การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด HTTP 401 ใน IIS

การแปลบทความ การแปลบทความ
คอลัมน์เสียงสนับสนุน IIS
เมื่อต้องกำหนดคอลัมน์นี้ให้ตรงกับความต้องการของคุณ เราขอให้คุณส่งแนวคิดของคุณเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจและปัญหาที่คุณต้องการดูในบทความฐานความรู้และคอลัมน์เสียงสนับสนุนในอนาคต คุณสามารถส่งของแนวคิดและการใช้ผลป้อนกลับนี้ ขอดังกล่าว แบบฟอร์ม นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงไปยังแบบฟอร์มที่ด้านล่างของคอลัมน์นี้
สวัสดี ชื่อของฉันคือ Lou Prete ฉันมีการสนับสนุน Microsoft Internet Information Services (IIS) สำหรับห้าปีผ่านมา และมีลูกค้าเป้าหมายเนื้อหาของ IIS สำหรับสองปีผ่านมา

HTTP 401 ข้อผิดพลาดเป็นข้อผิดพลาดทั่วไปคุณอาจจำเป็นต้องจัดการกับใน IIS ในขณะที่สาเหตุสำหรับข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจแตกต่างกันอย่างมาก สาเหตุแบ่งออกเป็นประเภทจำนวนจำกัด ระบุประเภทของสาเหตุของข้อผิดพลาด HTTP 401 ของคุณอย่างถูกต้องสามารถลดจำนวนเวลาที่จำเป็นในการระบุสาเหตุรากของข้อผิดพลาด

บทความนี้อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเมื่อคุณพบ HTTP 401x (ข้อผิดพลาด401.1, 401.2, 401.3, 401.4, 401.5) ใน Microsoft Internet Information Services (IIS):

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ขั้นตอนที่ 1: ระบุสถานะย่อยของรหัสข้อผิดพลาด HTTP 401

สำหรับ IIS 6.0 หรือรุ่นใหม่กว่าของ IIS 6.0

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
เริ่มต้นใน IIS 6.0 รหัสสถานะย่อยมีบันทึกในแฟ้มบันทึก theWeb เว็บล็อกอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
%SYSTEMROOT%\System32\LogFiles\W3SVC###\
ในเว็บล็อก หมายเลขสามในสถานะ representthe ของแต่ละรายการ สถานะการย่อย และสถานะ Win32
#Fields: date time s-sitename s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs(User-Agent) sc-status sc-Sub-status sc-win32-status
2006-03-06 20:37:42 W3SVC1 192.168.1.101 GET /default.aspx - 80 - 192.168.17.45 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+InfoPath.1) 401 2 2148074254
2006-03-06 20:37:42 W3SVC1 192.168.1.101 GET /default.aspx - 80 - 192.168.17.45 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+InfoPath.1) 401 1 0
2006-03-06 20:38:36 W3SVC1 192.168.1.101 GET /default.aspx - 80 DOMAIN\user 192.168.17.45 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+InfoPath.1) 200 0 0
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

สำหรับรุ่นก่อนหน้าของ IIS 6.0

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ใน IIS รุ่นก่อนหน้า IIS 6.0 รหัสสถานะย่อยไม่ได้เข้าสู่ในเว็บล็อก ในกรณีเหล่านี้ (หรือ ในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าถึงเว็บล็อก), คุณสามารถใช้ข้อมูลที่ส่งกลับไปยังเบราว์เซอร์ ใน Microsoft Internet Explorer คุณจะต้องปิดใช้งานการตั้งค่าข้อความแสดงข้อผิดพลาด HTTP ShowFriendly มีการเปลี่ยนแปลงนี้ คุณควรคล้ายกับด้านล่างของหน้าข้อผิดพลาด seean ในกรณีนี้ เราได้รับผิด HTTP 401.2error และหน้าแม้ให้คำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับสิ่ง errormeans:
คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ดู thispage

คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูไดเรกทอรี หรือเพ usingthe ข้อมูลประจำตัวที่ให้มาได้เนื่องจากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณถูกส่ง aWWW-ฟิลด์หัวข้อที่ว่า เว็บเซิร์ฟเวอร์ไม่ถูกกำหนดค่า toaccept การรับรองความถูกต้อง

กรุณาลองต่อไปนี้:
ติดต่อ siteadministrator เว็บถ้าคุณเชื่อว่า คุณควรจะสามารถดู orpage ไดเรกทอรีนี้หรือไม่
คลิกปุ่มฟื้นฟูเพื่อลองอีกครั้ง ด้วย differentcredentials

ข้อผิดพลาด HTTP 401.2 - ไม่ได้รับอนุญาต: การเข้าถึงถูกปฏิเสธครบกำหนดในการตั้งค่าคอนฟิก toserver บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)

TechnicalInformation (สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน)
ไปที่ SupportServices ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และทำการค้นหาชื่อเรื่องกับคำว่า HTTP 401
เปิด IISHelp ซึ่งเข้าถึงได้ในโปรแกรมจัดการ IIS (inetmgr), และค้นหา topicstitled เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การรับรองความถูกต้อง และ ErrorMessages เกี่ยวกับการกำหนดเอง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้


หมายเหตุ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือเพื่อรวบรวมรหัสสถานะย่อย เช่น WFetch และ การตรวจสอบเครือข่าย.

ขั้นตอนที่ 2: พื้นฐานของคุณแก้ไขปัญหากับรหัสสถานะย่อย

หลังจากที่คุณทราบรหัสสถานะย่อยของ HTTP มุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานะย่อยที่เฉพาะเจาะจง อื่น ๆ ทั้งหมดสามารถถูกละเว้น

HTTP 401.1: ถูกปฏิเสธ โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้อง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
คำอธิบาย
การเข้าสู่ระบบที่ผู้ใช้สามารถดำเนินการคำขอ IIS ล้มเหลว คำขอทั้งหมดต้องเชื่อมโยงกับผู้ใช้ แม้ว่าจะมีการระบุชื่อคำขอ

สาเหตุทั่วไป
 • ชื่อผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้องหรือรหัสผ่านให้ไว้ ระบุ theuser ที่ล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบ และแก้ไขชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน
 • การรับรองความถูกต้อง Kerberos ล้มเหลว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  326985 วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Kerberos ใน IIS
  บทความอื่น ๆ Kerberos ประโยชน์คือ asfollows:
  871179 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "HTTP Error 401.1 - Unauthorized: Access is denied due to invalid credentials" เมื่อคุณพยายามเข้าถึงเว็บไซต์ที่เป็นส่วนหนึ่งของพูลโปรแกรมประยุกต์ IIS 6.0
  การกำหนดค่าข้อมูลเฉพาะตัวของพูลโปรแกรมประยุกต์ มี IIS 6.0 (IIS 6.0)
  http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/f05a7c2b-36b0-4b6e-ac7c-662700081f25.mspx

  การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows แบบรวม (IIS 6.0)
  http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/523ae943-5e6a-4200-9103-9808baa00157.mspx

