วิธีการสำรองข้อมูลบัญชีผู้ใช้และพื้นที่ทำงานของ Groove

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 907230 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย จากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ หรือลบโดยไม่ได้ตั้งใจ เราขอแนะนำให้ คุณสำรองบัญชีที่มีความเสี่ยงและพื้นที่ทำงาน บทความนี้อธิบายถึงวิธีการสำรองข้อมูลบัญชีผู้ใช้และพื้นที่ทำงาน ใน Microsoft Office Groove 2007 ใน Office เสมือน Groove 3.x และ ในพื้นที่ทำงาน Groove 2.x นอกจากนี้ บทความนี้อธิบายถึงวิธีการสำรองข้อมูลข้อความใน Groove 3.x

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสำรองข้อมูลบัญชีผู้ใช้

ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง หรือถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งของโดเมน Groove ได้รับการจัดการที่ทำการสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ คุณมีสำเนาอื่นของบัญชีผู้ใช้ของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถใช้หนึ่งในสำเนาเหล่านี้เพื่อคืนค่าบัญชีของคุณหากบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับการติดตั้งท้องถิ่นของ Groove อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใช้บัญชี Groove ของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง และ ถ้าคุณไม่อยู่ในโดเมนที่ได้รับการจัดการที่ทำการสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ คุณควรป้องกันบัญชี โดยด้วยตนเองบันทึกบัญชีไปยังแฟ้มน้อยทุก ๆ วัน 59 หลังจากวันที่ 60 ไฟล์แอคเคาท์ที่หมดอายุ และคุณจะไม่สามารถใช้งานได้

ใน Groove 2007 คุณสามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดนี้ 60 วัน โดยการร้องขอ และการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 935874 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วน 935874 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935874คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Groove 2007:11 เมษายน 2007
แฟ้มบัญชีเก่าอาจจะยากต่อการปรับยอด ด้วยข้อมูลล่าสุดของการส่งทอด Groove ดังนั้น เรายังคงแนะนำให้ คุณสำรองบัญชีของคุณทุกอย่างน้อย 60 วัน

เมื่อต้องบันทึกข้อมูลบัญชี Groove ใน Groove 2007 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการ ตัวเลือก เมนู คลิก กำหนดลักษณะ.
 2. คลิก บัญชีผู้ใช้ แท็บ และคลิก บันทึก ภายใต้ บันทึกบัญชีเป็นแฟ้ม เมื่อต้องสร้างแฟ้มที่มีบัญชีผู้ใช้
เมื่อต้องบันทึกข้อมูลบัญชี Groove ใน Groove 3.x ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการ ตัวเลือก เมนู คลิก กำหนดลักษณะ.
 2. คลิก บัญชีผู้ใช้ แท็บ และคลิก บันทึกบัญชีเป็นแฟ้ม เมื่อต้องสร้างแฟ้มที่มีบัญชีผู้ใช้
เมื่อต้องบันทึกข้อมูลบัญชี Groove ใน Groove 2.x ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก ไปยังแล้ว คลิก บัญชีของฉัน.
 2. คลิก บัญชีสำรอง.

วิธีการสำรองข้อมูลในพื้นที่ทำงาน

บัญชี Groove ของคุณประกอบด้วยการกำหนดลักษณะ ตั้งค่า และที่ติดต่อ นอกจากนี้ บัญชีประกอบด้วยรายชื่อของพื้นที่ทำงาน Groove ของคุณและสมาชิกของพื้นที่ทำงานเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม บัญชีไม่ประกอบด้วยข้อมูลในพื้นที่ทำงานที่แท้จริง ดังนั้น เมื่อคุณบันทึกแฟ้มบัญชี Groove คุณบันทึกเฉพาะตัวชี้ไปยังพื้นที่ทำงานของคุณ คุณไม่ได้บันทึกข้อมูลใด ๆ ที่ถูกเก็บไว้ในพื้นที่ทำงานเหล่านั้น ถ้าคุณได้นำเข้าแฟ้มบัญชี Groove ใน Groove คุณจะเห็นทั้งหมดของคุณเก่าที่ใช้ร่วมกันพื้นที่แสดงอยู่ในรายการพื้นที่ทำงานของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถป้อนพื้นที่ทำงานเหล่านั้นจนกว่าคุณดึงจากสมาชิกอื่น

