בעיות המתוקנות ב-Exchange Server 2003 Service Pack 2

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 906669 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מכיל רשימה נוכחית של מאמרי Microsoft Knowledge Base? (KB) המתארים את הבעיות המתוקנות ב-Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 ?(SP2). להצגת מאמר Microsoft Knowledge Base מסוים, לחץ על מספר המאמר ברשימה שלהלן. לקבלת מידע נוסף כיצד ניתן להשיג את Exchange Server 2003 Service Pack 2, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
836993 כיצד להשיג את ערכות Service Pack העדכניות ביותר עבור Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
חשוב הערות המוצר של Exchange Server 2003 SP2 מטפלות בבעיות שנתגלו לאחרונה ושלא טופלו בתיעוד שנכלל ב-Exchange Server 2003 SP2. לפני התקנת Exchange Server 2003 SP2, עיין בהערות המוצר כדי לקבל מידע המתאים להגדרת התצורה של המערכת שלך.

כדי להשיג את הערות המוצר של Exchange Server 2003 SP2, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://download.microsoft.com/download/f/b/5/fb5c54af-fe5c-48e9-be97-f9e8207325ab/Ex_2003_SP2_RelNotes.htm

מידע נוסף

רשימת בעיות שה-Service Pack מתקן

302935 ?Exchange Sever 5.5 או Exchange Server 2003 עשויים להחזיר טקסט הודעות חתוך אם יישום ה-CDO פועל כשירות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
821595 מידע על עותק מוסתר (Bcc) נראה בדואר אלקטרוני מוטבע ב-Exchange Server 5.5 או ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
823515 שירות POP מופסק באופן בלתי צפוי במחשב חזיתי של Exchang 2000 Server או של Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
823799 הודעה שהועברה עשויה להיחשב ככפולה ולהימחק ב-Exchange Server 5.5 או ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
829989 הודעה שנשלחת שוב ושוב באמצעות Exchange Connector for Lotus Notes מפתחת בעיות עיצוב טקסט (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
830369 מחבר X.400 אינו מוסיף ערך ליומן מעקב ההודעה כאשר מעבירים הודעת דואר אלקטרוני מ-Exchange 2000 Server לשרת דואר אחר באמצעות מחבר X.400 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
831260 הודעת שגיאה ?\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM is corrupt? (?\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM is corrupt פגום) מופיעה בניסיון להפעיל את Exchange 2000 Server או את Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
833607 השירות Microsoft Exchange Information Store משתמש במאה אחוז ממשאבי המעבד ב-Exchange 2000 Server או ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
833745 ?Exchange Server 2003 Always-up-to-date Notifications אינו פועל עם ההתקן הנייד שלך (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
834320 אין אפשרות למחוק קובץ מצורף מטופס מותאם אישית ב-Outlook Web Access ב-Exchange 2000 או ב-Exchange 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
835643 אין אפשרות לאחזר קבצים מצורפים עם שמות קבצים המכילים תווי ASCII מורחב באמצעות הפקודה FETCH (BODYSTRUCTURE) ב-Exchange 2000 Server או ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
835992 ייתכן שהודעת דואר אלקטרוני לא תעוצב כראוי כאשר נמען שולח הודעת דואר אלקטרוני ממחשב Exchange Server 2003 לנמען Exchange אחר (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
836857 הודעת דואר אלקטרוני עוברת לתיקייה 'טיוטות' כאשר מנסים לשלוח אותה באמצעות Outlook Web Access עבור Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
836862 הליך המשנה CDO עלול להיכנס ללולאה אינסופית כאשר מנסים ליצור פעילות באופן תיכנותי ב-Exchange Server 5.5 או ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
836883 קוד שגיאה 0x80040301 מופיע כאשר אתה מנסה להעביר תיבת דואר ב-Exchange 2000 Server או ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
837041 ?Recipient Update Service ב-Exchange Server 2003 עשוי ליצור ריבוי כתובות Proxy X.400 שגויות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
837893 השדה ChangeBy אינו מעודכן כיאות ב-Exchange 2000 Server או ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
838415 אין באפשרותך להציג קובץ מצורף לדואר אלקטרוני באמצעות Outlook Web Access ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
