Ζητήματα που επιδιορθώνονται στο InfoPath 2003 από το Office 2003 Service Pack 2

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 906426 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει ένα service pack για το Microsoft Office 2003 που περιλαμβάνει ενημερώσεις κώδικα για το Microsoft Office InfoPath 2003.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Microsoft Office 2003 Service Pack 2 (SP2) παρέχει τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις για το Microsoft Office InfoPath 2003. Το Office 2003 SP2 περιέχει βελτιώσεις ασφάλειας, βελτιώσεις σε θέματα σταθερότητας και βελτιώσεις επιδόσεων. Ορισμένες από τις ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται στο Office 2003 SP2 κυκλοφόρησαν νωρίτερα στο Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) ή σε ξεχωριστές ενημερωμένες εκδόσεις. Αυτό το service pack συνδυάζει όλες τις ενημερώσεις κώδικα που κυκλοφόρησαν νωρίτερα σε μία ενημερωμένη έκδοση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Office 2003 SP2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
887616Περιγραφή του Office 2003 Service Pack 2

Περισσότερες πληροφορίες

Με δυνατότητα λήψης λίστα ζητημάτων που επιδιορθώνει το service pack

Δεν υπάρχει αρχείο ένα Microsoft Excel διαθέσιμη που περιέχει μια λίστα με το InfoPath 2003 ζητημάτων τα οποία επιδιορθώνονται από το Office 2003 SP2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗΤο βιβλίο εργασίας είναι στην αγγλική γλώσσα. Το βιβλίο εργασίας δεν θα μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Λήψη
Άμεση λήψη του πακέτου Office2003_SP2Changes.exe.Ημερομηνία έκδοσης:, 27 Σεπτεμβρίου 2005

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε το αρχείο αυτό για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Λίστα ζητημάτων που επιδιορθώνει το Service Pack

Θέματα που υπήρχε προηγουμένως τεκμηρίωση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft

Το Office 2003 SP2 επιδιορθώνει τα ζητήματα του InfoPath 2003 που περιγράφονται στα ακόλουθα πακέτα επειγουσών επιδιορθώσεων:

886706Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το InfoPath 2003 μετά το Service Pack 1: 30 Σεπτεμβρίου 2004
890952Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το InfoPath 2003 μετά το Service Pack 1: 17 Δεκεμβρίου 2004
895405Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Microsoft Office InfoPath 2003 μετά το Service Pack 1: 11 Μαρτίου 2005

Θέματα για τα οποία προηγουμένως δεν υπήρχε τεκμηρίωση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft

Το Office 2003 SP2 επιδιορθώνει τα ακόλουθα ζητήματα του InfoPath 2003 που δεν έχουν τεκμηριωθεί προηγουμένως στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft.

Λαμβάνετε το μήνυμα λάθους "Το InfoPath δεν είναι δυνατό να δημιουργήσει μια νέα, κενή φόρμα" όταν προσπαθείτε να ανοίξετε μια φόρμα επανασχεδιασμένο

Εάν αλλάξετε σχεδιασμένα (που έχουν εξαχθεί) φόρμας στο InfoPath 2003, όλοι τη μορφοποίηση υπό όρους έχει καταργηθεί από τη φόρμα.

Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε τη φόρμα επανασχεδιασμένο, η φόρμα δεν ανοίγει. Επιπλέον, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το InfoPath δεν είναι δυνατό να δημιουργήσει μια νέα, κενή φόρμα.
Το InfoPath δεν είναι δυνατό να ανοίξει τη φόρμα. Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος.
Εάν κάνετε κλικ στο κουμπίΕμφάνιση λεπτομερειών, εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
Το πρότυπο φόρμας: αρχείο:Διαδρομή\manifest.xsf
Το InfoPath δεν είναι δυνατό να ανοίξει την ακόλουθη προβολή: Προβολή 1
Το ακόλουθο αρχείο προβολής δεν είναι έγκυρο: view1.xsl
Το αρχείο .xsl δεν είναι έγκυρο XSL.
Η παράσταση που αναμένεται.


Λαμβάνετε το μήνυμα λάθους "Το InfoPath δεν είναι δυνατό να ανοίξει την ακόλουθη φόρμα" μήνυμα όταν προσπαθείτε να ανοίξετε μια λύση σε κατάσταση λειτουργίας σχεδίασης

Προσπαθείτε να ανοίξετε μια λύση σε κατάσταση σχεδίασης. Η λύση αυτή περιέχει μια ομάδα που είναι συνδεδεμένη σε μια επαναλαμβανόμενη ομάδα. Στην περίπτωση αυτή, η λύση δεν ανοίγει. Επιπλέον, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το InfoPath δεν είναι δυνατό να ανοίξει την ακόλουθη φόρμα:Διαδρομή\FileName.xsn
Το Microsoft Office InfoPath δεν είναι δυνατό να ανοίξει την επιλεγμένη φόρμα.


Αντικαθίστανται μερικές τιμές της βάσης δεδομένων κατά τη χρήση μιας φόρμας για την υποβολή ερωτημάτων σε μια βάση δεδομένων

Όταν χρησιμοποιείτε μια φόρμα για να υποβάλετε ερώτημα σε μια βάση δεδομένων, στα αποτελέσματα του ερωτήματος μπορεί να αντικατασταθούν ορισμένες τιμές της βάσης δεδομένων.


Το InfoPath 2003 τερματίζεται απροσδόκητα όταν σχεδιάζετε μια φόρμα που είναι συνδεδεμένη σε μια υπηρεσία Web

Όταν προσπαθείτε να σχεδιάσετε μια νέα φόρμα που είναι συνδεδεμένη σε μια υπηρεσία Web, δεν δημιουργείται στη φόρμα. Επιπλέον, το InfoPath 2003 τερματίζεται απροσδόκητα χωρίς μήνυμα λάθους.