  การตั้งค่าคอนฟิกการมอบหมายที่มีข้อจำกัดสำหรับ Kerberos (IIS 6.0)
  http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/df979570-81f6-4586-83c6-676bb005b13e.mspx
 • นโยบายภายในเครื่องหรือโดเมนหรือผู้ใช้สิทธิ์ผู้ใช้เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ assignmentprevents ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่มีความล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบถูกกำหนดค่า toaudit อาจมีข้อมูลเพิ่มเติมในล็อกการรักษาความปลอดภัยอ้างอิงถึงบทความต่อไปนี้สำหรับสิทธิ์ของผู้ใช้:
  812614 ค่าเริ่มต้นการอนุญาตและสิทธิ์ของผู้ใช้สำหรับ IIS 6.0
  271071 วิธีการตั้งค่าที่ต้องการการอนุญาต NTFS และสิทธิ์ของผู้ใช้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ IIS 5.0 เว็บแอ
  832981 ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์เมื่อบันทึกเหตุการณ์ข้อมูลความปลอดภัยเต็ม
  300549 วิธีการเปิดใช้งาน และใช้การตรวจสอบความปลอดภัยใน Windows 2000
 • ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อแบบไม่ระบุชื่อเข้าถึง isconfigured ได้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นถ้าชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านสำหรับ anonymousaccount ที่ถูกเก็บไว้ใน IIS metabase แตกต่างจาก informationstored เกิดขึ้นจริงในฐานข้อมูลผู้ใช้ภายใน (หรือ Active Directory บริการไดเรกทอรี ถ้ามีใช้บัญชีโดเมน) ตั้งรหัสผ่าน สำหรับบัญชีผู้ใช้ และ ใน IISresolves ปัญหานี้
 • หลังจากที่คุณปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ IIS 5.0 IIS 6.0, IISis ทำงานในโหมดความเข้ากันได้ของ IIS 5.0 หลังจากที่เซิร์ฟเวอร์จะสลับไปยังโหมดแยกต่างหากของ IIS6.0 คุณอาจเห็นข้อผิดพลาด HTTP 401.1 บนการร้องขอที่ไม่ระบุชื่อ Thisoccurs ได้เนื่องจาก มีการซิงโครไนส์รหัสผ่านแบบไม่ระบุชื่อ IIS 5.0 เมื่อต้องการแก้ไข thisproblem ตั้งค่านี้ AnonymousPasswordSync คีย์ metabase เท็จและตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อสำหรับบัญชีและ inIIS
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  896861 คุณได้รับข้อผิดพลาด 401.1 เมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ที่ใช้การรับรองความถูกต้องแบบรวม และโฮสต์บน IIS 5.1 หรือ IIS 6
  304201 ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ หรือไม่สามารถเริ่มต้น IIS บริการที่รันภายใต้บัญชีของระบบที่ไม่ใช่ภายในและใช้การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows กับ IIS
  263140 การรับรองความถูกต้องพื้นฐานและการไม่ระบุชื่อล้มเหลวเมื่อคุณเชื่อมต่อกับ IIS 5.0 บนตัวควบคุมโดเมน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

HTTP 401.2: ถูกปฏิเสธ โดยการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
คำอธิบาย
เบราเซอร์ไคลเอ็นต์กับ IIS อาจไม่สอดคล้องกับการโพรโทคอลการรับรองความถูกต้อง

สาเหตุทั่วไป
 • ไม่มี isselected โพรโทคอล (รวมถึงแบบไม่ระบุชื่อ) รับรองความถูกต้องใน IIS ต้องเลือกชนิดการรับรองความถูกต้องอย่างน้อยหนึ่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  253667 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: HTTP 401.2 - ไม่ได้รับอนุญาต: การเข้าสู่ระบบล้มเหลวเนื่องจากการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์โดยไม่มีการรับรองความถูกต้อง
 • ตรวจสอบแบบรวมเท่านั้นที่จะเปิดใช้งาน และที่เก่ากว่า ไม่ใช่ - Internet Explorer เบราเซอร์ไคลเอ็นต์พยายามเข้าถึงไซต์ Happensbecause นี้เบราว์เซอร์ไคลเอ็นต์ไม่สามารถดำเนินการการรับรองความถูกต้องแบบรวม ปัญหา resolvethis ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • ตั้งค่าคอนฟิก IIS เพื่อรับรองความถูกต้องพื้นฐานที่ยอมรับ ซึ่งควรเกิดขึ้นผ่าน SSL เท่านั้นสำหรับวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
  • ใช้เบราเซอร์ไคลเอ็นต์ที่สามารถทำการรับรองความถูกต้องแบบรวม Internet Explorer และ Netscape Navigator และ Mozilla Firefox รุ่นใหม่ที่สามารถดำเนินการรับรองความถูกต้องแบบรวม
 • การรับรองความถูกต้องแบบรวมถึงพร็อกซีได้ Happensbecause นี้พร็อกซีไม่รักษาเชื่อมต่อการรับรองความถูกต้อง NTLM และ thussends การร้องขอแบบไม่ระบุชื่อจากไคลเอนต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ มีตัวเลือกเพื่อ resolvethis ปัญหาดังนี้:
  • ตั้งค่าคอนฟิก IIS เพื่อรับรองความถูกต้องพื้นฐานที่ยอมรับ ซึ่งควรเกิดขึ้นผ่าน SSL เท่านั้นสำหรับวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
  • ไม่ใช้พร็อกซี
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