838644 הודעות בתור המסירה הדחויה גורמות לבעיות ביצועים במחשב Exchange 2000 או במחשב Exchange 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
838922 צומת אשכול של Exchange 2000 Server או של Exchange Server 2003 נכשל ושירות ה-HTTP נעצר כאשר מוסיפים יותר מ-28 כותרות מארח ב-Internet Services Manager (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
839138 השירות Message Transfer Agent ממשיך לקבל הודעות לאחר שהדיסק הקשיח שמכיל את התיקייה MTADATA נכשל ב-Exchange Sever 5.5 או ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
839316 הפעילויות המבוצעות באמצעות Cdohtml.dll שגויות בשעה אחת במהלך אוקטובר 2004 באיזור הזמן GFT ב-Exchange 2000 Server או ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
839483 האימות של חתימות מוצפנות אינו מושלם כראוי בקולט אירוע תעבורה ב-Exchange 2000 Server או ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
840055 המאגר מפסיק להגיב ב-Exchange 2000 Server או ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
840123 השירות Microsoft Exchange Information Store קורס כאשר משתמש Internet Message Access Protocol,? Version 4rev1 מנסה להציג רשימה של תיקיות ציבוריות משרת שבו פועל Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
840504 דליפת זיכרון עשויה להתרחש בתוכנית מותאמת אישית אם הפונקציה MAPILogon והפונקציה MAPILogoff נקראות ברציפות לתיבות דואר של Exchange 2000 Server או לתיבות דואר של Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
840668 כתובות proxy רבות של Lotus Notes מופיעות במאפיינים של חשבון משתמש בתחום שבו מותקן Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
840719 חשבון דואר אלקטרוני חיצוני יכול לשלוח הודעות דואר אלקטרוני לקבוצת הפצה בשרת Exchange (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
841443 מחלקת ההודעות של freedoc שמועבר באמצעות כלל תיקייה ציבורית, משתנה מ-IPM.Document ל-IPM.Note ב-Exchange 2000 Server או ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
841843 משאב HTTP השני נכשל בעת העברת קבוצת משאבי Exchange המכילה שני משאבי HTTP לצומת אשכול אחר (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
842227 תוכנית מיזוג הדואר משנה את שמן של תיקיות מיוחדות לשם תיקיית המקור ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
842577 השירות Microsoft Exchange Connector for Lotus Notes מפסיק לתפקד כאשר שולחים הודעת דואר אלקטרוני עם אובייקט מקושר ב-Exchange 5.5 או ב-Exchange 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
842631 עדכון זמין לקביעת התצורה של הגדרות הזמן הקצוב של אשף ההעברה ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
842710 תהליך השירות Exchange Information Store עשוי להפסיק להגיב כאשר מפעילים את התוכנית Information Store Integrity Checker ב-Exchange 2000 Server או ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שהקישור מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
843226 השימוש במעבד גדל ומתרחשת ירידה בביצועים כאשר Outlook Web Access משתמש ב-SSL כדי להתחבר למחשב Exchange 2003 באשכול (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
867446 הודעות ניטור שמוחלות על קבוצות ניתוב אינן פועלות ומזהה אירוע 9098 נרשם לאחר שקבעת תצורת הודעות ב-Exchange Server 2003 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
867475 כאשר פותחים את סדרת הפעילויות החוזרות ב-OWA, אפשר להבחין שכל הפעילויות מתוזמנות להתחיל שעה אחת מאוחר יותר משעת ההתחלה המקורית ב-Exchange 2000 וב-Exchange 2003 (ייתכן שקישור מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
867571 ייתכן שהכללים בתיקיות ציבוריות לא יחולו ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
867740 אין אפשרות להקליד תווים מערכת התווים של שני בתים (DBCS) בשדה Use this name (השתמש בשם זה) במאפיין תיקייה ציבורית ב-Exchange 2000 או ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
870585 מתקבל דוח אי-מסירה "5.2.1" כאשר שולחים הודעת דואר אלקטרוני לתיקייה ציבורית ב-Exchange Server 2003 או ב-Exchange 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
872822 קולט אירוע כללי אינו מופעל כאשר מפעילים מחדש את השירות Microsoft Exchange Information Store ב-Exchange Server 2003 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
