การตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไขใน InfoPath 2003 โดย Office 2003 Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 906426 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้นำออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับ Microsoft Office 2003 ที่ประกอบด้วยการแก้ปัญหาสำหรับ Microsoft Office InfoPath 2003

บทนำ

Microsoft Office 2003 Service Pack 2 (SP2) ให้การปรับปรุงล่าสุดไปยัง Microsoft Office InfoPath 2003 office 2003 SP2 ประกอบด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย การปรับปรุงเสถียรภาพ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน แก้ไขที่มีอยู่ใน Office 2003 SP2 บางอย่างได้ถูกนำออกก่อนหน้านี้ใช้ ใน Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) หรือการปรับปรุงที่แยกต่างหาก service pack นี้รวมการแก้ไขที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดลงในการปรับปรุงที่หนึ่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office 2003 SP2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
887616คำอธิบายของ Office 2003 Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการที่สามารถดาวน์โหลดได้ของปัญหาที่แก้ไข service pack

สมุด Microsoft Excel งานพร้อมใช้งานที่ประกอบด้วยรายการของการตัดสินค้าจากคลัง InfoPath 2003 ที่มีแก้ไข โดย Office 2003 SP2 ได้

หมายเหตุ:สมุดงานที่อยู่ในภาษาอังกฤษ สมุดงานจะไม่สามารถแปลเป็นภาษาอื่น ๆ

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Office2003_SP2Changes.exeวันวางจำหน่าย: 27 กันยายน 2005

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

รายการของปัญหาที่แก้ไข service pack

ปัญหาที่ได้รับการบันทึกถูกก่อนหน้านี้ไว้ในฐานความรู้ของ Microsoft

office 2003 SP2 แก้ปัญหา InfoPath 2003 ที่อธิบายไว้ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้:

886706คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 1 post-Service InfoPath 2003: 30 กันยายน 2004
890952คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 1 post-Service InfoPath 2003: 17 ธันวาคม 2004
895405คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 1 post-Service Microsoft Office InfoPath 2003: 11 มีนาคม 2005

ปัญหาที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในฐานความรู้ของ Microsoft

office 2003 SP2 แก้ปัญหา InfoPath 2003 ต่อไปนี้ที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในฐานความรู้ของ Microsoft

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "InfoPath ไม่สามารถสร้างฟอร์มใหม่ ว่างเปล่าได้" เมื่อคุณพยายามเปิดแบบฟอร์ม redesigned

ถ้าคุณเปลี่ยนการออกแบบฟอร์ม (แยก) ใน InfoPath 2003 ทั้งหมดการจัดรูปแบบมีเงื่อนไขแบบถูกเอาออกจากแบบฟอร์ม

เมื่อคุณพยายามเปิดแบบฟอร์ม redesigned แบบฟอร์มที่ไม่เปิด นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
InfoPath ไม่สามารถสร้างฟอร์มใหม่ ว่างเปล่า
InfoPath ไม่สามารถเปิดแบบฟอร์ม เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ถ้าคุณคลิกแสดงรายละเอียดรายละเอียดต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:
แม่แบบของฟอร์ม: แฟ้ม:เส้นทาง\manifest.xsf
InfoPath ไม่สามารถเปิดในมุมมองต่อไปนี้: 1 มุมมอง
แฟ้มมุมมองต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง: view1.xsl
แฟ้ม.xsl ไม่ XSL ที่ถูกต้อง
นิพจน์ที่คาดไว้


คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "InfoPath ไม่สามารถเปิดแบบฟอร์มต่อไปนี้ได้" ข้อความเมื่อคุณพยายามจะเปิดการแก้ไขปัญหาในโหมดการออกแบบ

คุณพยายามเปิดการแก้ไขปัญหาในโหมดการออกแบบ วิธีการแก้ไขปัญหานี้ประกอบด้วยกลุ่มที่ถูกผูกไว้กับกลุ่มที่มีการทำซ้ำ ในสถานการณ์เช่นนี้ วิธีแก้ไขปัญหาไม่เปิดขึ้น นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
InfoPath ไม่สามารถเปิดแบบฟอร์มต่อไปนี้:เส้นทาง\FileName :.xsn
Microsoft Office InfoPath ไม่สามารถเปิดฟอร์มที่เลือก


ค่าฐานข้อมูลบางอย่างจะถูกเขียนทับเมื่อคุณใช้แบบฟอร์มการสอบถามฐานข้อมูล

เมื่อคุณใช้แบบฟอร์มการสอบถามฐานข้อมูล ค่าฐานข้อมูลบางอย่างอาจถูกเขียนทับในผลลัพธ์การสอบถาม


ออก InfoPath 2003 โดยไม่คาดคิดจากเมื่อคุณออกแบบฟอร์มที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บเซอร์วิส

เมื่อคุณพยายามที่จะออกแบบฟอร์มใหม่ที่มีการเชื่อมต่อกับบริการเว็บ แบบฟอร์มจะไม่สร้างขึ้น ออกนอกจากนี้ InfoPath 2003 โดยไม่คาดคิดจากไม่ มีข้อผิดพลาด


คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "แม่แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง" เมื่อคุณพยายามเปิดโซลูชันที่ประกอบด้วยตัวควบคุม "กล่องรายการ" ที่ซ้อนกัน

คุณพยายามเปิดโซลูชันที่ประกอบด้วยการซ้อนกันกล่องรายการตัวควบคุม ถ้าการซ้อนกันกล่องรายการตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลทำซ้ำ ไม่มีเปิดการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง
ถ้าคุณคลิกแสดงรายละเอียดรายละเอียดต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:
InfoPath ไม่สามารถเปิดในมุมมองต่อไปนี้: 1 มุมมอง
แฟ้มมุมมองต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง: view1.xsl
แฟ้ม.xsl ไม่ XSL ที่ถูกต้อง
โทเค็นที่คาดไว้ ') 'พบ' ['


รายละเอียด html ไม่ถูกบันทึกเมื่อคุณใช้การส่งออกเว็บลักษณะการทำงาน

เมื่อคุณใช้การส่งออกเว็บลักษณะการทำงานการบันทึกแบบฟอร์มเป็นแบบครั้งเดียวของแฟ้มเว็บเพจ (MHTML), รายละเอียด HTML ไม่พบในแฟ้ม มีบันทึกเฉพาะ MHT ส่วนหัวของข้อมูลในแฟ้ม


โหมดรายการหมึกเพิ่มการใช้งาน CPU โดยไม่คาดคิด

เมื่อคุณใช้แบบฟอร์มในโหมดรายการหมึก การใช้งาน CPU โดยไม่คาดคิดเพิ่ม


คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "InfoPath ไม่สามารถเรียกใช้แบบสอบถามที่ระบุ" ข้อความเมื่อคุณรันการสอบถามในแบบฟอร์ม

เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามในแบบฟอร์ม โดยการใช้วัตถุข้อมูล ActiveX (ADO), แบบสอบถามทำงานไม่ นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
InfoPath ไม่สามารถรันการสอบถามที่ระบุ
ถ้าคุณคลิกแสดงรายละเอียดรายละเอียดต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:
ข้อมูล XML ที่ส่งกลับจากแหล่งข้อมูลไม่ตรงกับเค้าร่าง XML สำหรับแบบฟอร์มนี้ ความขัดแย้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากแหล่งข้อมูลที่ส่งคืนหลายแถวเมื่อ InfoPath expects เพียงหนึ่ง ไม่อนุญาตให้ใช้คุณลักษณะ 'PID' ในองค์ประกอบ ' { http://schemas.microsoft.com/office/infopath/2003/ado/dataFields}Ones' ตามแบบแผนการ

รายละเอียดของลายเซ็นข้อผิดพลาด

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้เมื่อคุณใช้ InfoPath 2003:
Microsoft Office InfoPath พบปัญหา และจำเป็นต้องปิด We are sorry for the inconvenience. หากต้องการดูว่ารายงานข้อผิดพลาดนี้มีข้อมูลใด ให้ คลิกที่นี่
เมื่อคุณดูข้อมูลในรายงานข้อผิดพลาด รายงานประกอบด้วยลายเซ็นข้อผิดพลาดที่คล้ายกับลายเซ็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อโปรแกรมประยุกต์รุ่นของโปรแกรมประยุกต์ชื่อโมดูลรุ่นของโมดูลออฟเซต
InfoPath.exe11.0.5531.0Mshtml.dll6.0.3790.118001135fe
InfoPath.exe11.0.5531.0Msvcrt.dll7.0.2600.110600033ec0
InfoPath.exe11.0.6357.0InfoPath.exe11.0.6357.00052aa79
InfoPath.exe11.0.5531.0Oleaut32.dll3.50.5016.0000037c4
InfoPath.exe11.0.6357.0InfoPath.exe11.0.6357.000541b7e
InfoPath.exe11.0.6357.0InfoPath.exe11.0.6357.00050334f
InfoPath.exe11.0.6357.0Mso.dll11.0.6360.000034032
InfoPath.exe11.0.6357.0Mscorwks.dll1.1.4322.20320007214e
InfoPath.exe11.0.5531.0Msvcrt.dll7.0.2600.110600033283
InfoPath.exe11.0.6357.0InfoPath.exe11.0.6357.0000eecbf
InfoPath.exe11.0.6357.0Mshtml.dll6.0.2900.2523000643be
InfoPath.exe11.0.6357.0InfoPath.exe11.0.6357.00043c57f
InfoPath.exe11.0.6357.0InfoPath.exe11.0.6357.00039c502
InfoPath.exe11.0.6357.0InfoPath.exe11.0.6357.00045ffef
InfoPath.exe11.0.6357.0InfoPath.exe11.0.6357.0003a17fa
InfoPath.exe11.0.5531.0InfoPath.exe11.0.5531.0002a800c
นอกจากนี้ อื่น ๆ รุ่นของโปรแกรม รุ่นของโมดูล และ offsets จะเป็นไป

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 906426 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office InfoPath 2003
Keywords: 
kbtshoot kbupdate kbfix kbmt KB906426 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:906426

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com