Groove มีสองชนิดของพื้นที่ทำงาน พื้นที่ทำงานมาตรฐานเก็บข้อมูลใน Groove ในรูปแบบที่เข้ารหัสลับ แฟ้มพื้นที่ทำงานที่ใช้ร่วมกันทำให้ตรงกันในโฟลเดอร์ Windows ถ้าคุณมีพื้นที่ทำงานมาตรฐานที่ประกอบด้วยสมาชิกสองถึงสามเท่านั้น หรือที่ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่ถูกแก้ไขบ่อย ๆ คุณอาจต้องการเก็บถาวรพื้นที่ทำงานเหล่านั้นเป็นประจำ ดังนั้น ถ้าพื้นที่ทำงานขาดหายไป หรือข้อมูลที่สำคัญจะถูกเขียนทับโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถคืนค่าสำเนาพื้นที่ทำงานจากแฟ้ม

คุณไม่สามารถเก็บถาวรแฟ้ม Groove พื้นที่ทำงานที่ใช้ร่วมกัน เมื่อต้องบันทึกข้อมูลในพื้นที่ทำงานจาก Groove แฟ้มพื้นที่ทำงานที่ใช้ร่วมกัน ใช้มือสำรองข้อมูลระบบของแฟ้มที่คุณต้องการติดตั้งโฟลเดอร์ Windows ด้วยพื้นที่ทำงานการซิงโครไนส์ Groove เข้ารหัสลับเนื้อหาของโฟลเดอร์ Groove การซิงโครไนส์ยกเว้นเมื่อมีส่งเนื้อหาผ่านเครือข่าย ดังนั้น การสำรองข้อมูลระบบแฟ้มไม่เพียงพอที่จะเก็บรักษาข้อมูลของคุณ

ถ้าคุณสูญเสียแฟ้มในโฟลเดอร์ให้ตรงกัน และจากนั้น ทำงานแบบออนไลน์ใน Groove, Groove จะส่งข้อความที่ลบไปยังพื้นที่ทำงานการทำข้อมูลให้ตรงกัน ถ้าคุณได้สูญเสียแฟ้มจากโฟลเดอร์ให้ตรงกัน ไม่ต้องรีสตาร์ท Groove จนกว่าจะกู้คืนไฟล์ทั้งหมด จะเห็นแฟ้มใด ๆ ที่ถูกเพิ่มในขณะที่ Groove ทำงานอยู่ หรือที่มีการคืนค่าถูกเปลี่ยนชื่อ ใหม่เป็น ดังนั้น ไฟล์จะแพร่กระจายไปสมาชิกคนอื่น ๆ ในพื้นที่ทำงานตามการดาวน์โหลดคุณสมบัติโฟลเดอร์ ถึงแม้ว่าการส่งแฟ้มเหล่านี้อีกครั้งจะทำให้เกิดข้อมูลสูญหาย จะใช้ทรัพยากรเครือข่ายและทรัพยากรของคอมพิวเตอร์

เมื่อต้องบันทึกข้อมูลในพื้นที่ทำงานจากพื้นที่ทำงานอื่น คุณต้องบันทึกพื้นที่ทำงานที่เป็นเก็บถาวร เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใน Groove 2007 หรือ ใน Groove 3.x ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • คลิกขวาพื้นที่ทำงานในรายการใด ๆ ของพื้นที่ทำงานของคุณ คลิก บันทึกเป็นแล้ว คลิก เก็บถาวร. ใส่ชื่อแฟ้มเมื่อคุณได้รับพร้อมท์ และคุณ ต้อง รหัสผ่าน
 • Launchbar คลิก พื้นที่ทำงาน แท็บ และจากนั้น คลิกพื้นที่ทำงาน ในการ แฟ้ม เมนู การชี้ไปที่ บันทึกพื้นที่ทำงานเป็นแล้ว คลิก เก็บถาวร. ใส่ชื่อแฟ้มเมื่อคุณได้รับพร้อมท์ และคุณ ต้อง รหัสผ่าน
เมื่อต้องบันทึกพื้นที่ทำงานการเป็นแฟ้มข้อมูลเก็บไว้ใน Groove 2.x ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • คลิกขวาพื้นที่ทำงานในรายการใด ๆ ของพื้นที่ทำงานของคุณ คลิก บันทึกเป็นแล้ว คลิก เก็บถาวร. ใส่ชื่อแฟ้มเมื่อคุณได้รับพร้อมท์ และคุณ ต้อง วลีรหัสผ่าน
 • คลิก ไปยังคลิก ช่องว่างของฉันแล้ว คลิกพื้นที่ทำงาน ในการ แฟ้ม เมนู คลิก ประหยัดเนื้อที่ที่ใช้ร่วมกันเป็นแล้ว คลิก เก็บถาวร. ใส่ชื่อแฟ้มเมื่อคุณได้รับพร้อมท์ และคุณ ต้อง วลีรหัสผ่าน
เมื่อต้องการคืนค่าพื้นที่ทำงาน Groove 2007 หรือ ใน Groove 3.x ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดรายการของพื้นที่ทำงานในตัว จัดการพื้นที่ทำงาน หรือ ในการ Launchbar
 2. ในการ แฟ้ม เมนู การชี้ไปที่ ใหม่ชี้ไปที่ พื้นที่ทำงานจากแล้ว คลิก เก็บถาวร.
 3. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ ให้ตำแหน่ง ชื่อไฟล์ และรหัสผ่านที่คุณใช้ในการบันทึกพื้นที่ทำงาน
เมื่อต้องการคืนค่าพื้นที่ทำงานใน Groove 2.x ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก ไปยังแล้ว คลิก ช่องว่างของฉัน.
 2. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก เปิดการเก็บถาวรพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน.
 3. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ ให้ตำแหน่ง ชื่อไฟล์ และวลีรหัสผ่านที่คุณใช้การบันทึกพื้นที่ทำงาน
เมื่อคุณคืนค่าพื้นที่ทำงาน สร้างสำเนาของพื้นที่ทำงานนั้น นอกจากนี้ คุณเป็นสมาชิกเพียงหนึ่งเดียวของสำเนาพื้นที่ทำงาน คุณต้องยังคงเป็น reinvited ในพื้นที่ทำงานต้นฉบับ เพื่อกลับไปเป็นสมาชิกที่ใช้งานอยู่ หรือเมื่อ ต้องเชิญบุคคลอื่นให้กับเอกสารของคุณเพื่อให้มีพื้นที่ทำงานที่ใช้งานอยู่ แฟ้มเก็บถาวรพื้นที่ทำงานหมดเวลาไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับที่ทำการสำรองข้อมูล แฟ้มเก็บถาวรพื้นที่ทำงานจะมีประโยชน์น้อย ตาม diverges ของข้อมูลที่ใช้งานอยู่

