ชนิดบัญชี Windows ได้รับการสนับสนุนที่คุณสามารถใช้เพื่อเรียกใช้การบริการบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL ใน SQL Server 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 907557 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ sql เป็นคอมโพเนนต์ของ Microsoft SQL Server 2005 ที่ช่วยให้คุณทำให้งานบางอย่างสำหรับผู้ดูแล บริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ sql รันงาน ตรวจสอบ SQL Server และข้อความแจ้งเตือนใช้ประมวลผล

ชนิดบัญชี Microsoft Windows ที่ได้รับการสนับสนุน และ ที่คุณสามารถใช้เพื่อเรียกใช้การบริการบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL จะแสดงรายการในตารางในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ใช้ SQL Server ตั้งค่าคอนฟิก Manager เพื่อกำหนดบัญชีการบริการบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อ "วิธีการตั้งค่าบัญชีเริ่มต้นใช้งานการบริการสำหรับบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL (SQL Server ตั้งค่าคอนฟิก Manager)" ในหนังสือ Server 2005 sql แบบออนไลน์ปรับ (2005 ธันวาคมปรุง)

การขอรับหนังสือ Server 2005 sql แบบออนไลน์ปรับ (2005 ธันวาคมปรุง), เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver/bb428874.aspx

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชนิดบัญชีการบริการที่ได้รับการสนับสนุน

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการชนิดบัญชีของ Windows ที่ได้รับการสนับสนุนและการให้คุณสามารถใช้การเรียกใช้การบริการบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชนิดบัญชีบริการเซิร์ฟเวอร์ nonclusteredเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ตัวควบคุมโดเมน (nonclustered)
บัญชีโดเมนของ windows (สมาชิกของกลุ่ม Administrators ของ Windows)ได้รับการสนับสนุนได้รับการสนับสนุนได้รับการสนับสนุน
บัญชีโดเมน windows (nonadministrative)ได้รับการสนับสนุน (ดูจำกัด 1)ได้รับการสนับสนุน (ดูจำกัด 1)ได้รับการสนับสนุน (ดูจำกัด 1)
บัญชีบริการ (NT AUTHORITY\NetworkService) ของเครือข่ายได้รับการสนับสนุน(ข้อจำกัดดูด้าน 1, 4 และ 5)ไม่ได้รับการสนับสนุนไม่ได้รับการสนับสนุน
บัญชีผู้ใช้ภายใน (nonadministrative)ได้รับการสนับสนุน(ข้อจำกัดดูด้าน 1 ถึง 3)ไม่ได้รับการสนับสนุนไม่สามารถใช้งานได้
บัญชีระบบภายใน (NT AUTHORITY\System)ได้รับการสนับสนุน (ดูจำกัด 2)ไม่ได้รับการสนับสนุนได้รับการสนับสนุน (ดูจำกัด 2)
บัญชีบริการภายในเครื่อง (NT AUTHORITY\LocalService)ไม่ได้รับการสนับสนุนไม่ได้รับการสนับสนุนไม่ได้รับการสนับสนุน

ข้อจำกัดที่ 1: เมื่อคุณใช้ nonadministrative บัญชีสำหรับการดูแลระบบหลายเซิร์ฟเวอร์

เมื่อคุณใช้ nonadministrative บัญชีสำหรับการจัดการการเซิร์ฟเวอร์หลาย คุณไม่สามารถ enlist เซิร์ฟเวอร์เป้าหมายไปยังเซิร์ฟเวอร์หลัก และอาจบันทึกข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
"การ enlist ล้มเหลว"
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เริ่มต้นบริการ SQL Server และบริการของบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้ในหนังสือ Server 2005 sql แบบออนไลน์ปรับ (2005 ธันวาคมปรุง):
 • "วิธีการเริ่มต้นอินสแตนซ์ของ SQL Server (SQL Server Management Studio) และส่วนประกอบ"
 • "วิธีการเริ่มบริการของบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL (SQL Server Management Studio) และส่วนประกอบ"