873434 ?Exchange Intelligent Message Filter אינו סורק הודעות דואר אלקטרוני במחשב Exchange Sever 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
875525 כשאתה משתמש בלקוח Outlook Web Access כדי לפתוח קובץ מצורף דחוס (?.zip) שהורדת ממחשב Exchange Server 2003, הקובץ נפגם (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
875543 ?Active Directory Connector של Microsoft Exchange Server 2003 אינו יכול לשכפל חשבון משתמש של Microsoft Windows NT המשויך לתיבת דואר של Exchange Server 5.5 ב-Microsoft Windows Server 2003 Active Directory (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
875573 אין באפשרותך לשמור הודעת דואר אלקטרוני כקובץ מתוך Outlook Web Access ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
883312 לאחר העברת תיבת דואר של משתמש לשרת תיבות דואר אחר של Exchange Server 2003, שם התצוגה של תיבת הדואר של המשתמש וסדר התיקיות ברשימת התיקיות נראים שגויים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
883351 כאשר יוצרים מדיניות מנהל תיבת דואר עבור מאגר תיבת דואר אחד ולאחר מכן משנים אותה כך שתשתמש במאגר תיבת דואר אחר, המדיניות מוחלת על שני מאגרי תיבות הדואר ב-Exchange Server 2003 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
883419 ייתכן שתוצג הודעת השגיאה 'צוין תחביר DN לא חוקי' במהלך ניסיון להשתמש בתכונת השחזור של נתוני תיבת דואר כדי לשחזר תיבת דואר מקבוצת אחסון שחזורים ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
883490 תבנית הודעת דואר אלקטרוני של Outlook עוקף את תבנית הודעת האינטרנט שמצוין על ידי מחשב Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
883938 היסטורית הניתוב מחדש אינה נכללת בשם הנמען המקורי בניתוב מחדש ORAR ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
883940 ייתכן שמרווח האורך של כתובת לא יחושב כראוי כאשר Exchange Server 2003 מאמת את המאפיין PR_REDIRECTION_HISTORY (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
884064 כאשר משנים את החברות של רשימת תפוצה של Microsoft Exchange Server 5.5, ייתכן שהשינויים יאבדו (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
884477 קובץ מצורף עם שם קובץ מקודד שמכיל תווים מערכת התווים היפנית Japanese Industry Standards? (JIS), עלול להיות פגום ב-Exchange 2000 או ב-Exchange 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
884767 כמה פריטי תיקייה אינם מועתקים לתיקיית היעד כאשר מעתיקים תיקייה מתיקייה ציבורית ברמה עליונה לתיקייה ציבורית ברמה עליונה אחרת בסביבת Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
884863 עדכון ל-Exchange 2000 Server ול-Exchange Server 2003 מוסיף רישום על מחיקת תיקיות ציבוריות ביומן אירועי היישום (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
884881 כאשר הנמען פותח את ההודעה, הקובץ המצורף או התמונה המצורפת חסרים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
885465 זמין עדכון לקביעת התצורה של Exchange ActiveSync ב-Exchange Server 2003 Service Pack 1 כדי שיותר לא יאומתו שדות שאותם מסנכרן התקן לקוח (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
885660 גוף הודעת דואר אלקטרוני חסר כאשר לקוח של Lotus Note משתמש ב-Exchange Notes Connector לשליחת הודעת דואר אלקטרוני למשתמש Exchange (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
885903 אין אפשרות לשנות הודעת דואר אלקטרוני מוטבעת שהועברה כקובץ מצורף באמצעות כלל בצד שרת ב-Exchange 2000 Server או ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
885924 מתקבלת הודעת השגיאה "אין אפשרות להציג את התיקיה" כאשר משתמש Outlook 2003 מנסה לפתוח תיקייה של משתמש אחר (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
886688 ייתכן שפעילות חוזרת המשויכת לבקשת פגישה תוסר מלוח שנה של נמען ב-Exchange 2000 Server או ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
886757 כתובת הדואר האלקטרוני של השולח מופיעה אצל הנמען כשתי כתובות נפרדות אם שם התצוגה של השולח מכיל פסיק ותווים מורחבים ב-Exchange 2000 או ב-Exchange 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
886760 כמה פגישות חוזרות שמשתמשי Exchange Server 2003 קיבלו או יצרו אינן מוצגות במידע לגבי מועדים פנויים/לא פנויים בלוחות השנה שלהם (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
886811 שאילתת DAV של מאגר המידע לגבי מאפייני הודעה החזירה את השגיאה 0x80004005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
