עדכון 906569 מוסיף את הכרטיסיה 'כלים' לכלי השירות 'תצורת מערכת' ב- Windows XP Service Pack 2

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 906569 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מתאר את הכרטיסיה החדשה כלים הזמינה בכלי השירות 'תצורת מערכת' (Msconfig.exe). הכרטיסיה כלים החדשה זמינה לאחר התקנת עדכון מס' 906569 במחשב מבוסס Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)?.

מידע נוסף

באפשרותך להשתמש בכרטיסיה כלים בכלי השירות 'תצורת מערכת' כדי להפעיל כלי אבחון. הכרטיסיה כלים מציגה גם את הנתיב והבוררים עבור הכלים.

כדי להפעיל כלי אחד או יותר, המפורטים בכרטיסיה כלים, לחץ על הכלי שברצונך להפעיל ולאחר מכן לחץ על הפעל. לחלופין, לחץ על הכלי שברצונך להפעיל ולאחר מכן הקש על ALT+L.

באפשרותך להתאים אישית את רשימת הכלים בכרטיסיה כלים כדי לכלול כלים נוספים, כדי לשנות את בוררי שורת הפקודה או כדי להוסיף פונקציות אלה. באפשרותך להחיל שינויים על רשימת הכלים באמצעות שירותי עדכונים, כגון Windows Update או תוכניות OEM. בנוסף, תוכל להתאים אישית את הכרטיסיה עלים על-ידי עריכת הקובץ Mscfgtlc.xml המשויך לכלי השירות 'תצורת מערכת'. עליך ליצור את הקובץ Mscfgtlc.xml באותה תיקיה שבה נמצא הקובץ Msconfig.exe. כברירת מחדל, הקובץ Msconfig.exe ממוקם בתיקיה Windows\PCHealth\HelpCtr\Binaries.

הערה הקובץ Mscfgtlc.xml הוא קובץ מערכת. כדי לשנות קובץ זה, דרושות לך הרשאות ניהול.

להלן דוגמה לתבנית הקובץ Mscfgtlc.xml:
<?xml version="1.0" ?> <MSCONFIGTOOLS> <a NAME="Remote Assistance" PATH="%windir%\\system32\\rcimlby.exe" DEFAULT_OPT="-LaunchRA" ADV_OPT="" HELP="Receive help from (or offer help to) a friend over the Internet"/> <b NAME="Internet Protocol Configuration" PATH="%windir%\system32\cmd.exe" DEFAULT_OPT="/k %windir%\system32\ipconfig.exe" ADV_OPT="/k %windir%\system32\ipconfig.exe /all" HELP="IPCONFIG is a command line tool used to control network connections on Windows-based computers"/> </MSCONFIGTOOLS>
בדוגמה זו, ערך "a" מציג ערך שאינו מכיל פונקציונליות מתקדמת. פונקציונליות מתקדמת אינה זמינה עקב ארגומנט null עבור הרכיב ADV_OPT. הערך "b" מכיל ערך הכולל פונקציונליות מתקדמת. בערך "b", הפקודה כולה חוזרת יחד עם תוספת הבורר. בנוסף, הכלי מופעל בחלון שורת הפקודה.

אינך צריך לספק תיאור כלי בקובץ Mscfgtlc.xml . עם זאת, אם תשתמש בנתיב, בתחביר או בפרטי אפשרות שגויים, תופיע הודעת שגיאה. בנוסף, אם תשתמש בנתיב, בתחביר או בפרטי אפשרות שגויים, הכלים שברצונך להציג אינם גלויים בכרטיסיה כלים במצב זה.

הטבלה הבאה מספקת תיאורים של הכלים הגלויים בכרטיסיה כלים. טבלה זו מפרטת גם את פקודות ברירת המחדל להפעלת כלים אלה בשורת הפקודה:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם הכליתיאור של הכרטיסיה כלים. פקודת ברירת מחדל
אודות Windowsהצגת גירסת Windows המותקנת כעת במערכת.Winver.exe
שורת הפקודהפתיחת חלון שורת פקודה.Cmd.exe
מציג האירועיםהצגת הודעות פיקוח ופתרון בעיות של Windows ותוכניות אחרות.Eventvwr.msc
אפשרויות אינטרנטהגדרות Internet Explorer.Inetcpl.cpl
תצורת פרוטוקול אינטרנטIPCONFIG הוא כלי שורת פקודה המשמש לבקרת חיבורי רשת במחשבים מבוססי Windows. Ipconfig.exe or Ipconfig.exe /all
אבחון רשתNetwork Diagnostics סורק את המערכת כדי לאסוף מידע אודות החומרה, התוכנה וחיבורי הרשת.Netsh.exe diag gui
תוכניותהוספה או הסרה של תוכניות ושל רכיבי Windows.Appwiz.cpl
עורך הרישוםביצוע שינויים ברישום של Windows.Regedit.exe
מרכז אבטחהקביעת תצורה של הגדרות עדכונים אוטומטיים, חומת אש של Windows ומאפייני אינטרנט.Wscui.cpl
מידע מערכתהצגת מידע מתקדם אודות הגדרות חומרה ותוכנה.Msinfo32 .exe
מאפייני מערכתהצגת מידע בסיסי אודות הגדרות המערכת של המחשב.Sysdm.cpl
שחזור המערכתשחזור המחשב למצב קודם.%SystemRoot%\System32\restore\Rstrui.exe
מנהל המשימותאספקת פרטים אודות תוכניות ותהליכים הפועלים במחשב.Taskmgr.exe
הערה בעת לחיצה על תצורת פרוטוקול אינטרנט בכרטיסיה כלים, תיבת הסימון אפשרויות מתקדמות זמינה. לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון אפשרויות מתקדמות ולאחר מכן לחץ על הפעל אם ברצונך לכלול מידע מפורט עבור כל מתאמי הרשת. הליך זה מחזיר את אותה תוצאה המתקבלת בעת הפעלת הפקודה ipconfig /all. לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון אפשרויות מתקדמות אם ברצונך לראות רק את פרטי הרשת הבסיסיים עבור מתאמי רשת מופעלים.

כדי להפעיל את כלי השירות 'תצורת מערכת', השתמש באחת מהשיטות הבאות:

שיטה 1

לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig.exe ולאחר מכן לחץ על אישור.

שיטה 2

 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על עזרה ותמיכה.
 2. לחץ על השתמש בכלים כדי להציג את מידע המחשב שלך ולאבחן בעיות.
 3. לחץ על כלי השירות 'תצורת מערכת'.
הקובץ הבא זמין להורדה במרכז ההורדות של Microsoft:


כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה 906569 כעת.

תאריך פרסום: 5 באוקטובר 2005

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

הערה הגירסה האיטלקית של עדכון זה היא Windowsxp-kb906569-v3-x86-ita.exe.

חשוב כדי להתקין עדכון זה, מערכת ההפעלה Windows XP SP2 חייבת לפעול במחשב.

הגירסה האנגלית של עדכון זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מאוחרות יותר), המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בכלי 'תאריך ושעה' שבלוח הבקרה.
  תאריך     שעה  גירסה    גודל   שם קובץ -------------------------------------------------------- 27-Sep-2005 00:34 5.1.2600.2764 169,984 Msconfig.exe 27-Sep-2005 00:29 5.1.2600.2764  21,504 Xpsp3res.dll

מאפיינים

Article ID: 906569 - Last Review: יום שני 25 פברואר 2008 - Revision: 4.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbqfe atdownload kbhotfixserver KB906569

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com