คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด "การโปรแกรมประยุกต์หรือ DLL C:\Windows\System32\win32k.sys ไม่อิมเมจของ Windows ถูกต้อง" ใน MPSReport บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 907300 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณใช้เครื่องผลิตภัณฑ์บริการรายงานมือของ Microsoft (MPSReport) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 หรือ Microsoft Windows 2000 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ใน MPSReport:
โปรแกรมประยุกต์หรือ DLL C:\Windows\System32\win32k.sys ไม่อิมเมจของ Windows ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบนี้กับแผ่นดิสก์การติดตั้งของคุณ
เหตุการณ์ต่อไปนี้ยังอาจบันทึกในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบ:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: แบบผุดขึ้นของแอพลิเคชัน
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 26
วันที่:<date> </date>
เวลา:<time> </time>
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์: computername
คำอธิบาย: เมนูผุดขึ้นของแอพลิเคชัน: DUMPEL.EXE - รูปที่ไม่ถูกต้อง: โปรแกรมประยุกต์หรือ C:\WINDOWS\System32\win32k.sys DLL ไม่อิมเมจของ Windows ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบนี้กับแผ่นดิสก์การติดตั้งของคุณ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้ถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบ:
เหตุการณ์ ID 243
จัดสรรเดสก์ท็อปฮีปที่ล้มเหลว
เหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้เมื่อมีการให้ Windows ประสบเดสก์ท็อปฮีป exhaustion คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ" ทุกครั้งที่เหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้

การแก้ไข

คุณสามารถละเว้นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ได้ เกิดข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้น โดยการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องในโปรแกรม Dumpel.exe โปรแกรมนี้กำลังอยู่ใน MPSReport

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

184802PRB: User32.dll หรือ Kernel32.dll ไม่สามารถเตรียมใช้งาน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 907300 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbwinservsetup kbtshoot kbinfo kbbug kbprb kbmt KB907300 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:907300

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com