886816 ייתכן שהתהליך IIS Admin Service? (Inetinfo) יקרוס בעת ניסיון להפעיל את שירות ה-SMTP או להציב את מאגר התיקייה הציבורית ב-Exchange 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
886948 אשף ההעברה אינו מעביר את כל פריטי לוח השנה ב-Exchange Sever 2003 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
887192 אין באפשרות משתמשי Outlook Express לסנכרן נתוני קבוצת דיון של Exchange Server 5.5 לאחר העברת נתוני קבוצת הדיון לשרת וירטואלי NNTP ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
887577 ייתכן שאשף ההעברה של Exchange Server לא יעביר כיאות מידע על הודעות דואר אלקטרוני כשתעביר תיבות דואר של IBM Lotus Notes ל-Microsoft Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
887595 כאשר משתמשים ביישום מבוסס-CDO לקבלת בקשה לסדרת פגישות חוזרות, ייתכן שהסדרה תמחק ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
887612 ייתכן שתנותב מחדש לדף השגוי כאשר תתנתק מ-Exchange 2003 ולאחר מכן תתחבר שוב באמצעות פתיחת Outlook Web Access באותו חלון דפדפן אינטרנט (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
888315 ?Outlook Web Access מפסיק להגיב ו-IIS Admin Service קורס באופן בלתי צפוי במחשב שבו פועל Exchange 2003 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
888416 אין אפשרות לקבוע תצורת Exchange 2003 כך ששם התצוגה הפשוט יופיע בהודעות יוצאות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
888614 אין אפשרות להשתמש ביישום snap-in בשם Active Directory Users and Computers כדי ליצור כתובת proxy לדואר אלקטרוני כאשר כתובת ה-proxy לדואר אלקטרוני כוללת סוגריים ב-Exchange 2000 או ב-Exchange 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
888619 הערך של המאפיין PR_ACCESS המוחזר מפעולת השירות DAV PROPFIND הוא תמיד לקריאה בלבד ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
889160 ייתכן שמשתמש המחובר לשרת חזיתי של Exchange 2003 באמצעות תוכנית לקוח של דואר אלקטרוני IMAP4 ינותק מההפעלה באופן בלתי צפוי (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
889171 אתרי אינטרנט IIS אינם מופעלים באופן אוטומטי לאחר שהשרת או השירות World Wide Web Publishing הופעלו מחדש ב-Exchange 2000 Server או ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
889180 כלי הניטור של Exchange System Manager עשויים לדווח באופן שגוי כי לתורי SMTP יש אורך קריטי ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
889316 מתקבלת הודעת שגיאה WMS idle:? lsmexout.exe - application error? (WMS אינו פעיל: lsmexout.exe - שגיאת יישום) ו-Exchange Connector for Lotus Notes נסגר באופן בלתי צפוי ב-Exchange 5.5 או ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
889525 הודעת דואר אלקטרוני נשארת בתיבת הדואר היוצא וקבצי יומני הטרנזקציות של Exchange Server 2003 גדלים כאשר משתמש Entourage מנסה לשלוח הודעה שחורגת ממגבלות הגודל בהגדרות הכלליות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
889528 אין אפשרות לבצע בהצלחה גיבוי מקוון של מסדי הנתונים של מאגר המידע במחשב שבו מותקן Exchange Server 2003 Service Pack 1 ונרשם מזהה אירוע 217 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
889680 באפשרות משתמשים לשחזר פריטים שנמחקו ב-Outlook 2003 למרות שתצורת Exchange Server 2003 נקבעה כך שפריטים שנמחקו לא יישמרו (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
890059 ?URL שמכילים תווי DBCS עשויים להיות פגומים בדואר אלקטרוני ב-OWA (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
890633 הודעת השגיאה "שגיאת שרת פנימית" מופיעה בעת ניסיון לשמור פעילות בלוח שנה שנמצא בתיקייה ציבורית ב-Outlook Web Access (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
890739 סטטוס לוח הזמנים של תור X.400 שתצורתו נקבעה כ'תמיד' משתנה ל'מוקפא' ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
890763 בתיבה 'מאת' של הודעת דואר אלקטרוני מוצגים רק סימני שאלה ב-Exchange Server 5.5 או ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
891390 ?Recipient Update Service מעדכן שוב ושוב את מתאר האבטחה של רשימת תפוצה שמכילה חברים נסתרים ב-Exchange 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
891428 לא מתקבלות תוצאות כלשהן בעת ניסיון להשתמש ב-CDOEX ביישום קולט אירועים ב-Exchange 2000 Server או ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
