ขนาดของชุดทำงานของกระบวนการทั้งหมดในเซสชันส่วนควบคุมอาจถูกตัดออก เมื่อคุณใช้บริการเทอร์มินัลในการเข้าสู่หรือออกจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 905865 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้บริการเทอร์มินัล เพื่อเข้าสู่ หรือออกจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 ขนาดของชุดการทำงานของกระบวนการทั้งหมดในเซสชันของคอนโซลอาจถูก trimmed ถึงขนาดอยู่หลังจากที่คอมพิวเตอร์เริ่มต้นขึ้น คุณอาจลดนี้ขนาดของชุดการทำงานชั่วคราว ลดการเกิดขึ้นคอมพิวเตอร์เป็นเวิร์กกรุ๊ปคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ของสมาชิก หรือตัวควบคุมโดเมน

เป็นชุดงานจะ trimmed ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำอาจถูกเขียนไปยังแฟ้มเพจ ลักษณะการทำงานนี้เพิ่มกิจกรรมของดิสก์ กระทั่ง คุณอาจได้รับอย่าง "หน่วยความจำเสมือนน้อยต่ำเกินไป" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดได้

ในบางครั้ง ไบต์ทั้งหมดที่อยู่ในแฟ้มเพจอาจสามารถใช้ ประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์อาจลดลงจนกว่าการตั้งค่าการทำงานกลับไปเป็นสถานะที่เก็บไว้ชั่วคราว ชุดการทำงานอาจถูก trimmed แม้ว่าไม่มีหน่วยความจำกายภาพเพียงพอในการตอบสนองความต้องการหน่วยความจำที่ปัจจุบัน หรือ ชุดการทำงานอาจถูก trimmed แม้ว่าไม่มีหน่วยความจำกายภาพเพียงพอในการแคชเนื้อหาทั้งหมดของร้านค้าที่ใช้งานแฟ้ม ร้านค้าเหล่านี้ใช้แฟ้มอาจรวมถึงฐานข้อมูลของบริการไดเรกทอรี Active Directory และฐานข้อมูล Microsoft SQL Server

ปัญหานี้มีผลต่อการตั้งค่าการทำงานของบริการทั้งหมดที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ บริการเหล่านี้รวมถึงบริการต่าง ๆ ที่รันในนามของระบบปฏิบัติการหลักและโปรแกรมที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ในระบบ บริการที่ปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเอง โดยร้านค้าที่ใช้แฟ้มแค ได้รับผลกระทบ โดย trimming ของชุดการทำงานมากที่สุด

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้บริการเทอร์มินัลเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 หรือ มีโปรแกรมแก้ไขด่วน 834293 ที่นำไปใช้

หมายเหตุ:เมื่อคุณเข้าสู่ หรือออกจากคอนโซลของคอมพิวเตอร์ ชุดการทำงานอยู่ไม่ trimmed

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้นเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 จากนั้น เพิ่มโปรแกรมแก้ไขด่วนกระบวนการติดตั้งการสร้างเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้โปรแกรมแก้ไขด่วนรวมอยู่ในการติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 ในอนาคต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จำเป็นต้องใช้ Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Windows Server 2003 รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Msgina.dll5.2.3790.25251,211,90408 Sep 200505:21x86SP1SP1QFE
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Msgina.dll5.2.3790.25251,193,47207 Sep 200515:14x64SP1SP1QFE
Wmsgina.dll5.2.3790.25251,211,90407 Sep 200515:14x86SP1WOW
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Msgina.dll5.2.3790.25251,465,85607 Sep 200515:13IA-64SP1SP1QFE
Wmsgina.dll5.2.3790.25251,211,90407 Sep 200515:13x86SP1WOW

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ
 • แฟ้มไม่มีเหตุการณ์หรือการบันทึกติดตามบริการเทอร์มินัล logons กับคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ใช้ Windows Server 2003 แฟ้มบันทึกเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัยติดตามการเข้าสู่ระบบและออกจากระบบธุรกรรม แต่ไม่แยก logons บริการเทอร์มินัล
 • โปรแกรมอรรถประโยชน์ Qwinsta interactively ตรวจพบเซสชันบริการเทอร์มินัลในคอมพิวเตอร์ภายใน หรือระยะไกล เมื่อต้องดูรายละเอียดของไวยากรณ์ พิมพ์qwinsta /หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง
 • เมื่อต้องการดูหน่วยความจำปล่อยที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ ใช้การตรวจสอบระบบเพื่อติดตามชุดการทำงานของกระบวนการ หรือ ใช้ตัวจัดการงานเพื่อดูการใช้หน่วยความจำ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
834293หน้าต่างสถานะอาจไม่สามารถคืนค่าอย่างถูกต้อง เมื่อคุณยกเลิกการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลแล้ว
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 905865 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbwinserv2003presp2fix kbbug kbfix kbHotfixServer kbqfe kbmt KB905865 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:905865

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com