วิธีการสร้างแม่แบบของแพคเกจใน SQL Server Business ข่าวกรองพัฒนา Studio

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 908018 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

Microsoft SQL Server 2005 รวมถึงการบริการในการรวมเซิร์ฟเวอร์ SQL (SSIS) SSIS ข่าวกรองธุรกิจของเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่มีการพัฒนา Studio sql Server Business ข่าวกรองพัฒนา Studio เป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่คุณใช้ในการสร้างแพคเกจ SSIS โดยทั่วไป การแพคเกจ SSIS ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ เช่นตัวจัดการการเชื่อมต่อ ตัวให้บริการการบันทึก และงาน dataflow

เมื่อต้องการคัดลอกรายการที่อยู่ระหว่างแพคเกจ คุณสามารถคัดลอกแพคเกจที่สมบูรณ์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มใหม่ หรือคุณสามารถสร้างแม่แบบของแพคเกจ บทความนี้อธิบายถึงวิธีการสร้างเท็มเพลแพคเกจ แม่แบบของแพคเกจประกอบด้วยรายการทั้งหมดในแพคเกจเดิม อย่างไรก็ตาม ต้นแบบของแพคเกจสามารถถูก reused เพื่อสร้างแพคเกจอื่น เมื่อต้องการสร้างแพคเกจใหม่ เพิ่ม หรือเอารายการออกจากแม่แบบของแพคเกจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

แพคเกจ SSIS ประกอบด้วยรายการเช่นผู้จัดการการเชื่อมต่อ ตัวให้บริการการบันทึก องค์ประกอบกระแสควบคุม องค์ประกอบ dataflow ตัวจัดการเหตุการณ์ ตัวแปร และตั้งค่าคอนฟิก คุณสามารถใช้รายการเหล่านี้เมื่อคุณใช้แม่แบบของแพคเกจให้สร้างแพคเกจใหม่ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการใช้รายการต่อไปนี้ในแม่แบบของแพคเกจ:
 • ผู้ให้บริการการเข้าสู่ระบบ: คุณสามารถสร้างแพคเกจที่มีตัวจัดการการเชื่อมต่อและบันทึกเป็นผู้ให้บริการได้ คุณยังสามารถใช้แพคเกจที่เป็นแม่แบบสำหรับแพคเกจอื่น เมื่อคุณดำเนินการ รายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูล SQL Server เดียวกัน
  หมายเหตุ:คุณอาจสามารถวิเคราะห์ข้อมูลล็อกเมื่อข้อมูลเหตุการณ์ทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูล SQL Server เดียวกันได้ง่ายขึ้น
 • งานทั่วไปของ SQL ที่ปฏิบัติการ: คุณสามารถสร้างแพคเกจที่ truncates ตารางหรือ attaches ฐานข้อมูลได้
 • ส่งจดหมายงาน: คุณสามารถสร้างแพคเกจที่ประกอบด้วย SMTP การจัดการการเชื่อมต่อ งานจดหมายที่ส่ง และนิพจน์การคุณสมบัติเพื่อสร้างบรรทัดเรื่อง ใช้แพคเกจนี้เป็นแม่แบบการสร้างแพคเกจโปรแกรมอื่น ๆ ที่แจ้งให้คุณทางอีเมลเมื่อแพคเกจทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือสร้างข้อผิดพลาด

สร้างเท็มเพลแพคเกจใหม่ใน SQL Server Business Studio พัฒนาข่าวกรอง

 1. เริ่ม SQL Server Business พัฒนา Studio
 2. คลิกแฟ้ม:ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกProject.
 3. ในหน้าต่างโครงการใหม่ คลิกโครงการข่าวกรองธุรกิจคลิกการรวมบริการโครงการพิมพ์ชื่อสำหรับโครงการ และจากนั้น คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:เราขอแนะนำให้ คุณพิมพ์ชื่อที่อธิบายถึงฟังก์ชันการทำงานของแพคเกจ
 4. เพิ่มรายการที่คุณต้องการจากกล่องเครื่องมือที่ไปยังแฟ้ม Package.dtsx
 5. คลิกแฟ้ม:แล้ว คลิกบันทึกรายการที่เลือก.