891429 בשדות 'אל', 'עותק' ו'מאת' מוצגים שמות משפחה בלבד כאשר אתה משתמש בגירסה יפנית של Outlook Mobile Access לשם הצגת הודעות דואר אלקטרוני במחשב שבו פועל Microsoft Exchange Server 2003 עם Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
891438 ?Inetinfo.exe עשוי להסגר כאשר Exchange 2003 משתמש ב-SMTP, ב-SSL ובאפשרות סינון שולחים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
891504 כאשר נעשה ניסיון להעביר או להסיר תיקיה שמכילה תיקיות משנה רבות ב-Outlook, השירות Microsoft Exchange Information Store מפסיק להגיב ואירוע 9673 נרשם במחשב Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
891572 אם משתמשים ב-Outlook כדי להעביר לתיקייה הציבורית הודעה שאליה מצורפת הודעה אחרת, מתקבלת הודעת השגיאה Can't move items (אין אפשרות להעביר פריטים) ב-Exchange 2000 וב-Exchange 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
891643 שם הקובץ המצורף עשוי להיות פגום כאשר מקבלים הודעת דואר אלקטרוני עם קובץ מצורף מ-Exchange Server 2003 באמצעות Outlook (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
891706 ייתכן שאשף ההעברה של Exchange Server יפסיק להגיב באופן בלתי צפוי כאשר תשתמש בו להעברת תיבת דואר של Lotus Notes ל-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
891780 הודעת דואר אלקטרוני שנשלחת למשתמש Lotus Notes מופיעה באופן שגוי כאשר שולחים אותה ממהדורת השפה היפנית של Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
891789 גודלי תיבות הדואר או גודלי התיקיות שגויים ב-Exchange System Manager, פעולות העברת תיבת דואר לא מצליחות והודעות unread receipt (קבלה: לא נקראה) לא נמסרות ב-Exchange 2000 Server או ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
891850 ?Exchange 2003 אינו שולח דוח אי-מסירה שני כאשר נשלחת הודעה מוצפנת מ-Lotus Notes ל-Exchange 2003 באמצעות Exchange Connector for Lotus Notes (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
891860 מזהה אירוע 8146 נרשם ביומן היישום כל חמש דקות לאחר שרכיב MSADC של Exchange 2003 Service pack 1 נתקל בבעיות תקשורת של LDAP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
892231 מתקבלת הודעת השגיאה MAPI_E_CALL_FAILED כאשר נעשה ניסיון גישה למאפיינים של פעולות השירות של תיקייה ב-Exchange 2000 Server או ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
892397 אין אפשרות להשתמש ב-Outlook Express כדי להוריד הודעת דואר אלקטרוני וביומן היישום מתקבלת הודעת אירוע (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
892485 בקשות מילוי עבור כמה תיקיות ציבוריות לעולם אינן מושלמות במחשב Exchange 2000 Server או במחשב Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
892524 אין אפשרות לשמור או למחוק פעילות חוזרת מלוח שנה שמתוחזק במחשב Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
892560 המארגן אינו מופיע כאשר משתתף מאשר בקשת פגישה מעודכנת באמצעות תוכנית מבוססת CDO 1.21 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
893000 נקודות אחיזה שמשמשות את Windows Management Service גדלות במשך בזמן בסביבת אשכולות של Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכו שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
893245 ייתכן שבחלונית התיקיות המועדפות יוצגו נתונים שגויים על הודעות דואר אלקטרוני שלא נקראו ונמצאות בתיקיות הציבוריות של Outlook בסביבת Exchange 2000 Server או בסביבת Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
893378 הודעה השגיאה The available memory is not sufficient (הזיכרון הקיים אינו מספיק) מופיעה כאשר נעשה ניסיון לשנות את ההרשאות של תיקייה ציבורית ב-Exchange System Manager (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
894094 באפשרותך להעביר משאב MTA למצב לא מקוון אבל אין באפשרותך להחזיר משאב MTA למצב מקוון לאחר הפעלה מחדש של אשכול מבוסס Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
894389 ייתכן שנמענים של הודעות שהועברו יוכלו לראות את הנמענים בתיבת העותק המוסתר ב-Exchange 2000 Server או ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
894461 ייתכן שהודעת השגיאה "הגישה נדחתה" תופיע במהלך ניהול קבוצת משנה של תכונות באובייקטי משתמש במשתמשים ובמחשבים של Active Directory (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
894470 לאחר קבלת פגישה והסרת הבקשה לאותה פגישה, מתבצעת הסרת הפגישה מלוח השנה של Outlook (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
