http://support.microsoft.com/kb/325192

ชื่อไซต์ ชื่อไซต์ย่อย หรือชื่อกลุ่มไซต์

 • คุณไม่สามารถใช้อักขระเหล่านี้ที่ใดก็ได้ ในไซต์ชื่อ ชื่อไซต์ย่อย หรือไซต์หรือชื่อกลุ่ม Active Directory:
  • tilde (~)
  • เครื่องหมายเลข (#)
  • เปอร์เซ็นต์(%)
  • ampersand (&)
  • เครื่องหมายดอก (*)
  • วงเล็บปีกกา ({})
  • เครื่องหมายทับขวา (\)
  • เครื่องหมายทวิภาค (:)
  • วงเล็บมุม (<>)
  • เครื่องหมายคำถาม (?)
  • เครื่องหมายทับ (/)
  • เครื่องหมายบวก(+)
  • ไปป์ (|)
  • เครื่องหมายใบเสนอราคา (")
 • คุณไม่สามารถเริ่มต้นชื่อไซต์ ชื่อไซต์ย่อย หรือชื่อกลุ่มไซต์มีอักขระขีดล่าง (_) หรืออักขระที่รอบระยะเวลา
 • คุณไม่สามารถใช้อักขระรอบระยะเวลา consecutively ในกึ่งกลางของชื่อไซต์ ชื่อไซต์ย่อย หรือชื่อกลุ่มไซต์
 • คุณไม่สามารถใช้อักขระที่รอบระยะเวลาที่สิ้นสุดของชื่อไซต์ ชื่อไซต์ย่อย หรือชื่อกลุ่มไซต์

ชื่อโฟลเดอร์

 • คุณไม่สามารถใช้อักขระต่อไปนี้ที่ใดก็ได้ในชื่อโฟลเดอร์หรือชื่อของเซิร์ฟเวอร์:
  • tilde
  • เครื่องหมายเลข
  • เปอร์เซ็นต์
  • ampersand
  • เครื่องหมายดอก
  • วงเล็บปีกกา
  • เครื่องหมายทับขวา
  • เครื่องหมายทวิภาค
  • วงเล็บมุม
  • เครื่องหมายคำถาม
  • เครื่องหมายทับ
  • ไปป์
  • เครื่องหมายใบเสนอราคา
 • คุณไม่สามารถใช้อักขระรอบระยะเวลา consecutively ในกึ่งกลางของชื่อโฟลเดอร์
 • คุณไม่สามารถใช้อักขระที่รอบระยะเวลาที่สิ้นสุดของชื่อโฟลเดอร์
 • คุณไม่สามารถเริ่มต้นชื่อโฟลเดอร์ มีอักขระที่รอบระยะเวลา

ชื่อแฟ้ม

 • คุณไม่สามารถใช้อักขระเหล่านี้ที่ใดก็ได้ในชื่อแฟ้ม:
  • tilde
  • เครื่องหมายเลข
  • เปอร์เซ็นต์
  • ampersand
  • เครื่องหมายดอก
  • วงเล็บปีกกา
  • เครื่องหมายทับขวา
  • เครื่องหมายทวิภาค
  • วงเล็บมุม
  • เครื่องหมายคำถาม
  • เครื่องหมายทับ
  • ไปป์
  • เครื่องหมายใบเสนอราคา
 • คุณไม่สามารถใช้อักขระรอบระยะเวลา consecutively ในกึ่งกลางของชื่อแฟ้ม
 • คุณไม่สามารถใช้อักขระที่รอบระยะเวลาที่สิ้นสุดของชื่อแฟ้ม
 • คุณไม่สามารถเริ่มต้นชื่อแฟ้ม ด้วยอักขระที่รอบระยะเวลา
 • นอกจากนี้ ชื่อแฟ้มและชื่อโฟลเดอร์อาจไม่ลงท้ายด้วย:
  • .files
  • _files
  • -Dateien
  • _fichiers
  • _bestanden
  • _file
  • _archivos
  • -filer
  • _tiedostot
  • _pliki
  • _soubory
  • _elemei
  • _ficheiros
  • _arquivos
  • _dosyalar
  • _datoteke
  • _fitxers
  • _failid
  • _fails
  • _bylos
  • _fajlovi
  • _fitxategiak

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 905231 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Windows SharePoint Services
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
Keywords: 
kbtshoot kbinfo kbmt KB905231 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:905231

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com