วิธีการใช้ Visio 2003 และ Visio 2007 ทรัพยากร Kit เครื่องมือเพื่อปิดการใช้รายการเมนู Visio บนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 905691 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

คุณสามารถใช้ Microsoft Office Visio 2003 และ Microsoft Office Visio ทรัพยากร 2007 ชุดเครื่องมือที่สามารถกำหนดรายการเมนูสำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่รัน Visio 2003 และ Visio 2007 เครื่องมือ Visio 2003 ทรัพยากร Kit ช่วยสภาพแวดล้อมขององค์กรที่ปิดการใช้รายการเมนู Visio ตามความต้องการของตนเอง

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือการ Kit ทรัพยากร Visio เพื่อปิดการใช้รายการเมนู Visio บนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์

หมายเหตุ เมื่อรายการเมนูถูกปิดใช้งาน รายการที่จะถูกเอาออกจากเมนูไม่ รายการเมนูจะไม่พร้อมใช้งานเฉพาะ (ปรากฏเป็นสีจาง)

ข้อมูลเพิ่มเติม

การติดตั้งเครื่องมือการ Kit ทรัพยากร Visio

เมื่อต้องการติดตั้งเครื่องมือการ Kit ทรัพยากร Visio ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เมื่อต้องการขอรับเครื่องมือการ Kit ทรัพยากร Visio แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=87d292f0-13c2-42bc-a561-c7dfd166642d
 2. คลิก ดาวน์โหลด.
 3. ในการ การดาวน์โหลดแฟ้ม กล่องโต้ตอบ คลิก บันทึกจากนั้น ให้บันทึกแฟ้ม VisioRKTools.exe ไปยังโฟลเดอร์ที่คุณเลือก
 4. เรียกใช้แฟ้ม VisioRKTools.exe ตัวอย่างเช่น ใน Windows Explorer คลิกสองครั้ง VisioRKTools.exe.
 5. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้เรียกใช้แฟ้ม คลิก เรียกใช้.
 6. คลิก ใช่ เมื่อต้องการยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน
 7. คลิก เรียกดูและจากนั้น ค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแยกเครื่องมือการ Kit ทรัพยากร Visio แล้ว คลิก ตกลง สองครั้ง

เพิ่มนโยบาย Visio11.adm โดยใช้สแน็ปอินนโยบายกลุ่ม

หลังจากที่คุณเซ็ตอัพสถาปัตยกรรม Active Directory และ'นโยบายกลุ่ม'ในองค์กรของคุณ คุณใช้สแน็ปอินนโยบายกลุ่มใน Microsoft Management Console (MMC) เพื่อตั้งค่านโยบายของ Visio จากเท็มเพลนโยบาย Visio (ไฟล์.adm) หลังจากที่คุณได้ตั้งค่านโยบายสำหรับวัตถุ'นโยบายกลุ่ม'ที่เฉพาะเจาะจง Microsoft Windows ประมวลผลนโยบายบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องเพิ่มนโยบาย Visio11.adm โดยใช้สแน็ปอินนโยบายกลุ่ม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด gpedit.mscแล้ว คลิก ตกลง.
 2. ใน'นโยบายกลุ่ม'สแนป คลิกขวา แม่แบบการดูแล ภายใต้ การตั้งค่าคอนฟิกผู้ใช้แล้ว คลิก เพิ่ม/เอาแม่แบบ.
 3. คลิก เพิ่ม.
 4. คลิก Visio11.admแล้ว คลิก เปิด.

  หมายเหตุ แฟ้ม Visio11.adm ควรจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 7 ของส่วน "ติดตั้งแบบ Visio ทรัพยากร Kit เครื่องมือ"
 5. ในการ เพิ่ม/เอาแม่แบบ กล่องโต้ตอบ คลิก ปิด.

