การตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไขในการเข้าถึง 2003 โดย Office 2003 Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 906460 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้นำออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับ Microsoft Office 2003 ที่ประกอบด้วยการแก้ปัญหาสำหรับ Microsoft Office Access 2003

บทนำ

Microsoft Office 2003 Service Pack 2 (SP2) ให้การปรับปรุงล่าสุดไปยัง Microsoft Office Access 2003 แก้ไขที่มีอยู่ใน Office 2003 SP2 บางอย่างไว้ก่อนหน้านี้ได้ถูกออก ใน Office 2003 Service Pack 1 (SP1) หรือการปรับปรุงที่แยกต่างหาก office 2003 SP2 รวมการแก้ไขการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ลงในการปรับปรุงที่หนึ่งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office 2003 SP2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
887616คำอธิบายของ Office 2003 Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการที่สามารถดาวน์โหลดได้ของปัญหาที่แก้ไข service pack

สมุดงาน Microsoft Excel ที่มีอยู่ซึ่งประกอบด้วยรายการของปัญหาการเข้าถึง 2003 ที่มีแก้ไข โดย Office 2003 SP2

หมายเหตุ:สมุดงานที่อยู่ในภาษาอังกฤษ สมุดงานจะไม่สามารถแปลเป็นภาษาอื่น ๆ

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Office2003_SP2Changes.exeวันวางจำหน่าย: 27 กันยายน 2005

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

รายการของปัญหาที่แก้ไข service pack

ปัญหาที่ได้รับการบันทึกถูกก่อนหน้านี้ไว้ในฐานความรู้ของ Microsoft

office 2003 SP2 แก้ปัญหาการเข้าถึง 2003 ที่อธิบายไว้ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้:

838900คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 1 post-Service 2003 ในการเข้าถึง: 20 สิงหาคม 2004
873334คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Pack 1 post-Service Access 2003 รุ่นภาษาอิตาลี: 17 ธันวาคม 2004
886672คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 1 post-Service 2003 ในการเข้าถึง: 24 กันยายน 2004
887971คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 1 post-Service 2003 ในการเข้าถึง: 1 พฤศจิกายน 2004
889186คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 1 post-Service 2003 ในการเข้าถึง: 12 พฤศจิกายน 2004
890931คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 1 post-Service 2003 ในการเข้าถึง: 14 ธันวาคม 2004
892470คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 1 post-Service 2003 ในการเข้าถึง: 19 มกราคม 2005
893167คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 1 post-Service 2003 ในการเข้าถึง: 31 มกราคม 2005
894469คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 1 post-Service 2003 ในการเข้าถึง: 25 กุมภาพันธ์ 2005
894787คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 1 post-Service 2003 ในการเข้าถึง: 26 กุมภาพันธ์ 2005
896013คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 1 post-Service Microsoft Office Access 2003: 26 มีนาคม 2005
898072คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 1 post-Service 2003 ในการเข้าถึง: 28 เมษายน 2005

ปัญหาที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในฐานความรู้ของ Microsoft

office 2003 SP2 ยังแก้ปัญหาการเข้าถึง 2003 ต่อไปนี้ที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในฐานความรู้ของ Microsoft

คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ฐานข้อมูลนี้อยู่ในรูปแบบที่ไม่รู้จัก" เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นใน Access 2000 ตั้งแต่เริ่มแรก

เมื่อคุณเปิดแฟ้ม.mdb ใน Access 2003 แฟ้มฐานข้อมูลไม่เปิด นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
ฐานข้อมูลนี้อยู่ในรูปแบบที่ไม่รู้จัก

ฐานข้อมูลอาจถูกสร้างไว้ ด้วยรุ่นที่ใหม่กว่าของ Microsoft Office Access นอกเหนือจากคุณใช้ การปรับรุ่นของ Microsoft Office Access รุ่นปัจจุบัน แล้วเปิดฐานข้อมูลนี้
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากแฟ้มฐานข้อมูลต้นฉบับถูกสร้างขึ้นใน Access 2000 และแปลงเป็นฐานข้อมูล (Access 2002-2003 แฟ้มรูป).


คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดขณะเรียกใช้ '2467' " เมื่อคุณทำงานกับตัวควบคุมโดยทางโปรแกรมในส่วนรายละเอียดของรายงาน

เมื่อคุณทำงานกับตัวควบคุมในส่วนรายละเอียดของรายงานโดยทางโปรแกรม Visual Basic สำหรับแมโครแอปพลิเคชัน (VBA) หยุดทำงาน นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
ข้อผิดพลาดการทำ '2467':

นิพจน์ที่คุณใส่นั้นอ้างไปยังวัตถุที่ถูกปิดอยู่ หรือไม่มีอยู่
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากตัวควบคุมมีอยู่ในส่วนหัวของรายงาน


มีการปรับปรุงรีจิสทรีคีย์สำหรับการควบคุมสำหรับตัวแสดง Snapshot

office 2003 SP2 เป็นการปรับปรุงรีจิสตรีคีย์ที่ถูกเพิ่มเมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมสำหรับตัวแสดง Snapshot UserForm เป็นในการเข้าถึง 2003


เรกคอร์ดในตารางฐานข้อมูล SQL Server 2000 เชื่อมโยงจะไม่ได้อย่างถูกต้องอัพเดตเมื่อคุณแก้ไขเรกคอร์ดในตารางฐานข้อมูลมีการเข้าถึง 2003

เมื่อคุณปรับเปลี่ยนเรกคอร์ดในการเข้าถึง 2003 ตารางในฐานข้อมูล เรกคอร์ดในการเชื่อมโยงกับ Microsoft SQL Server 2000 ตารางในฐานข้อมูลจะไม่ถูกต้องอัพเดต แทน ข้อมูลใหม่จะถูกบันทึกในระเบียนที่ไม่ถูกต้อง

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากมีแสดงระเบียนที่คุณปรับเปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งของชุดระเบียนที่ถูกส่งกลับ โดยแบบสอบถาม ตัวอย่างเช่น เรกคอร์ดอาจจะแสดงขึ้นในแบบฟอร์มย่อยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
903074BUG: A record in a linked SQL Server 2000 database table is not correctly updated when you modify the record in an Access 2003 database table


The Filter property is not applied in a UserForm

You run Access 2003 in sandbox mode. เมื่อคุณพยายามใช้นั้นตัวกรองproperty in a UserForm, the property is not applied in the UserForm.

For more information about Microsoft Jet Expression Service sandbox mode, clickวิธีใช้การเข้าถึงของ Microsoft Officeในการวิธีใช้เมนู ชนิดsandbox modeในการค้นหากล่องในบานหน้าต่าง'ความช่วยเหลือ' และจากนั้น คลิกเริ่มการค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น

The DefaultValue property is not applied in a UserForm of an .adp file

You try to use theDefaultValueproperty to automatically populate a string value in a field. เมื่อคุณพยายามใช้นั้นDefaultValueproperty, a new record is created in a UserForm of an Access project (.adp) file. When this problem occurs, theDefaultValueproperty is not applied. This problem may occur if you also use theFetchDefaultsproperty in the UserForm.

ปัญหาที่ทราบ

ปัญหาที่ทราบหลังจากการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

When you try to update the data in tables that are linked to an Excel workbook in Microsoft Office Access 2003, you cannot edit, add, or delete data in the tables

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
904953คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลบข้อมูลในตารางที่เชื่อมโยงไปยังสมุดงาน Excel ในการเข้าถึง Office 2003 หรือ ใน Access 2002

รายละเอียดของลายเซ็นข้อผิดพลาด

เมื่อคุณใช้การเข้าถึง 2003 ได้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
Microsoft Office Access พบปัญหา และจำเป็นต้องปิด We are sorry for the inconvenience. หากต้องการดูว่ารายงานข้อผิดพลาดนี้มีข้อมูลใด ให้ คลิกที่นี่
เมื่อคุณดูข้อมูลในรายงานข้อผิดพลาด รายงานประกอบด้วยลายเซ็นข้อผิดพลาดที่คล้ายกับลายเซ็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อโปรแกรมประยุกต์รุ่นของโปรแกรมประยุกต์ชื่อโมดูลรุ่นของโมดูลออฟเซต
Msaccess.exe11.0.6355.0Msaccess.exe11.0.6355.00001af50
Msaccess.exe11.0.5614.0Msaccess.exe11.0.5614.0003ccf2e
Msaccess.exe11.0.5614.0Msaccess.exe11.0.5614.000032c94
Msaccess.exe11.0.5614.0Msaccess.exe11.0.5614.00002cd0d
Msaccess.exe11.0.6255.0Oleaut32.dll5.1.2600.211800008b10
Msaccess.exe11.0.5614.0Msaccess.exe11.0.5614.00001af37
Msaccess.exe11.0.6355.0Owc10.dll10.0.6712.00020eb79
นอกจากนี้ อื่น ๆ รุ่นของโปรแกรม รุ่นของโมดูล และ offsets จะเป็นไป

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 906460 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office Access 2003
Keywords: 
kbfix kbtshoot kbupdate kbmt KB906460 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:906460

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com