HTTP 401.3: ถูกปฏิเสธ โดยทรัพยากร ACL

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
คำอธิบาย
ข้อผิดพลาดนี้จะถูกส่งกลับเมื่อผู้ใช้ที่พิสูจน์ตัวจริงกับเซิร์ฟเวอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้ใช้ไม่มีการอนุญาต NTFS เนื้อหาร้องขอ

วิธีแก้ไขปัญหาทั่วไป
 • ตั้งค่าสิทธิ NTFS ได้อย่างถูกต้องตามเนื้อหา Reviewthe ส่วน "การอนุญาต NTFS" ในบทความต่อไปนี้:
  812614 ค่าเริ่มต้นการอนุญาตและสิทธิ์ของผู้ใช้สำหรับ IIS 6.0
  271071 วิธีการตั้งค่าที่ต้องการการอนุญาต NTFS และสิทธิ์ของผู้ใช้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ IIS 5.0 เว็บแอ
 • ตรวจสอบว่า มีกำหนดวิธีการรับรองความถูกต้องที่ถูกต้อง Forexample เมื่อคุณใช้การรับรองความถูกต้องแบบรวม ผู้ใช้จะไม่ forauthentication ที่ได้รับการพร้อมท์ข้อมูลประจำตัวที่ ในกรณีนี้ อาจไม่ชัดเจนถ้าที่ requestis รับรองความถูกต้อง หรือไม่ได้
 • ถ้าเนื้อหาเก็บอยู่บนใช้ร่วมกันระยะไกล ตรวจสอบ thatusers มีสิทธิ์เพียงพอ NTFS และการใช้ร่วมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  332142 NTLM การร้องขอสำหรับเนื้อหาบน UNC ที่ใช้ร่วมกันอาจมีการส่งคืนข้อผิดพลาด 401
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

HTTP 401.4: ถูกปฏิเสธ โดยตัวกรอง ISAPI แบบกำหนดเอง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
คำอธิบาย
ตัวกรอง ISAPI โหลดปฏิเสธการร้องขอ

โซลูชัน
ระบุว่าตัวกรอง ISAPI ปฏิเสธการร้องขอ และติดต่อผู้พัฒนาหรือผู้จัดจำหน่ายเพื่อตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

HTTP 401.5: ถูกปฏิเสธ โดยแอพลิเคชันเว็บ ISAPI/CGI แบบกำหนดเอง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
คำอธิบาย
ส่วนขยายของ ISAPI หรือ CGI แอพพลิเคชันมีปฏิเสธการร้องขอ

โซลูชัน
ระบุส่วนขยายของ ISAPI หรือ CGI แอพพลิเคชันใดปฏิเสธการร้องขอ และติดต่อผู้พัฒนาหรือผู้จัดจำหน่ายเพื่อตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

