Τρόπος ενεργοποίησης της λεπτομερούς καταγραφής σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 906485 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.


Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά την αντιμετώπιση ζητημάτων εγκατάστασης ή ρύθμισης, ορισμένες φορές πρέπει να αναθεωρήσετε τις καταχωρήσεις μητρώου που παρατίθενται στο αρχείο Setupapi.log. Από προεπιλογή, το αρχείο Setupapi.log δεν περιέχει πληροφορίες μητρώου. Για την εγγραφή πληροφοριών μητρώου στο αρχείο Setupapi.log, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λεπτομερή καταγραφή σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Microsoft Windows XP.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.
Για να ενεργοποίσετε τη λεπτομερή καταγραφή σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit στο πεδίο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου LogLevel:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
  3. Στο παράθυρο διαλόγου "Επεξεργασία τιμής DWORD" (Edit DWORD Value), κάντε κλικ στην επιλογή Δεκαεξαδικός (Hexadecimal) στο παράθυρο Βάση (Base).
  4. Πληκτρολογήστε 0000FFFF στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data).
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Σημείωση Όταν ενεργοποιείτε τη λεπτομερή καταγραφή, το μέγεθος του αρχείου Setupapi.log αυξάνεται κατά 4 megabyte (MB) περίπου. Για να επαναφέρετε την τιμή μητρώου μετά από την εφαρμογή της αντιμετώπισης προβλημάτων, ακολουθήστε ξανά αυτά τα βήματα. Ωστόσο, ορίστε την τιμή DWORD στο 0 στο βήμα 4.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 906485 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 18 Απριλίου 2007 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbsetup kbhowto KB906485

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com