Θέματα που επιδιορθώνονται από το Office 2003 Service Pack 2 στο Outlook 2003

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 906451 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει ένα service pack για το Microsoft Office 2003 που περιέχει ενημερώσεις κώδικα για το Microsoft Office Outlook 2003.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Microsoft Office 2003 Service Pack 2 (SP2) παρέχει τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις για το Microsoft Office Outlook 2003. Office 2003 SP2 περιέχει την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις επιδόσεις. Ορισμένες από τις ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται στο Office 2003 SP2 κυκλοφόρησαν νωρίτερα στο Office 2003 Service Pack 1 (SP1) ή σε ξεχωριστές ενημερωμένες εκδόσεις. Office 2003 SP2 συνδυάζει τις ενημερώσεις κώδικα που κυκλοφόρησαν νωρίτερα σε μία ενημερωμένη έκδοση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Office 2003 Service Pack 2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
887616 Περιγραφή του Office 2003 Service Pack 2

Περισσότερες πληροφορίες

Λίστα με δυνατότητα λήψης των ζητημάτων που επιδιορθώνει το service pack

Διατίθεται ένα βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel που περιέχει μια λίστα με τα ζητήματα του Office 2003 μετά το Service Pack 1 που επιδιορθώνονται από το Office 2003 SP2.

Σημείωση Το βιβλίο εργασίας είναι στην αγγλική γλώσσα. Το βιβλίο εργασίας δεν θα μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Λήψη
Άμεση λήψη του πακέτου Office2003_SP2Changes.exe.

Ημερομηνία έκδοσης:, 27 Σεπτεμβρίου 2005

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία στην οποία καταχωρήθηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια που βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Λίστα ζητημάτων που επιδιορθώνει το service pack

Θέματα που έχουν τεκμηριωθεί προηγουμένως στη Γνωσιακή βάση της Microsoft

Office 2003 SP2 επιδιορθώνει τα ζητήματα του Outlook 2003 που περιγράφονται στα ακόλουθα πακέτα επειγουσών επιδιορθώσεων:
839629 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 21 Αυγούστου 2004
839647 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 9 Σεπτεμβρίου 2004
883917 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003: 2 Αυγούστου 2004
883929 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Office 2003 μετά το Service Pack 1: 2 Σεπτεμβρίου 2004
883942 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 2 Σεπτεμβρίου 2004
885227 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 9 Σεπτεμβρίου 2004
885243 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 13 Σεπτεμβρίου 2004
885244 Περιγραφή της αγγλικής έκδοσης του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 13 Σεπτεμβρίου 2004
885246 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Office 2003 μετά το Service Pack 1: 21 Σεπτεμβρίου 2004
885872 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 27 Σεπτεμβρίου 2004
886803 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 12 Οκτωβρίου 2004
886804 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 13 Οκτωβρίου 2004
887568 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 2 Νοεμβρίου 2004
888088 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 1 Νοεμβρίου 2004
888616 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 12 Νοεμβρίου 2004
889096 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 22 Νοεμβρίου 2004
889097 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 19 Νοεμβρίου 2004
890050 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 29 Νοεμβρίου 2004
890342 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 4 Δεκεμβρίου 2004
891007 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 20 Δεκεμβρίου 2004
891115 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 18 Δεκεμβρίου 2004
891519 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 18 Δεκεμβρίου 2004
891576 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 7 Ιανουαρίου 2005
892057 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 7 Ιανουαρίου 2005
892089 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 15 Φεβρουαρίου 2005
892299 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 20 Ιανουαρίου 2005
892404 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 25 Ιανουαρίου 2005
893050 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 24 Ιανουαρίου 2005
893052 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 1η Φεβρουαρίου 2005
893305 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 4 Φεβρουαρίου 2005
894317 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Office Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 22 Φεβρουαρίου 2005
894378 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Office 2003 μετά το Service Pack 1: 24 Φεβρουαρίου 2005
894539 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 26 Φεβρουαρίου 2005
895119 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 4 Μαρτίου 2005
895318 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Microsoft Office Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 11 Μαρτίου 2005
895395 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 11 Μαρτίου 2005
895402 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Microsoft Office Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 11 Μαρτίου 2005
895679 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Microsoft Office Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 11 Μαρτίου 2005
896155 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Microsoft Office Outlook 2003 μετά το Service Pack 1 περιλαμβάνει το αρχείο Emsmdb32.dll: 28 Απριλίου 2005
896164 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Microsoft Office Outlook 2003 μετά το Service Pack 1 περιλαμβάνει το αρχείο Outex.dll: 28 Απριλίου 2005
896253 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Microsoft Office Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 30 Μαρτίου 2005
896261 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 29 Μαρτίου 2005
896418 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 4 Απριλίου 2005
896498 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 19 Μαρτίου 2005
896618 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Microsoft Office Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 28 Απριλίου 2005
896724 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Microsoft Office Outlook 2003 μετά το Service Pack 1 περιλαμβάνει το αρχείο Outllib.dll: 28 Απριλίου 2005
896986 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Microsoft Office Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 28 Απριλίου 2005
897247 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Microsoft Office Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 2 Μαΐου 2005
897708 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 28 Απριλίου 2005
898076 Περιγραφή του Outlook 2003 και Word 2003 μετά το Service Pack 1 πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του: 28 Απριλίου 2005


