คุณไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงรุ่นก่อนหน้าบางรุ่นได้ หากมีการเสนอการปรับปรุงที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลบนเว็บไซต์ Microsoft Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 908480 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณเข้าเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ Microsoft และการสแกนหาโปรแกรมปรับปรุงที่พร้อมใช้งานต่อไปนี้:
  • การปรับปรุง Microsoft Windows
  • Microsoft Update
 • หลังจากการสแกนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะเสนอการปรับปรุงแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่ต้องถูกติดตั้งแยกต่างหากจากการปรับปรุงอื่น ๆ
 • คุณไม่ติดตั้งการปรับปรุงแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล
ในสถานการณ์สมมตินี้ ปรับปรุงรุ่นก่อนหน้าบางอย่างที่จำเป็นบนคอมพิวเตอร์อาจไม่ได้รับการเสนอ นอกจากนี้ หากคุณเรียกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ความปลอดภัยบรรทัดหลักของ Microsoft (MBSA) การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยบางอย่างอาจสูญหาย

สาเหตุ

ในเว็บไซต์ Windows Update และ Microsoft Update เว็บไซต์รายการการปรับปรุงแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลก่อน การปรับปรุงเฉพาะอาจประกอบด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่ถูกนำออกใช้ก่อนหน้านี้ ถ้าคุณไม่ติดตั้งการปรับปรุงแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์อาจยังคงต้องการปรับปรุงที่มีอยู่ในขณะนี้ถูกซ่อนไว้ หรือ superseded โดยการปรับปรุงแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลได้

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ซ่อนการปรับปรุงแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล และสแกนหาโปรแกรมปรับปรุงที่ก่อนหน้านี้ถูกซ่อนอยู่ หรือ superseded โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ซ่อนการปรับปรุงแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เริ่มต้น Microsoft Internet Explorer
  2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกWindows Update.
  3. คลิกกำหนดเอง.
  4. คลิกตรวจสอบ และติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง.
  5. ในส่วนแรกของการปรับปรุงเว็บเพจ ขยายการปรับปรุงแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล
  6. คลิกเพื่อเลือกนั้นไม่ต้องแสดงโปรแกรมปรับปรุงนี้อีกกล่องกาเครื่องหมาย

   หมายเหตุ:ถ้าการไม่ต้องแสดงโปรแกรมปรับปรุงนี้อีกกล่องกาเครื่องหมายจะไม่พร้อมใช้งาน คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ทางด้านซ้ายของการปรับปรุง superseding จากนั้น คลิกเพื่อเลือกนั้นไม่ต้องแสดงโปรแกรมปรับปรุงนี้อีกกล่องกาเครื่องหมาย
  7. คลิกตรวจสอบ และติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง.
 2. สแกนหาโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เริ่ม Internet Explorer
  2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกWindows Update.
  3. รายการโปรแกรมปรับปรุงที่ superseded โดยการปรับปรุงเฉพาะปรากฏขึ้น คลิกเพื่อเลือกโปรแกรมปรับปรุงที่คุณต้องการติดตั้ง และจากนั้น คลิกตรวจสอบ และติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง.
  4. คลิกการติดตั้งการปรับปรุงจากนั้น ทำตามคำแนะนำเพิ่มเติมที่ปรากฏขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

การปรับปรุงอาจจะมีการปรับปรุงเฉพาะกรณีเว็บไซต์ Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update ใช้คำอธิบายเกี่ยวกับประเภทต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • โปรแกรมปรับปรุงของระดับความสำคัญสูง
  ปรับปรุงที่มีอยู่ในประเภทนี้อาจมีลักษณะพิเศษทั้งระบบหรือที่อยู่มากกว่าหนึ่งปัญหา การปรับปรุงความสำคัญสูงต้องติดตั้งแยกต่างหากจากการปรับปรุงอื่น ๆ เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งการปรับระดับความสำคัญสูง และกลับไปยังหน้าโฮมเพจ Windows Update หรือ Microsoft Update เพื่อดูว่า คอมพิวเตอร์ที่ต้องการปรับปรุงอื่น ๆ ระดับความสำคัญสูง
 • ปรับปรุงเหล่านี้ต้องถูกติดตั้งแยกต่างหาก
  ปรับปรุงที่มีอยู่ในประเภทนี้อาจมีลักษณะพิเศษทั้งระบบหรือที่อยู่มากกว่าหนึ่งปัญหา เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งการปรับปรุงใด ๆ ที่มีการระบุไว้ในขณะนี้ และจากนั้น ตรวจสอบอีกครั้ง เริ่ม โดยการตรวจสอบ Windows Update หรือ Microsoft Update โฮมเพสำหรับการปรับปรุงที่เหลือ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
906304เมื่อคุณใช้รุ่นวางจำหน่ายต้นฉบับของ Windows Server 2003 เพื่อสแกนหาโปรแกรมปรับปรุงบนไซต์ Windows Update หรือ Microsoft Update เว็บ ไม่มีการปรับปรุงได้รับการเสนอ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MBSA คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
895660Microsoft บรรทัดหลัก Security Analyzer (MBSA) 2.0 จะพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 908480 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows Update
Keywords: 
kbupdateissue kbwinupdwebsite kbsetup kbtshoot kbprb kbmt KB908480 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:908480

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com