ข้อจำกัดที่ 2: เมื่อคุณใช้บัญชี Local System สำหรับการดูแลระบบหลายเซิร์ฟเวอร์

การดูแลระบบหลายเซิร์ฟเวอร์ได้รับการสนับสนุนเมื่อการบริการบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL ทำงานภายใต้บัญชี Local System เมื่อเซิร์ฟเวอร์หลักและเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ถ้าคุณใช้การตั้งค่าคอนฟิกนี้ คุณได้รับข้อความต่อไปนี้เมื่อคุณ enlist เซิร์ฟเวอร์เป้าหมายไปยังเซิร์ฟเวอร์หลัก:
ตัวแทนการตรวจสอบบัญชี start-up สำหรับ<target_server_computer_name></target_server_computer_name>มีสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบเป็น targetServer
คุณสามารถละเว้นข้อความที่มีการให้ข้อมูลนี้ การดำเนินการเข้าร่วมควรเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อ "การสร้างสภาพแวดล้อมแบบ multiserver" ในหนังสือ Server 2005 sql แบบออนไลน์ปรับ (2005 ธันวาคมปรุง)

ข้อจำกัดที่ 3: เมื่อคุณใช้บัญชีผู้ใช้ภายใน

งานที่ใช้ proxies จะล้มเหลวถ้าการบริการบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL ทำงานภายใต้บัญชีผู้ใช้ท้องถิ่น และบริการ SQL Server ทำงานภายใต้บัญชีผู้ใช้อื่น

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ การกำหนดค่าการบริการบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL และบริการ SQL Server ให้ทำงานภายใต้บัญชีภายในที่เดียวกัน แล้ว รีสตาร์ทเซอร์ทั้งสอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้ในหนังสือ Server 2005 sql แบบออนไลน์ปรับ (2005 ธันวาคมปรุง):
 • "วิธีการเปลี่ยนแปลงบัญชีเริ่มต้นใช้งานการบริการสำหรับ SQL Server (SQL Server ตั้งค่าคอนฟิก Manager) และส่วนประกอบ"
 • "วิธีการตั้งค่าบัญชีเริ่มต้นใช้งานการบริการสำหรับบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL (SQL Server ตั้งค่าคอนฟิก Manager) และส่วนประกอบ"
 • "การเซ็ตอัพบัญชีบริการของ Windows"
หมายเหตุ:ข้อจำกัด 3 ไม่ได้นำไปใช้กับ Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2005 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

ข้อจำกัดที่ 4: เมื่อคุณใช้บัญชีบริการเครือข่ายและบัญชีบริการเครือข่ายมีผู้ใช้ SQL Server

บริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ sql อาจไม่เริ่มทำงานหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • คุณกำหนดค่าการบริการบริษัทตัวแทนของ SQL Server ให้ทำงานภายใต้บัญชีบริการเครือข่าย
 • บัญชีบริการเครือข่ายได้รับการเข้าสู่ระบบของอินสแตนซ์ของ SQL Server เป็นผู้ใช้ SQL Server ได้
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server ใหม่ คุณจะต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่ครั้งเดียว

ข้อจำกัดที่ 5: เมื่อคุณใช้บัญชีบริการเครือข่ายและบริการการรายงานของ SQL Server ที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน

บริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ sql อาจไม่เริ่มทำงานหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • คุณกำหนดค่าการบริการบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL จะเรียกใช้ภายใต้บัญชีบริการเครือข่าย
 • นอกจากนี้ยังใช้บริการการรายงานของ sql Server บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server แล้ว เริ่มบริการ SQL Server และบริการของบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL คุณจะต้องทำเช่นนี้หนึ่งครั้ง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SQL Server Agent ให้ดูหัวข้อ "การเลือกบัญชีผู้ใช้สำหรับการบริการบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL" ในหนังสือ Server 2005 sql แบบออนไลน์ปรับ (2005 ธันวาคมปรุง)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 907557 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
Keywords: 
kbsql2005engine kbtshoot kbinfo kbmt KB907557 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:907557

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com