Office 2003 SP2 διορθώνει το ζήτημα του Outlook 2003 που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
924159 Το σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να φαίνεται ότι είναι κενό όταν ανοίξετε το μήνυμα στο Outlook 2003

Ζητήματα που δεν τεκμηριώνονταν παλιότερα στη Γνωσιακή βάση της Microsoft

Office 2003 SP2 διορθώνει επίσης τα ακόλουθα ζητήματα του Outlook 2003 που δεν έχουν τεκμηριωθεί προηγουμένως στη Γνωσιακή βάση της Microsoft.

Ορισμένες συναντήσεις δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο εξαγόμενο ιστοσελίδας
Εάν χρησιμοποιήσετε την εντολή Αποθήκευση ως ιστοσελίδας για να εξαγάγετε το ημερολόγιό σας, ορισμένες συναντήσεις δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στη σελίδα Web που έχουν εξαχθεί. Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν χρησιμοποιείτε μια γλώσσα που είναι διαφορετική από τα Αγγλικά σε Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας του πίνακα ελέγχου.


Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλεται από τον προεπιλεγμένο λογαριασμό, εάν προσπαθήσετε να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ένα λογαριασμό που δεν είναι ο προεπιλεγμένος λογαριασμός
Προσπαθείτε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια προσωπική λίστα διανομής (PDL) που περιέχει μια διεύθυνση Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Εάν προσπαθήσετε να στείλετε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ένα λογαριασμό που δεν είναι ο προεπιλεγμένος λογαριασμός, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλεται ακόμα από τον προεπιλεγμένο λογαριασμό. Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν έχετε εγκατεστημένο ένα πρόγραμμα φαξ.


Η κλήση της μεθόδου MAPI ConfigureMsgService δεν αυξάνει τη μέτρηση δεικτών χειρισμού
Μπορείτε να γράψετε ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα που χρησιμοποιεί τη μέθοδο MAPI ConfigureMsgService για να δημιουργήσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προφίλ. Ωστόσο, όταν καλείται η μέθοδος MAPI ConfigureMsgService , τη μέτρηση δεικτών χειρισμού δεν αυξάνεται. Η κλήση στη μέθοδο MAPI ConfigureMsgService προκαλεί διαρροή λαβή.


Ορισμένα στοιχεία σε ένα διαγραμμένο προφίλ μπορεί να υπάρχουν σε ένα νέο προφίλ που έχει το ίδιο όνομα με το διαγραμμένο προφίλ
Μπορείτε να διαγράψετε ένα προφίλ και, στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ που έχει το ίδιο όνομα με το διαγραμμένο προφίλ. Όταν χρησιμοποιείτε ξανά το όνομα του διαγραμμένου προφίλ, ορισμένα στοιχεία του το διαγραμμένο προφίλ μπορεί να υπάρχει στο νέο προφίλ.


Υπερβολικές λήψεις από το πλήρες βιβλίο διευθύνσεων εκτός σύνδεσης, ενδέχεται να προκαλέσει μεγάλη κυκλοφορία δικτύου
Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε μεγάλη κυκλοφορία δικτύου που προέρχεται από υπερβολικές λήψεις του το πλήρες βιβλίο διευθύνσεων χωρίς σύνδεση.


Ένα στοιχείο ελέγχου που σχετίζεται με ένα πεδίο κειμένου σε μια προσαρμοσμένη φόρμα μπορεί να φαίνεται να είναι κενό
Έχετε μια προσαρμοσμένη φόρμα που έχει ένα πεδίο κειμένου που περιέχει μεγάλη ποσότητα κειμένου. Το στοιχείο ελέγχου που σχετίζεται με αυτό το πεδίο κειμένου μπορεί να εμφανίζεται ως κενό στο Outlook 2003.


