วิธีการรวมการปรับปรุงในการติดตั้งเริ่มต้นของระบบจัดการ Server 2003 ขั้นสูงไคล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 907423 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

ไม่มีการรวมอยู่ปรับปรุงซอฟต์แวร์ของไคลเอ็นต์ขั้นสูง Microsoft ระบบ Management Server (SMS) 2003 ลงในแฟ้มการติดตั้งไคลเอนต์ (Client.msi) ปรับปรุงเหล่านี้ ในรูปแบบของ Microsoft Windows Installer ปรับปรุงแฟ้ม (.msp) จำเป็นต้องถูกนำไปใช้หลังจากที่มีการติดตั้งไคลเอนต์ขั้นสูง SMS

ถ้าที่อยู่ที่ใช้ในการปรับปรุงซอฟต์แวร์เป็น ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างการติดตั้ง หรือล่างหลัง จากการติด ตั้ง คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ SMS ขั้นสูง อาจเหลือในสถานะที่ไม่สามารถทำงานได้ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกบรรทัดคำสั่งสำหรับโปรแกรมไคลเอ็นต์ SMS ขั้นสูง (CCMSetup) หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จะใช้การปรับปรุงเมื่อมีการติดตั้งไคลเอนต์ขั้นสูง SMS

บทความนี้กล่าวถึงต่อไปนี้:
 • วิธีรวมการปรับปรุงในการติดตั้งเริ่มต้นของไคลเอ็นต์ SMS ขั้นสูง
 • วิธีการติดตั้งการปรับปรุงการติดตั้งไคลเอ็นต์ SMS ขั้นสูงที่มีอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการรวมการปรับปรุงในการติดตั้งเริ่มต้นของไคลเอ็นต์ SMS ขั้นสูง

ก่อนที่คุณติดตั้งไคลเอนต์ขั้นสูง SMS บนระบบใหม่ คุณต้องติดตั้งการปรับปรุง 906219 สำหรับ Microsoft Windows Installer 3.1
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
906219แพคเกจ Windows Installer ที่ถูกติดตั้งเมื่อคุณติดตั้งแพคเกจที่ มีพารามิเตอร์โปรแกรมปรับปรุงใน Windows XP และ Windows Server 2003
หลังจากใช้การปรับปรุง 906219 สำหรับ Windows Installer ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อรวมการปรับปรุงไคลเอ็นต์ SMS ขั้นสูงหนึ่งในการติดตั้งไคลเอ็นต์ SMS ขั้นสูง
 1. เปิดส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ SMS บนเซิร์ฟเวอร์สำหรับไซต์ SMS
 2. ขยาย (ฐานข้อมูลของไซต์ไซต์ SMS)ขยาย ลำดับชั้นของไซต์ขยาย ไซต์ SMSขยาย การตั้งค่าไซต์แล้ว คลิกเลือก การติดตั้งไคลเอนต์วิธี.
 3. คลิกสองครั้ง การติดตั้งไคลเอนต์กด.
 4. ในการ คุณสมบัติการติดตั้งกดไคลเอนต์ กล่องโต้ตอบ คลิก ไคลเอ็นต์ขั้นสูง แท็บ
 5. ในการ คุณสมบัติของการติดตั้ง กล่อง ป้อนตัวเลือกบรรทัด commmand ที่เหมาะสมจากรายการต่อไปนี้:
  • การติดตั้งไคลเอนต์จากโฟลเดอร์ภายในเครื่อง
   /Useronly C:\i386\ccmsetup.exe แพทช์ = c:\i386\update1.msp
  • การติดตั้งไคลเอนต์จากเส้นทาง UNC
   \\server\smsclient\i386\ccmsetup.exe SMSSITECODE =โปรแกรมปรับปรุงอัตโนมัติ = \\SERVER\SMSCLIENT\i386\patches\update1.msp
  • การติดตั้งไคลเอนต์ โดยใช้การติดตั้งไคลเอนต์ดัน
   SMSSITECODE =โปรแกรมปรับปรุงอัตโนมัติ = \\SERVER\SMSCLIENT\i386\patches\update1.msp; \\SERVER\SMSCLIENT\i386\patches\patch2.msp
 6. คลิก ตกลง.
เมื่อคุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงของบรรทัดคำสั่งเหล่านี้ การไคลเอนต์ใหม่ทั้งหมดได้รับการติดตั้งการปรับปรุง

วิธีการติดตั้งการปรับปรุงการติดตั้งไคลเอ็นต์ SMS ขั้นสูงที่มีอยู่แล้ว

หมายเหตุขั้นตอนเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับเครื่องไคลเอนต์ที่ใช้ Microsoft Windows XP ขั้นตอนต่าง ๆ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการไคลเอ็นต์
 1. ใช้กระบวนการก่อนหน้านี้เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนตัวเลือกบรรทัดคำสั่งติดตั้งไคลเอนต์ดันบนเซิร์ฟเวอร์สำหรับไซต์ SMS
 2. บนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ SMS ขั้นสูง คลิก เริ่มการทำงานแล้ว คลิก 'แผงควบคุม'.
 3. คลิกสองครั้ง จัดการระบบ.
 4. ในการ คุณสมบัติการจัดการระบบ กล่องโต้ตอบ คลิก คอมโพเนนต์ แท็บ จากนั้นคลิก ซ่อมแซม.

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการติดตั้งไคลเอนต์ดันที่ขั้นสูงให้ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

928282 วิธีการแก้ไขปัญหาขั้นสูงไคลเอนต์ดันปัญหาการติดตั้งในระบบจัดการ Server 2003 และ 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกของศูนย์ควบคุมระบบ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 907423 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 กรกฎาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Systems Management Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007
Keywords: 
kbhowto kbinfo kbsmsupdates kbsmspackage kbsmsdeploy kbsmsclients kbmt KB907423 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:907423

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com