ปิดใช้งานรายการเมนูที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในแฟ้มนโยบาย

เมื่อต้องการปิดใช้งานรายการเมนูที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในแฟ้มนโยบาย ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในนโยบายกลุ่มสแน็ปอินของ MMC:
 1. ขยาย การตั้งค่าคอนฟิกผู้ใช้.
 2. ขยาย แม่แบบการดูแล.
 3. ขยาย Microsoft Visio 2003 หรือ Microsoft Visio 2007 .
 4. ขยาย ปิดการใช้งานของสินค้าในอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้.
 5. คลิก กำหนดไว้ล่วงหน้า.
 6. คลิกขวา ปิดการใช้งานคำสั่งแถบปุ่มและรายการเมนูแล้ว คลิก คุณสมบัติ.
 7. ในการ การตั้งค่า แท็บ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายของรายการเมนูที่คุณต้องการปิดใช้งาน แล้ว คลิก ตกลง.
  • ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานรายการเมนูที่เปิดใช้งานทั้งหมด คลิก ปิดการใช้งานแล้ว คลิกตกลง
  หมายเหตุ คลิก ถัดไป สำหรับรายการเมนูเพิ่มเติม

ปิดใช้งานรายการเมนูที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในแฟ้มนโยบาย

เมื่อต้องการปิดใช้งานรายการเมนูที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในแฟ้มนโยบาย ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในนโยบายกลุ่มสแน็ปอินของ MMC:
 1. กำหนดตัวควบคุม ID สำหรับรายการเมนูที่คุณต้องการปิดใช้งาน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้ Microsoft Visual Basic สำหรับแมโคแอปพลิเคชัน (VBA) ใน Visio ในการกำหนดตัวควบคุม ID สำหรับรายการเมนู

  ตัวอย่าง แมโครดังต่อไปนี้เปิดชุดของกล่องข้อความเพื่อแสดงคำสั่งและรหัสควบคุมที่สอดคล้องกันสำหรับแต่ละสินค้าบนการ แฟ้ม เมนูใน Visio:
  Sub EnumerateControls()
    Dim icbc As Integer
    Dim cbcs As CommandBarControls
    Set cbcs = Application.CommandBars("Menu Bar").Controls("File").Controls
    For icbc = 1 To cbcs.Count
      MsgBox cbcs(icbc).Caption & " = " & cbcs(icbc).ID
    Next icbc
  End Sub
  
  หมายเหตุ เปลี่ยนคำ "แฟ้ม" ในแมโครให้เป็นชื่อของเมนูที่แตกต่างกันเพื่อขอรับตัวควบคุมรหัสสำหรับเมนูนั้น
 2. ขยาย การตั้งค่าคอนฟิกผู้ใช้.
 3. ขยาย แม่แบบการดูแล.
 4. ขยาย Microsoft Visio 2003 หรือ Microsoft Visio 2007.
 5. ขยาย ปิดการใช้งานของสินค้าในอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้.
 6. คลิก แบบกำหนดเอง.
 7. คลิกขวา ปิดการใช้งานคำสั่งแถบปุ่มและรายการเมนูแล้ว คลิก คุณสมบัติ.
 8. ในการ การตั้งค่า แท็บ คลิก เปิดใช้งานแล้ว คลิก แสดง.
 9. ในการ แสดงเนื้อหา กล่องโต้ตอบ คลิก เพิ่ม.
 10. ในการ เพิ่มรายการ กล่องโต้ตอบ พิมพ์รหัสควบคุมที่คุณกำหนดในขั้นตอนที่ 1 แล้ว คลิก ตกลง.
 11. คลิก ตกลง เมื่อต้องปิดการ แสดงเนื้อหา กล่องโต้ตอบ
 12. คลิก ตกลง เมื่อต้องปิดการ ปิดการใช้งานคำสั่งแถบปุ่มและรายการเมนูคุณสมบัติ กล่องโต้ตอบ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/assistance/HA011513711033.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียกใช้รหัส VBA ตัวอย่างที่รวมอยู่ในบทความ Knowledge Base คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
297304วิธีการเรียกใช้โค้ดตัวอย่างจากบทความในฐานความรู้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 905691 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2555 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
Keywords: 
kbmenu kbprogramming kbautomation kbvba kbhowto kbmt KB905691 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:905691

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com