Το Outlook 2003 δεν μπορεί να επαναφέρει μια ασφαλή σύνδεση SMTP, αφού η προηγούμενη σύνδεση αποτυγχάνει εξαιτίας ενός προβλήματος διακομιστή
Προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε το Outlook 2003 για να αποκαταστήσετε μια ασφαλή σύνδεση SMTP, μετά την προηγούμενη σύνδεση αποτύχει εξαιτίας ενός προβλήματος διακομιστή. Όταν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
Εργασία 'Όνομα διακομιστή -Αποστολή ' ανέφερε σφάλμα (0x8004210B): «η λειτουργία λήξη χρόνου αναμονής για μια απόκριση από το διακομιστή εξερχομένων (SMTP). Εάν εξακολουθείτε να λαμβάνετε αυτό το μήνυμα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή ή την υπηρεσία παροχής Internet (ISP).»
Για να επαναφέρετε μια ασφαλή σύνδεση SMTP, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του Outlook 2003.


Το Outlook 2003 δεν κάνετε λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω Post Office Protocol έκδοση 3 (POP3), όταν αποκαθίσταται η σύνδεση με το διακομιστή
Όταν το Outlook 2003 προσπαθήσει αυτόματα να κάνετε λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω POP3 όταν αποκαθίσταται η σύνδεση με το διακομιστή, εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
Εργασία 'Όνομα διακομιστή -Λήψη ' ανέφερε σφάλμα (0x80040125): ' αλλαγές που έγιναν στο στοιχείο χάθηκαν λόγω νέας σύνδεσης με το διακομιστή.
Μετά την επανεκκίνηση του Outlook 2003, το Outlook 2003 κάνει λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω POP3 χωρίς σφάλματα.


"Υπογραφή από" μπορεί να είναι κενό, όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με υπογραφή από μια προσαρμοσμένη φόρμα
Έχετε μια προσαρμοσμένη φόρμα που περιέχει ένα πλαίσιο υπογραφή από . Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με υπογραφή από αυτήν την προσαρμοσμένη φόρμα, υπογραφή από μπορεί να είναι κενό.


Ένας κανόνας δεν εφαρμόζεται εάν η προεπιλεγμένη θέση παράδοσης έχει οριστεί σε ένα αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst)
Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα που μετακινεί μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα αρχείο .pst, όταν λαμβάνετε νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν η προεπιλεγμένη θέση παράδοσης έχει οριστεί σε ένα αρχείο .pst, ο κανόνας δεν εφαρμόζεται όταν γίνεται λήψη των νέων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Μια πρόσκληση σε σύσκεψη η ενημερωμένη έκδοση δεν επεξεργάζεται σωστά από αντικείμενα δεδομένων συνεργασίας για Exchange (CDOEX) ή από συνεργασία δεδομένων αντικείμενα για Windows 2000 (CDOSYS)
Όταν χρησιμοποιείτε CDOEX ή CDOSYS για να την αποδεχτείτε και να ανταποκριθεί μέσω προγραμματισμού σε μια πρόσκληση σε σύσκεψη ενημέρωση, η σύσκεψη ενημερωμένη έκδοση γίνεται σωστά. Ωστόσο, εάν διαγράψετε αυτό ενημέρωση αίτησης από το Outlook 2003 σε σύσκεψη, διαγράφεται επίσης το αντίστοιχο στοιχείο σύσκεψης στο ημερολόγιο.


Το Outlook 2003 δεν ενεργοποιεί τα αρχεία καταγραφής της πλώρης όταν κάνετε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου "Ενεργοποίηση καταγραφής (αντιμετώπιση προβλημάτων)"
Όταν ενεργοποιείτε τη δυνατότητα καταγραφής στο Outlook 2003, κάνοντας κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση καταγραφής (αντιμετώπιση προβλημάτων) , ενδέχεται να αναμένετε Outlook 2003 για να ενεργοποιήσετε τα αρχεία καταγραφής της πλώρης. Ωστόσο, όταν κάνετε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση καταγραφής (αντιμετώπιση προβλημάτων) , το Outlook 2003 δεν ενεργοποιεί τα αρχεία καταγραφής της πλώρης.


Μπορείτε να ορίσετε Αναβολή παράδοσης σε κατάσταση λειτουργίας Cached Exchange, ακόμα και όταν η αναβολή παράδοσης δεν λειτουργεί σε κατάσταση λειτουργίας Cached Exchange
Μπορείτε να ορίσετε την αναβολή παράδοσης σε λειτουργία Cached Exchange. Ωστόσο, Αναβολή παράδοσης δεν λειτουργεί σε κατάσταση λειτουργίας Cached Exchange. Αναμένετε να εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα, όταν ορίζετε Αναβολή παράδοσης σε λειτουργία Cached Exchange.