  หมายเหตุ:คุณสามารถบันทึกเป็นแพคเกจที่ว่างเปล่า
 6. คลิกแฟ้ม:แล้ว คลิกบันทึกสำเนาของFileName :เป็น. ในกรณีนี้FileName :ชื่อของแฟ้มได้

  หมายเหตุ:คุณสามารถคัดลอกแพคเกจไปยังตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ในขั้นตอนที่ 7 แทนการใช้การบันทึกสำเนาของFileName :เป็นคำสั่ง
 7. ในการบันทึกสำเนาของแพคเกจกล่องโต้ตอบ คลิกระบบแฟ้มในการตำแหน่งที่ตั้งแพคเกจกล่อง พิมพ์เส้นทางต่อไปนี้ในการเส้นทางของแพคเกจกล่อง แล้วคลิกตกลง. ในเส้นทางนี้ไดรฟ์อยู่บนฮาร์ดดิสก์ที่มีการติดตั้ง Microsoft Visual Studio 2005:

  ไดรฟ์: \Program Files\Microsoft visual Studio 8\Common7\IDE\PrivateAssemblies\ProjectItems\DataTransformationProject\DataTransformationItems

  หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่ได้ใช้ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นการติดตั้ง Visual Studio 2005 พิมพ์เส้นทางของโฟลเดอร์ Visual Studio 2005 ในนั้นเส้นทางของแพคเกจกล่อง

ใช้แม่แบบของแพคเกจในการแก้ไขปัญหาหรือโครงการอื่น

 1. เริ่ม SQL Server Business พัฒนา Studio
 2. คลิกแฟ้ม:ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกProject.
 3. ในหน้าต่างโครงการใหม่ คลิกโครงการข่าวกรองธุรกิจคลิกการรวมบริการโครงการพิมพ์ชื่อสำหรับโครงการ และจากนั้น คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:เราขอแนะนำให้ คุณพิมพ์ชื่อที่อธิบายถึงฟังก์ชันการทำงานของแพคเกจ
 4. โซลูชัน Explorer คลิกขวาชื่อโครงการ ชี้ไปที่addแล้ว คลิกสินค้าใหม่.
 5. ภายใต้แม่แบบการติดตั้ง visual Studioคลิกเท็มเพลตที่คุณต้อง พิมพ์ชื่อสำหรับเท็มเพล และจากนั้น คลิกadd.

  หมายเหตุ:ชื่อเริ่มต้นสำหรับต้นแบบในการชื่อ:กล่องเป็นชื่อของต้นแบบบวกเพิ่มตัวนับ incremented ตัวอย่างเช่น ถ้าชื่อแม่แบบ Test.dtsx ชื่อเริ่มต้นจะ Test1.dtsx

  หมายเหตุ:เราขอแนะนำว่า คุณได้สร้างค่าคุณสมบัติ ID ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแพคเกจเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลล็อกได้ง่ายขึ้น เมื่อต้องสร้างค่าคุณสมบัติของหมายเลขเฉพาะ คลิกการหมายเลขในบานหน้าต่างคุณสมบัติ แล้วคลิกสร้างหมายเลขใหม่. ถ้าสร้างหมายเลขใหม่ไม่ปรากฏในบานหน้าต่าง'คุณสมบัติ' ตรวจสอบว่า คุณสมบัติของแพคเกจที่ปรากฏในบานหน้าต่าง'คุณสมบัติ' If the properties for an item such as a connection manager or task appear in the Properties pane,Generate New IDis unavailable.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about how to regenerate the package ID of an SSIS package that was duplicated, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
906564How to use SQL Server Business Intelligence Development Studio or the dtutil utility to regenerate the package ID of an SSIS package that was duplicated

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 908018 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
Keywords: 
kbsql2005ssis kbhowto kbinfo kbmt KB908018 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:908018

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com