Несподівано з’являється пропозиція перезавантажити комп’ютер після інсталяції пакета оновлень системи Office або оновлення системи Office

Переклади статей Переклади статей
Номер статті: 905726 - Показ продуктів, яких стосується ця стаття.
Розгорнути все | Згорнути все

На цій сторінці

ОЗНАКИ

Після інсталяції пакета оновлень системи Microsoft Office або оновлення системи Office несподівано з’являється пропозиція перезавантажити комп’ютер.

ПРИЧИНА

Ця проблема може виникнути, якщо пакет оновлень або оновлення має змінити файл, який наразі використовується. Файл може використовуватися відкритою програмою під час інсталяції пакета оновлень або оновлення. Інколи, програма, яка використовує файл, не є програмою системи Office.

Ця проблема може виникнути за однієї або кількох наведених нижче умов.
 • Пристрій, який синхронізується з програмою Microsoft Outlook, підключено до клієнтського комп’ютера. Крім того, запущено програму ActiveSync.
 • Запущено програму системи Office.
 • Запущено Microsoft Office Communicator 2005 або Microsoft Office Communicator 2007.
Примітка. Цей список неповний. Цю проблему можуть спричинювати й інші інстальовані програми.

РОЗВ'ЯЗАНН

Перш ніж інсталювати пакет оновлень або оновлення, завершіть роботу всіх програм або служб, які можуть заважати інсталяції пакета оновлень або оновлення.

Нижче наведено способи, за допомогою яких можна завершити роботу найпоширеніших програм і служб, які можуть спричинити виникнення цієї проблеми. Використовуйте ці способи залежно від ситуації.

Завершення роботи програми ActiveSync

Щоб завершити роботу програми ActiveSync, завершіть процес Wcescomm.exe. Щоб завершити процес Wcescomm.exe, перейдіть до розділу "Завершення процесу програми, яка працює у фоновому режимі".

Примітка. Користувач або пристрій, який підключений до служби, буде відключений після завершення процесу.

Завершення роботи програми системи Office

Щоб завершити роботу програми системи Office, натисніть кнопку Вихід у меню Файл. Якщо програми системи Office немає на екрані, натисніть комбінацію клавіш Alt+Tab, щоб перейти до неї. Також можна натиснути кнопку панелі завдань у програмі системи Office.

Примітка. Процес програми системи Office може продовжувати працювати у фоновому режимі, якщо проблема спричинює аварійне завершення програми. Якщо є підозра на те, що процес програми системи Office працює у фоновому режимі, завершіть процес. Для цього перейдіть до розділу "Завершення процесу програми, яка працює у фоновому режимі".

Завершення роботи програми Communicator 2005 або Communicator 2007

Щоб завершити роботу програми Communicator 2005 або Communicator 2007, здійсніть вихід з програми Communicator, закрийте її, а потім вийдіть з програми. Для цього виконайте такі дії:
 1. У меню З’єднання натисніть кнопку Вийти.
 2. У меню З’єднання натисніть кнопку Закрити.

  Примітка. Закриття програми Communicator 2005 або Communicator 2007 призводить до її згортання в область сповіщень.
 3. Натисніть піктограму програми Communicator 2005 або Communicator 2007 в області сповіщень правою кнопкою миші та виберіть команду Вийти.

Завершення процесу програми, яка працює у фоновому режимі

Увага! Завершення процесу може спричинити небажані результати. Включно з нестабільністю системи та втратою даних. Під час завершення процесу ви не маєте можливості зберегти його стан або інші дані.

Щоб завершити процес програми, яка працює у фоновому режимі, використайте один з наведених нижче способів.

Спосіб 1. Використайте диспетчер завдань

Щоб завершити процес за допомогою диспетчера завдань, виконайте наведені нижче дії.
 1. Натисніть комбінацію клавіш Ctrl+Alt+Del.
 2. На вкладці Процеси виберіть назва_процесу і натисніть кнопку Завершити процес.

  Примітка. Параметр назва_процесу відповідає імені файлу процесу, який потрібно завершити.

Спосіб 2. Використайте команду "Taskkill"

Щоб використати команду Taskkill для завершення процесу, виконайте такі дії:
 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Виконати, введіть cmd і натисніть кнопку OK.
 2. У командному рядку введіть taskkill /imназва_процесу, а потім натисніть клавішу Enter.

  Примітки.
  • Параметр назва_процесу відповідає імені файлу процесу, який потрібно завершити.
  • Щоб отримати додаткові відомості про команду Taskkill, введіть taskkill /? в командному рядку та натисніть клавішу Enter.
 3. У командному рядку введіть команду exit, щоб закрити командний рядок.

Запобігання несподіваному перезавантаженню комп’ютера під час розгортання пакета оновлень системи Office або оновлення системи Office

Якщо ви адміністратор, який розгортає пакет оновлень системи Office або оновлення системи Office, ви можете використати сценарій для завершення роботи програм або служб, які можуть завадити інсталяції пакета оновлень або оновлення.

Корпорація Майкрософт надає приклади програмного коду тільки як приклад без будь-яких прямих або непрямих гарантій, включно з непрямими гарантіями придатності до продажу або придатності для певної мети, але не обмежуючись такими гарантіями. Приклади в цій статті розраховано на користувачів, що мають достатній рівень знань відповідної мови програмування та необхідних засобів і процедур розробки та налагодження. Співробітники служби підтримки корпорації Майкрософт можуть пояснити можливості конкретної процедури. Проте вони не будуть змінювати приклади для реалізації додаткових можливостей або створювати процедури на вимогу окремих користувачів.

Щоб використати сценарій для завершення програм або служб, створіть сценарій, схожий на наведений нижче.
; Приклад TechNet 2005
; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/resources/qanda/sept04/hey0927.mspx
; Щоб отримати додаткові відомості про використання сценаріїв для керування процесами, відвідайте веб-сайт Майкрософт:
; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/guide/sas_prc_overview.mspx

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject _
  ("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _
  ("Select * from Win32_Process Where Name = 'Communicator.exe'")
For Each objProcess in colProcessList
  objProcess.Terminate()
Далі

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Здебільшого, після інсталяції пакета оновлень системи Office або оновлення системи Office, перезавантажувати комп’ютер необов’язково. Однак, існують випадки, за яких комп’ютер потрібно перезавантажувати.

Відомості про необхідність перезавантаження після інсталяції пакета оновлень системи Office або оновлення системи Office буде додано до документації, яка постачається разом із пакетом оновлень системи Office або оновленням системи Office, якщо таке перезавантаження буде потрібним.

Властивості

Номер статті: 905726 - Востаннє переглянуто: 29 квітня 2010 р. - Редакція: 4.8
ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО:
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office 2000 - професійний випуск
 • Microsoft Office - випуск для малого бізнесу 2003
 • Microsoft Office XP - випуск для малого бізнесу
 • Microsoft Office 2000 - випуск для малого бізнесу
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP - стандартний випуск
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office XP Students and Teachers
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 - стандартний випуск
 • Microsoft Excel 2000 - стандартний випуск
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 - стандартний випуск
 • Microsoft Outlook 2000
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 - стандартний випуск
 • Microsoft PowerPoint 2000 - стандартний випуск
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project Standard 2002
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Project Server 2003
 • Microsoft Project Server 2002
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office Visio Standard 2003
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 - стандартний випуск
 • Microsoft Word 2000 - стандартний випуск
Ключові слова: 
kbsetup kbtshoot kbprb KB905726

Надіслати відгук

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com