Korzystanie z monikerów w programie Internet Explorer nie jest już obsługiwane po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń dostarczonej razem z kumulacyjną aktualizacją zabezpieczeń 896727 (MS05-038)

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 906294 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ważne Niniejszy artykuł zawiera informacje, które opisują, jak obniżyć poziom zabezpieczeń lub wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Zmiany te można wprowadzić w celu obejścia określonego problemu. Zaleca się, aby przed wprowadzeniem tych zmian ocenić zagrożenie związane z zastosowaniem tego obejścia w danym środowisku. W przypadku zastosowania tego obejścia należy podjąć odpowiednie kroki dodatkowe, aby pomóc w ochronie systemu.

Ważne Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Podczas wyświetlania w produktach wymienionych na liście w sekcji „Dotyczy” strony sieci Web zawierającej moniker strona może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Na przykład obiekt zawierający moniker Java może nie zostać załadowany.

Problem występuje po zainstalowaniu zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń opisanej w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
896727 MS05-038: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Rozwiązanie

Z powodu zmian zabezpieczeń zaimplementowanych w zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń 896727 korzystanie z monikerów standardowych nie jest już możliwe. Niestandardowy moniker jest używany jako odwołanie oraz do tworzenia wystąpienia formantu ActiveX lub uruchomienia kodu. Na przykład monikery obejmują następujące elementy.
JAVA:
NEW:
SESSION:
Jeżeli aplikacja używa monikeru Java maszyny wirtualnej języka Microsoft Java, należy użyć jednej z następujących metod, aby umożliwić używanie monikerów niestandardowych.

Metoda 1: Aplikacja napisana w języku Microsoft Visual J++

Jeżeli aplikacja została napisana w języku Microsoft Visual J++, w celu rozwiązania problemu należy przekonwertować ją na aplikację języka Microsoft Visual J#.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konwertowania aplikacji Visual J++ na aplikację Visual J#, należy odwiedzić następujące witryny sieci Microsoft Developer Network (MSDN) w sieci Web:
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dv_vjsharp/html/vjgrfUpgradingComponentsThatUseCommswfchtmlPackage.asp

http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dv_vjsharp/html/vjsamUpgradingVisualJ60Project.asp

Metoda 2: Aplikacja napisana w zestawie Microsoft SDK for Java

Jeżeli aplikacja została napisana w zestawie Microsoft SDK for Java, w celu rozwiązania problemu należy przekonwertować ją na aplikację Visual V#.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konwertowania aplikacji Visual J++ na aplikację Visual J#, należy odwiedzić następujące witryny sieci MSDN w sieci Web:
http://msdn.microsoft.com/en-us/dv_vstechart/html/vjtskMigratingJavaAppletsToMicrosoftJBrowserControls.asp
Uwaga Inne aplikacje używające niestandardowych monikerów należy napisać ponownie, aby usunąć zależność od monikera niestandardowego.

Więcej informacji

Ostrzeżenie To obejście może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia, lecz podaje te informacje, aby umożliwić zastosowanie go według uznania użytkownika. Obejście to użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność.

Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru za pomocą Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Problemy te mogą spowodować, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Możesz modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.

Uwaga Wykonanie tych kroków spowoduje usunięcie zmiany zaimplementowanej w zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń 896727, zapobiegającej korzystaniu z monikerów. Po wykonaniu tych kroków strona sieci Web zawierająca moniker będzie działać zgodnie z oczekiwaniami. Nie zalecamy jednak wprowadzania tej zmiany, ponieważ powoduje ona wyłączenie części aktualizacji zabezpieczeń. Zmianę należy wprowadzać tylko tymczasowo do czasu użycia jednej z metod opisanych w sekcji „Rozwiązanie”.

Aby obejść ten problem oraz aby umożliwić korzystanie z monikerów, należy zainstalować zbiorczą aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer opisaną w biuletynie MS05-052 dotyczącym zabezpieczeń. Należy również utworzyć lub zmodyfikować podklucze rejestru. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Pobierz, a następnie zainstaluj zbiorczą poprawkę zabezpieczeń dla programu Internet Explorer opisaną w biuletynie MS05-052 dotyczącym zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat, w jaki sposób uzyskać i zainstalować tę aktualizację, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  http://www.microsoft.com/poland/technet/security/bulletin/ms05-052.mspx
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj, a następnie kliknij jeden z następujących podkluczy rejestru:
  • Aby umożliwić używanie monikerów poszczególnym użytkownikom, kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\
  • Aby umożliwić używanie monikerów poszczególnym komputerom, kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\
 4. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 5. Wpisz nazwę FEATURE_LIMIT_MONIKERS, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. Kliknij pozycję FEATURE_LIMIT_MONIKERS.
 7. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 8. Wpisz tekst iexplore.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 9. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj, wpisz 0, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Wartość 0 włącza działanie monikerów w programie Internet Explorer. Wartość 1 wyłącza monikery.
 10. Zamknij Edytor rejestru.

Właściwości

Numer ID artykułu: 906294 - Ostatnia weryfikacja: 26 lipca 2006 - Weryfikacja: 2.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 na następujących platformach
  • Microsoft Windows XP Service Pack 1
  • Microsoft Windows 2000 Server SP4
  • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 na następujących platformach
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 na następujących platformach
  • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4 na następujących platformach
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Server SP4
  • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
Słowa kluczowe: 
kbqfe kbfix kbbug kbpubtypekc kbhotfixserver KB906294

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com