894788 לפעמים, חיפוש מחזיר תוצאות שגויות כאשר משתמשים בתוכנית ששולחת פקודות NNTP לחיפוש קבוצת דיון במחשב Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
894795 הודעה שחורגת ממגבלת הגודל שהוגדרה נשלחת לשרת שבו פועל Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
894923 השירות W3SVC מפסיק כאשר השרת הווירטואלי של Exchange נכשל במעבר לצומת אחר ב-Exchange Server 2003 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
895407 ב-Exchange Server 2003, העברת ההודעות לתיבות דואר מקומיות ולתיבות דואר חיצוניות איטית יותר מהצפוי לאחר הגדרת הגבלות העברה על סמך קבוצות הפצה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
895471 מזהה אירוע 9307 מציג ערך שגוי למספר ההודעות שהועברו או נמחקו בתהליך ניהול תיבות דואר ב-Exchange Server 2003 או ב-Exchange 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
895476 ייתכן ש-Outlook יקבל הורדה מלאה במקום הורדה תוספתית כאשר Outlook מוריד את פנקס הכתובות הלא-מקוון ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
895541 ב-Microsoft Exchange Server 2003, כאשר שולחים הודעת דואר אלקטרוני לנמען X.400 שכתובת הדואר האלקטרוני שלו כוללת צירוף תווים מסוים, ייתכן שהנמען לא יקבל את הודעת הדואר האלקטרוני (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
895588 נמעני העותק המוסתר המקוריים מוצגים כאשר משתמשים בלקוח MAPI שאינו Outlook למענה על הודעת דואר אלקטרוני או להעברה שלה ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
896355 ייתכן ש-Outlook יקבל הורדה מלאה של פנקס הכתובות הלא-מקוון כאשר Recipient Update Services ב-Exchange Server 2003 תחת עומס רב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
896897 ייתכן ששירות Microsoft Exchange System Attendant יקרוס ב-Exchange 2003 Service Pack 1 לאחר שינוי כתובת Lotus Notes שמשוכפלת על-ידי Microsoft Exchange Connector for Lotus Notes (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
897707 ייתכן שתיתקל בדליפת זיכרון בזיכרון מאגר שאינו בקובץ החלפה כאשר תטען יותר מ-20 מסדי נתונים ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
872963 השירות Microsoft Exchange Information Store קורס באופן תקופתי לאחר התקנת Exchange Server 2003 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
883522 הודעות דואר אלקטרוני המכילות וירוס נשארות בתור המסירה המקומי של SMTP לאחר קביעת תצורה של מסנן הודעות חכם (ייתכן שהקישור מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
883543 פקד ה-S/MIME אינו נטען ב-OWA כאשר מפעילים את לקוח OWA של Exchange Server 2003 במחשב עם Windows XP Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
887809 השירות System Attendant חדל להגיב ומשתמשים אינם יכולים להתחבר למחשב Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
891968 תיאור של תיקון חם המאפשר ל-Exchange Server 2003 לרשום אירוע כאשר משתמש מוחק תיקייה ציבורית (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
911836 ייתכן שלקוחות דואר ייתקלו בירידת ביצועים ובה בעת יירשם אירוע 623 ביומן היישום כאשר מתקבלת הודעה גדולה ב-Exchange Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
841561 הודעת השגיאה '500 - Internal server error?' (500 - שגיאת שרת פנימית) מופיעה כאשר משתמש מנסה לגשת לשרת אשכולות עורפי של Exchange Server 2003 באמצעות Outlook Web Access (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
894549 ?MS05-021: פגיעות ב- Exchange Server 2003 וב-Exchange 2000 Server עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק
890056 הודעת השגיאה Invalid log version (גירסת יומן לא חוקית) מופיעה כאשר משתמשים בפקודה ESEUTIL /K לגבי תיקייה בה נמצאים יומני התנועות ב-Exchange Server 2003 SP1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
892514 השירות Microsoft Exchange Information Store עשוי להפסיק להגיב כאשר נעשה ניסיון לגבות את קבצי מסד הנתונים של Exchange 2003 באמצעות תוכנית המשתמשת ב-Volume Shadow Copy Service Memo (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 906669 - Last Review: יום שני 26 נובמבר 2007 - Revision: 6.4
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
מילות מפתח 
kbexpertiseinter kbqfe kbinfo kbfix KB906669

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com