บทสรุป

ในสรุป เมื่อคุณแก้ไขข้อผิดพลาด HTTP 401 ขั้นตอนแรกเสมอควรจะ กำหนดรหัสสถานะย่อย
 • 401.1: รับรองความถูกต้องถูกพยายาม แต่ล้มเหลว
 • 401.2: ไม่ความพยายามรับรองความถูกต้องเนื่องจากไคลเอ็นต์ serverand อาจไม่ยอมรับเป็นโพรโทคอลการรับรองความถูกต้อง
 • 401.3: รับรองความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว แต่ thatauthenticated บัญชีไม่มีสิทธิ์เพียงพอในการเข้าถึงเนื้อหาหรือ requestedresource
 • 401.4: ตัวกรอง ISAPI ปฏิเสธการร้องขอ
 • 401.5: มีส่วนขยายของ ISAPI หรือโปรแกรมประยุกต์ CGI ปฏิเสธ therequest

เครื่องมือที่มีประโยชน์และทรัพยากร

เครื่องมือของ Microsoft

 • WFetch
  284285 วิธีการใช้ Wfetch.exe เพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ HTTP
 • การตรวจสอบเครือข่าย
  148942 วิธีการจัดให้มีเครือข่ายกับจอภาพของเครือข่าย
 • แฟ้มบันทึกการตรวจสอบ/ความปลอดภัย
  300549 วิธีการเปิดใช้งาน และใช้การตรวจสอบความปลอดภัยใน Windows 2000

เครื่องมืออื่น ๆ

 • Filemon
 • Regmon
คำปฏิเสธโซลูชันของบริษัทอื่น

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ข้อมูลและการแก้ไขในเอกสารนี้แสดงถึงมุมมองปัจจุบันของ Microsoft Corporation ปัญหาเหล่านี้ ณวันเผยแพร่ โซลูชันนี้จะพร้อมใช้งานผ่าน Microsoft หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ เราไม่ได้แนะนำผู้ให้บริการอื่น ๆ หรือการแก้ไขอื่น ๆ ที่บทความนี้อาจกล่าวถึงใด ๆ อาจมีผู้ให้บริการอื่น ๆ หรือการแก้ไขอื่น ๆ ที่บทความนี้อธิบายอื่น ๆ ด้วย เนื่องจากเราต้องตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป ข้อมูลนี้ควรไม่สามารถแปลเป็นข้อผูกมัดที่ Microsoft เราไม่สามารถรับประกัน หรือรับรองความถูกต้อง ของข้อมูลใด ๆ หรือโซลูชันใด ๆ ที่มีการนำเสนอ โดย Microsoft หรือผู้ให้บริการของบริษัทอื่นใด ๆ ดังกล่าว

Microsoft ไม่รับประกัน และไม่ได้รวมทั้งหมดที่ใช้แทน รับประกัน และเงื่อนไขว่า express โดยนัย หรือตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดการนำเสนอ การรับประกัน หรือเงื่อนไขของชื่อเรื่อง ที่ไม่ละเมิด เงื่อนไขที่น่าพอใจ สินค้า และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เกี่ยวข้องกับบริการใด ๆ โซลูชัน ผลิตภัณฑ์ หรืออื่น ๆ วัสดุ หรือข้อมูลใด ๆ ในเหตุการณ์ไม่มี Microsoft จะชอบมีโซลูชันของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงบทความนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
จนกว่าถึงครั้งต่อไป ขอบคุณสำหรับเวลาของคุณ และมีวันที่ยอดเยี่ยม เป็นเสมอ รู้สึกฟรีเพื่อส่งความคิดเห็นบนหัวข้อคุณต้องได้รับการจัดการในอนาคตคอลัมน์ หรือ ในฐานข้อมูลองค์ความรู้ใช้ใน ขอดังกล่าว แบบฟอร์ม

เกี่ยวกับบทความนี้

หมายเลขบทความ (Article ID): 907273
บทวิจารณ์ล่าสุด: 24 เมษายน 2557
ใช้กับ: Microsoft Internet Information Services 6.0, Microsoft Internet Information Server 1.01
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:907273
คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้หรือไม่
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.