Podczas próby instalacji dodatku SP 2 dla Office 2003 wyświetlany jest komunikat o błędzie „Poprawki uaktualniające nie mogą zostać zainstalowane przez usługę Instalator Windows” lub program instalacyjny jest zamykany, a powiadomienie nie jest wyświetlane

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 906323 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Jeżeli jeden lub kilka z programów wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” jest zainstalowany na danym komputerze, podczas próby zainstalowania dodatku Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Microsoft Office 2003 wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Poprawki uaktualniające nie mogą zostać zainstalowane przez usługę Instalator Windows, ponieważ nie ma programu do uaktualnienia albo poprawki uaktualniające są przeznaczone do innej wersji tego programu. Sprawdź, czy program, który ma być uaktualniony, znajduje się na dysku i czy masz prawidłowe poprawki uaktualniające.
Uwaga: Ten komunikat o błędzie 1642 jest również rejestrowany w pliku dziennika instalacji aktualizacji dodatku SP2 dla pakietu Office 2003.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z instalacją aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
884290 How to troubleshoot an update installation by using log files in Office 2003
Ponadto podczas instalowania dodatku SP2 dla pakietu Office 2003 w następujących scenariuszach program instalacyjny jest zamykany, a powiadomienie nie jest wyświetlane:
 • Dodatek SP2 dla pakietu Office 2003 jest instalowany przy użyciu witryny Microsoft Office Update lub witryny Microsoft Update w sieci Web.
 • Dodatek SP2 dla pakietu Office 2003 jest pobierany z witryny Microsoft – Centrum pobierania i jest instalowany w trybie dyskretnym.

Przyczyna

Ten problem może występować w przypadku instalowania dodatku SP2 dla pakietu Office 2003 wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:
 • Zainstalowany jest dodatek Service Pack 1 (SP1) dla pakietu Microsoft Office 2003.
 • Zainstalowany jest Instalator Microsoft Windows 3.0.
Ustalono, że ten problem nie występuje w przypadku instalowania dodatku SP2 dla pakietu Office 2003 wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:
 • Zainstalowany jest Instalator Windows 3.0, jednak nie zainstalowano dodatku SP1 dla pakietu Office 2003.
 • Zainstalowany jest Instalator Windows 2.0 i zainstalowano dodatek SP1 dla pakietu Office 2003.
 • Zainstalowany jest Instalator Windows 2.0, jednak nie zainstalowano dodatku SP1 dla pakietu Office 2003.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować następujące metody w podanej kolejności. Jeśli pierwsza metoda nie rozwiązuje problemu, spróbuj skorzystać z drugiej metody.

Metoda 1: Zainstalowanie pakietu redystrybucyjnego Instalatora Windows 3.1 (v2)

Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj pakiet redystrybucyjny Instalatora Windows 3.1 (v2).

Jak uzyskać pakiet redystrybucyjny Instalatora Windows 3.1 (v2)

Poniższy plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Pobierz
Pobierz pakiet redystrybucyjny Instalatora Windows 3.1 (v2) teraz. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili publikacji pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
898715 Dostępna jest aktualizacja Instalatora Windows 3.1 dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 i dla 64-bitowych wersji systemu Windows XP

Metoda 2: Zainstalowanie pełnej wersji dodatku SP2 dla pakietu Office 2003

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować pełną wersję dodatku SP2 dla pakietu Office 2003.

Jak uzyskać pełną wersję dodatku SP2 dla pakietu Office 2003

Poniższy plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Pobierz
Pobierz pakiet pełnej wersji dodatku SP2 dla pakietu Office 2003 teraz. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili publikacji pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku.

Uwaga: Łącze do pełnej wersji dodatku SP2 dla pakietu Office 2003 znajduje się u dołu strony sieci Web Microsoft — Centrum pobierania. Nazwa pełnej wersji dodatku SP2 dla pakietu Office 2003 jest podobna do następującej:
Office2003SP2-KB887616-FullFile-skrót_języka.exe
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
887616 Opis dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office 2003

Więcej informacji

Jak ustalić, która wersja Instalatora Windows jest zainstalowana na danym komputerze

Aby ustalić, która wersja Instalatora Windows jest zainstalowana na danym komputerze, wykonaj następujące kroki:
 1. Zlokalizuj plik Msi.dll w Eksploratorze Windows. Ten plik znajduje się w następującym folderze:
  Windows\System 32
 2. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy plik Msi.dll, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Wersja, a następnie zanotuj wersję pliku.
W następującej tabeli znajduje się lista wersji Instalatora Windows.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Instalator Microsoft WindowsWersjaUwagi
Instalator Windows 3.03.00.3790.2180
Instalator Windows 3.13.01.4000.1823Ta wersja jest instalowana razem z oryginalnym pakietem redystrybucyjnym Instalatora Windows 3.1 (v1).
Instalator Windows 3.13.01.4000.1830Ta wersja została uwzględniona w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003.
Instalator Windows 3.13.01.4000.2435 Ta wersja zawiera poprawkę umożliwiającą rozwiązanie problemu związanego z awariami Instalatora Windows w trybie dyskretnym po uaktualnieniu do Instalatora Windows 3.1.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących poprawki uwzględnionej w Instalatorze Windows 3.1 w wersji 3.01.4000.2435, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
898628 Po zaktualizowaniu Instalatora Windows do wersji 3.1 jego działanie kończy się niepowodzeniem bez sygnalizowania błędu

Właściwości

Numer ID artykułu: 906323 - Ostatnia weryfikacja: 24 maja 2006 - Weryfikacja: 3.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
Słowa kluczowe: 
kberrmsg kbsetup kbtshoot kbprb KB906323

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com