Η θέση του αρχείου .pst ενδέχεται να περιλαμβάνονται στην κεφαλίδα του μηνύματος Αναγνωριστικό κωδικοποίηση base64
Η θέση του αρχείου .pst, ενδέχεται να συμπεριληφθούν στην κεφαλίδα του μηνύματος Αναγνωριστικό κωδικοποίηση base64 ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, μπορείτε να τη θέση των ιδιωτικών πληροφοριών σας αρχείο .pst. Δεν μπορείτε να τη θέση του αρχείου .pst που θα συμπεριληφθούν στην κεφαλίδα του μηνύματος Αναγνωριστικό κωδικοποίηση base64 ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Εμφανίζεται ένα μενού αντί για τη λίστα των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε χρησιμοποιήσει προηγουμένως
Συνήθως, όταν πληκτρολογείτε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο προς, Κοιν., Ιδιαίτ. κοινή από, εμφανίζεται μια λίστα με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε χρησιμοποιήσει προηγουμένως. Ωστόσο, σε ορισμένα σενάρια, εμφανίζεται ένα μενού που περιέχει μη αναμενόμενο εντολές αντί για τη λίστα των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να αποσταλούν απροσδόκητα από λάθος λογαριασμό SMTP
Μπορείτε να έχετε δύο λογαριασμούς SMTP στο Outlook 2003. Όταν προσπαθείτε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ένα λογαριασμό, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να αποσταλούν απροσδόκητα από τον άλλο λογαριασμό.


Το Outlook 2003 αλλάζει τη διάταξη πληκτρολογίου σε διαφορετική γλώσσα
Σε ορισμένα σενάρια, το Outlook 2003 αλλάζει τη διάταξη πληκτρολογίου σε διαφορετική γλώσσα όταν ο διακόπτης δεν απαιτείται πάντα.


Όλα τα ανοιχτά έγγραφα, κλείστε όταν ακυρώνετε μια λειτουργία συγχώνευσης αλληλογραφίας στο Microsoft Office Outlook 2003 το Microsoft Office Word 2003
Όταν ακυρώνετε μια λειτουργία συγχώνευσης αλληλογραφίας στο Outlook 2003, όλα τα ανοιχτά έγγραφα κλείσετε χωρίς οποιαδήποτε ερώτηση για αποθήκευση των αλλαγών στο τα ανοιχτά έγγραφα το Word 2003.


Δεν μπορείτε να ελέγξετε τη ρύθμιση κρυπτογράφησης για ανταλλαγή επικοινωνία μέσω ενός αντικειμένου πολιτικής ομάδας (GPO)
Προς το παρόν, δεν μπορείτε να ελέγξετε τη ρύθμιση κρυπτογράφησης για ανταλλαγή επικοινωνία μέσω ενός αντικειμένου πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ.


Μια σύσκεψη καταργείται από το ημερολόγιο, εάν διαγράφετε μια πρόσκληση σε σύσκεψη, αφού αποδεχτείτε την πρόσκληση σε σύσκεψη σε άλλον υπολογιστή
Έχετε το Outlook 2003 σε δύο υπολογιστές. Εάν αποδεχτείτε μια πρόσκληση σε σύσκεψη σε έναν υπολογιστή και στη συνέχεια να διαγράψετε την πρόσκληση σε σύσκεψη σε άλλον υπολογιστή, η σύσκεψη καταργείται από το ημερολόγιο.


Όταν επικολλάτε δύο εικόνες σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή HTML από ένα έγγραφο του Word 2003, μία εικόνα αντικαθίσταται από τη δεύτερη εικόνα
Μπορείτε να αντιγράψετε δύο εικόνες από ένα έγγραφο του Word 2003 και, στη συνέχεια, μπορείτε να επικολλήσετε τις δύο εικόνες σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή HTML. Στη συνέχεια, μπορείτε να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν ο παραλήπτης λάβει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο παραλήπτης βλέπει ότι μία εικόνα αντικαθίσταται από τη δεύτερη εικόνα.


Το Outlook 2003 δεν μπορεί να συγχρονίσει σωστά τα ενημερωμένα στοιχεία των υπηρεσιών Microsoft Windows SharePoint Services
Μπορείτε να δημιουργήσετε στοιχεία των υπηρεσιών Windows SharePoint Services και, στη συνέχεια, μπορείτε να συγχρονίσετε τα στοιχεία των υπηρεσιών Windows SharePoint Services για το Outlook 2003. Εάν ενημερώσετε τα στοιχεία των υπηρεσιών Windows SharePoint Services και στη συνέχεια να συγχρονίσετε τα ενημερωμένα στοιχεία των υπηρεσιών Windows SharePoint Services για το Outlook 2003, ενδέχεται να μην βλέπετε τα ενημερωμένα στοιχεία των υπηρεσιών Windows SharePoint Services.


Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σε ένα λογαριασμό POP3 καταργούνται από το διακομιστή όταν τον προεπιλεγμένο χώρο παράδοσης αρχείο .pst φθάσει το όριο των 2 gigabyte (GB)
Όταν τον προεπιλεγμένο χώρο παράδοσης αρχείο .pst φθάσει το όριο των 2 GB, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σε ένα λογαριασμό POP3 καταργούνται από το διακομιστή. Επιπλέον, δεν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος συγχρονισμού.


Η μεταβλητή HTTP_ACCEPT_LANGUAGE σε μια αίτηση δεν λειτουργεί σωστά όταν χρησιμοποιείτε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να προβάλετε μια ιστοσελίδα
Όταν χρησιμοποιείτε την καρτέλα " κεντρική σελίδα " στο Outlook 2003, για να προβάλετε μια ιστοσελίδα, η μεταβλητή HTTP_ACCEPT_LANGUAGE σε μια αίτηση δεν λειτουργεί σωστά. Αναμένετε την ιστοσελίδα για να επιστρέψετε "EN-US" ως τη γλώσσα. Ωστόσο, η ιστοσελίδα επιστρέφει "undefined" ως τη γλώσσα.


Το Outlook 2003 ενδέχεται να αχρηστευθούν σε έναν υπολογιστή που έχει μεγάλη φυσική μνήμη (RAM), εάν έχετε πολλά αρχεία .pst μεγάλο
Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Outlook 2003 σε έναν υπολογιστή που έχει μεγάλη φυσική μνήμη RAM. Εάν έχετε πολλά αρχεία μεγάλο .pst στο Outlook 2003, το Outlook 2003 ενδέχεται να αχρηστευτεί.

Λεπτομέρειες υπογραφής σφάλματος

Όταν χρησιμοποιείτε το Outlook 2003, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
Το Microsoft Office Outlook αντιμετώπισε πρόβλημα και πρέπει να τερματιστεί. Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση.

Για να δείτε τα δεδομένα που περιέχει αυτή η αναφορά σφάλματος, κάντε κλικ εδώ.
Όταν προβάλλετε τα δεδομένα στην αναφορά σφάλματος, η αναφορά σφάλματος περιέχει μια υπογραφή σφάλματος παρόμοια με μία από τις ακόλουθες υπογραφές σφάλματος.
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Όνομα εφαρμογήςΈκδοση εφαρμογήςΌνομα λειτουργικής μονάδαςΈκδοση λειτουργικής μονάδαςΜετατόπιση
Outlook.exe11.0.6353.0Outllib.dll11.0.6359.000359743
Outlook.exe11.0.6353.0Outllib.dll11.0.6359.00014a3c8
Outlook.exe11.0.6353.0Outllib.dll11.0.6359.0005fff59
Outlook.exe11.0.5510.0Mso.dll11.0.5606.0003b6e16
Outlook.exe11.0.5510.0Outllib.dll11.0.5608.00001119 δ
Outlook.exe11.0.6353.0Ntdll.dll5.1.2600.121700019ecd
Outlook.exe11.0.5510.0Mso.dll11.0.5606.0000c655c
Outlook.exe11.0.5510.0Outllib.dll11.0.5608.00003e993
Outlook.exe11.0.6353.0Emsabp32.dll11.0.6361.0000039d 4
Outlook.exe11.0.6353.0Mso.dll11.0.6360.000364eb8
Outlook.exe11.0.6353.0Mso.dll11.0.6360.000034032
Outlook.exe11.0.6353.0Mso.dll11.0.6360.000032c7c
Outlook.exe11.0.5510.0Ntdll.dll5.1.2600.121700033aed
Outlook.exe11.0.6353.0Mso.dll11.0.6360.00001f0e3
Outlook.exe11.0.6353.0Msmapi32.dll11.0.6361.000006725
Επιπλέον, άλλες εκδόσεις προγραμμάτων, εκδόσεις λειτουργικής μονάδας και μετατοπίσεις είναι πιθανές.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 906451 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013 - Αναθεώρηση: 4.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
  • Microsoft Office Outlook 2003
Λέξεις-κλειδιά: 
kbfix kbupdate kbtshoot kbmt KB906451 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 906451

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com