Dobijate poruku o gre?ci 0x8004010F kada poku?ate da sinhronizujete spisak adresa van mre?e na Exchange 2007 serveru ili Exchange 2003 serveru u programu Outlook 2003

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 905813 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada poku?ate da sinhronizujete spisak adresa van mre?e na Microsoft Exchange Server 2007 serveru ili Microsoft Exchange Server 2003 serveru u programu Microsoft Office Outlook 2003, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci u fascikli ?Problemi sa sinhronizacijom?:
0x8004010F Objekat nije mogao biti prona?en
Ako poku?ate da po?aljete e-poruku po?to dobijete ovu poruku o gre?ci, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci u programu Outlook 2003:
Zadatak ?Microsoft Exchange Server? je prijavio gre?ku (0x8004010F): ?Operacija nije uspela. Objekat nije mogao biti prona?en.?

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i ukoliko je ispunjen neki od slede?ih uslova:
 • Kada prika?ete stavku Svojstva u postavci Spiskovi adresa u upravlja?u sistemom Exchange, ispunjen je jedan od slede?ih uslova:
  • Objekat spiska adresa van mre?e ima spisak adresa koji nedostaje.
  • Objekat spiska adresa van mre?e ima neispravan spisak adresa.
 • Kada prika?ete stavku Svojstva u postavci Spisak adresa van mre?e u upravlja?u sistemom Exchange, ispunjen je jedan od slede?ih uslova:
  • Objekat spiska adresa van mre?e ima spisak adresa koji nedostaje.
  • Objekat spiska adresa van mre?e ima neispravan spisak adresa.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda.

1. metod

Koristite ovaj metod da biste re?ili ovaj problem kada prika?ete stavku Svojstva u postavci Spiskovi adresa u upravlja?u sistemom Exchange.

Exchange 2003
 1. U upravlja?u sistemom Exchange razvijte kontejner Primaoci.
 2. Kliknite na kontejner Spiskovi adresa van mre?e.
 3. U desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na objekat spiska adresa van mre?e, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 4. Na kartici Op?te postavke uverite se da je u okvir Spiskovi adresa unet va?e?i spisak adresa. Ako u okvir Spiskovi adresa nije unet va?e?i spisak adresa, morate ga uneti.

  Napomena Podrazumevana adresa je globalni spisak adresa.
 5. Kliknite na dugme U redu.
 6. Ponovo kliknite desnim tasterom mi?a na objekat spiska adresa van mre?e, a zatim izaberite stavku Postavi kao novu podrazumevanu vrednost ako objekat spiska adresa van mre?e nije postavljen.
 7. Ako ste napravili neke promene, ponovo kliknite desnim tasterom mi?a na objekat spiska adresa van mre?e, a zatim izaberite stavku Ponovo napravi.
Exchange 2007
 1. U alatki Exchange Management Console razvijte stavku Konfiguracija servera, a zatim izaberite stavku Po?tansko sandu?e.
 2. U prozoru Upravljanje bazom podataka, u skladi?tu za po?tansko sandu?e kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Svojstva.
 3. Izaberite karticu Postavke klijenta, kliknite na dugme Potra?i, a zatim izaberite odgovaraju?i adresar van mre?e.
 4. Kliknite dvaput na dugme U redu.

2. metod

Koristite ovaj metod da biste re?ili ovaj problem kada prika?ete stavku Svojstva u postavci Spisak adresa van mre?e u upravlja?u sistemom Exchange.

Exchange 2003
 1. U upravlja?u sistemom Exchange izaberite stavku Svojstva za skladi?te za po?tansko sandu?e, a zatim se uverite da je u okviru Spisak adresa van mre?e, na kartici Op?te postavke u spisak adresa van mre?e unet va?e?i objekat spiska adresa van mre?e.

  Napomena Ako u spisak adresa van mre?e nije unet va?e?i objekat spiska adresa van mre?e, kliknite na dugme Potra?i da biste izabrali va?e?i objekat spiska adresa van mre?e.
 2. Po?aljite e-poruku iz programa Outlook 2003.

  Napomena U programu Outlook 2003 mo?da ?ete morati da se odjavite i ponovo prijavite da bi testiranje bilo uspe?no.

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 905813 - Poslednji pregled: 29. decembar 2007. - Revizija: 2.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kbprb kbexchdirectory KB905813

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com