คุณอาจได้รับเข้ากับ "ถึงถูกปฏิเสธ" หรือถูก "การอนุญาตปฏิเสธ" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการเขียนสคริปต์เมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์มีความปลอดภัยที่ประกอบด้วยหลายเฟรม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 908356 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ถ้ามีการกำหนดค่า Microsoft Internet Explorer ใช้เป็นพร็อกซีแฟ้มกำหนดค่าอัตโนมัติ (.pac) เมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์มีความปลอดภัยที่ประกอบด้วยหลายเฟรม คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของสคริปต์ข้อต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

ข้อความที่ 1
การเข้าถึงถูกปฏิเสธ
ข้อความ 2
สิทธิ์ที่ถูกปฏิเสธ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Internet Explorer ไม่ถูกต้องประเมินโซนความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะเสร็จสิ้นการประมวลผลแฟ้ม.pac เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น Internet Explorer อาจกำหนด URL ให้กับเขตพื้นที่ที่ไม่คาดคิด

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เพิ่มเว็บไซต์ที่ได้รับผลกระทบกับTrusted Sitesโซนความปลอดภัยใน Internet Explorer โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เริ่ม Internet Explorer
  2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกอินเทอร์เน็ตตัวเลือก.
  3. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกTrusted Sitesแล้ว คลิกไซต์.
  4. ในการเพิ่มเว็บไซต์นี้ลงในโซนกล่อง พิมพ์ URL ของเว็บไซต์ที่มีผลกระทบ และจากนั้น คลิกadd.
  5. คลิกตกลง.
หมายเหตุ:คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่า Internet Explorer ได้ด้วย โดยใช้ Group Policy ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
การจัดการ XP Service Pack 2 คุณลักษณะของ Windows โดยใช้'นโยบายกลุ่ม'
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457144.aspx

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถกำหนดค่า Internet Explorer จะใช้แฟ้ม.pac พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องใช้ในการเข้าถึง URL ที่ระบุ เช่นเดียวกับ Internet Explorer ใช้ในรายการยกเว้นของพร็อกซี Internet Explorer ใช้แฟ้ม.pac เพื่อกำหนดเขตพื้นที่สำหรับ URLสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
884430โฮมเพจของคุณถูกกำหนดให้กับโซนความปลอดภัยที่ไม่ถูกต้องหาก Internet Explorer ใช้เป็นพร็อกซีแฟ้มกำหนดค่าอัตโนมัติ (.pac) เพื่อระบุการตั้งค่าพร็อกซี

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 908356 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
Keywords: 
kberrmsg kbtshoot kbprb kbmt KB908356 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:908356

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com