Λαμβάνετε το μήνυμα λάθους "το πρότυπο της φόρμας δεν είναι έγκυρο", όταν προσπαθείτε να ανοίξετε μια λύση η οποία περιέχει ένα στοιχείο ελέγχου "Πλαίσιο λίστας" ένθετων

Προσπαθείτε να ανοίξετε μια λύση η οποία περιέχει μια ένθετηΠλαίσιο λίσταςControl. Εάν το ένθετοΠλαίσιο λίσταςστοιχείο ελέγχου είναι συνδεδεμένο σε ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο, η λύση δεν ανοίγει. Επιπλέον, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το πρότυπο φόρμας δεν είναι έγκυρη.
Εάν κάνετε κλικ στο κουμπίΕμφάνιση λεπτομερειών, εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
Το InfoPath δεν είναι δυνατό να ανοίξει την ακόλουθη προβολή: Προβολή 1
Το ακόλουθο αρχείο προβολής δεν είναι έγκυρο: view1.xsl
Το αρχείο .xsl δεν είναι έγκυρο XSL.
Αναμενόταν διακριτικό ') 'Εύρεση' ['.


Πληροφορίες HTML δεν αποθηκεύονται κατά τη χρήση της εξαγωγής με δυνατότητα Web

Όταν χρησιμοποιείτε τον εξαγωγής στο Web τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τη φόρμα ως μια ιστοσελίδα ενός αρχείου (MHTML), πληροφορίες HTML λείπει στο αρχείο. Μόνο οι πληροφορίες κεφαλίδας MHT αποθηκεύεται στο αρχείο.


Λειτουργία καταχώρησης με μελάνι αυξάνεται απροσδόκητα η χρήση της CPU

Όταν χρησιμοποιείτε μια φόρμα σε λειτουργία καταχώρισης με μελάνι, η χρήση της CPU αυξάνεται απροσδόκητα.


Λαμβάνετε το μήνυμα λάθους "Το InfoPath δεν είναι δυνατό να εκτελέσει το καθορισμένο ερώτημα" το μήνυμα, όταν εκτελείτε ένα ερώτημα σε μια φόρμα

Όταν εκτελείτε ένα ερώτημα σε μια φόρμα, χρησιμοποιώντας το ActiveX Data Objects (ADO), δεν εκτελείται το ερώτημα. Επιπλέον, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το InfoPath δεν είναι δυνατό να εκτελέσει το καθορισμένο ερώτημα.
Εάν κάνετε κλικ στο κουμπίΕμφάνιση λεπτομερειών, εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
The XML data returned from the data source does not match the XML Schema for this form. This discrepancy might be caused by the data source returning multiple rows when InfoPath expects only one. Attribute 'PID' is not allowed on element '{http://schemas.microsoft.com/office/infopath/2003/ado/dataFields}Ones', according to Schema.

Error signature details

You may receive an error message that is similar to the following when you use InfoPath 2003:
Microsoft Office InfoPath has encountered a problem and needs to close. Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση. (Microsoft Office Outlook has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.). Για να δείτε τα δεδομένα που περιέχει αυτή η αναφορά σφάλματος, κάντε κλικ εδώ. (Microsoft Windows The system has recovered from a serious error. A log of this error has been created. Please tell Microsoft about this problem. We have created an error report that you can send to help us improve Microsoft Windows. We will treat this report as confidential and anonymous. To see what data this error report contains, click here.).
Όταν προβάλλετε τα δεδομένα της αναφοράς σφάλματος, η αναφορά περιέχει μια υπογραφή σφάλματος παρόμοια με μία από τις παρακάτω:
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Όνομα εφαρμογήςΈκδοση εφαρμογήςΌνομα λειτουργικής μονάδαςΈκδοση λειτουργικής μονάδαςOffset
Infopath.exe11.0.5531.0MSHTML.DLL6.0.3790.118001135fe
Infopath.exe11.0.5531.0Msvcrt.dll7.0.2600.110600033ec0
Infopath.exe11.0.6357.0Infopath.exe11.0.6357.00052aa79
Infopath.exe11.0.5531.0OLEAUT32.dll3.50.5016.0000037c4
Infopath.exe11.0.6357.0Infopath.exe11.0.6357.000541b7e
Infopath.exe11.0.6357.0Infopath.exe11.0.6357.00050334f
Infopath.exe11.0.6357.0Mso.dll11.0.6360.000034032
Infopath.exe11.0.6357.0Mscorwks.dll1.1.4322.20320007214e
Infopath.exe11.0.5531.0Msvcrt.dll7.0.2600.110600033283
Infopath.exe11.0.6357.0Infopath.exe11.0.6357.0000eecbf
Infopath.exe11.0.6357.0MSHTML.DLL6.0.2900.2523000643be
Infopath.exe11.0.6357.0Infopath.exe11.0.6357.00043c57f
Infopath.exe11.0.6357.0Infopath.exe11.0.6357.00039c502
Infopath.exe11.0.6357.0Infopath.exe11.0.6357.00045ffef
Infopath.exe11.0.6357.0Infopath.exe11.0.6357.0003a17fa
InfoPath.exe11.0.5531.0InfoPath.exe11.0.5531.0002a800c
Επιπλέον, άλλες εκδόσεις προγραμμάτων, εκδόσεις λειτουργικής μονάδας και μετατοπίσεις είναι πιθανές.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 906426 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011 - Αναθεώρηση: 3.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
  • Microsoft Office InfoPath 2003
Λέξεις-κλειδιά: 
kbtshoot kbupdate kbfix kbmt KB906426 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:906426

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com