วิธีการสำรองข้อมูลข้อความ ใน Groove 3.1 Office เสมือน และ Groove รุ่นก่อนหน้านี้

Groove ไม่มีฟังก์ชันสำรองสำหรับประวัติข้อความของคุณ อย่างไรก็ตาม ใน Groove 3.1 Office เสมือนและ Groove รุ่นก่อนหน้านี้ คุณสามารถส่งออกทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อความของคุณไปยังพื้นที่ทำงาน เมื่อต้องการเก็บถาวรข้อความโต้ตอบแบบทันที เลือกข้อความในหน้าต่างข้อความประวัติ คลิก ส่งไปยังแล้ว คลิก พื้นที่ทำงานใหม่. หลังจากที่คุณสร้างพื้นที่ทำงาน ให้ทำตามขั้นตอนสำรองพื้นที่ทำงานที่อธิบายไว้ในส่วน "วิธีการสำรองข้อมูลในพื้นที่ทำงาน" การเก็บถาวรพื้นที่ทำงาน คุณลักษณะนี้จะไม่พร้อมใช้งานใน Groove 2007

ตัวเลือกการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อัตโนมัติป้องกัน พิจารณาสำรองข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานกับ Groove สำหรับรายการบางส่วนของเครื่องมือที่มีอยู่จากคู่ค้าของ Microsoft ให้ดูส่วน "เครื่องมือที่สาม" ในการตัวเลือกการสำรองข้อมูลของ grooveเอกสารทางเทคนิคบนเว็บไซต์ศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft โปรดสังเกตว่า รายการนี้จะไม่ถูกปรับปรุง เครื่องมือสำรองข้อมูลที่เข้ากันได้กับ groove ยังอาจพร้อมใช้งานจากแหล่งอื่น ๆ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบันทึก และคืนค่าข้อมูลในพื้นที่ทำงาน ดูส่วน "การจัดการพื้นที่" ในวิธีใช้ของ Groove

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 907230 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 เมษายน 2555 - Revision: 4.1
ใช้กับ
 • Groove Virtual Office 3.0 File Sharing Edition
 • Groove Virtual Office 3.0 Professional Edition
 • Groove Virtual Office 3.0 Project Edition
 • Groove Virtual Office 3.1 File Sharing Edition
 • Groove Virtual Office 3.1 Professional Edition
 • Groove Virtual Office 3.1 Project Edition
 • Groove Workspace 2.5 Preview Edition
 • Groove Virtual Office 2.5 Professional Edition
 • Groove Virtual Office 2.5 Project Edition
 • Groove Virtual Office 2.5 File Sharing Edition
 • Microsoft Office Groove 2007
Keywords: 
kbexpertiseinter kbinfo kbmt KB907230 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:907230

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com