כיצד להגדיר את תצורת הפונקציונליות פרוטוקול אינטרנט לטרנזקציות (TIP) של MS DTC לאחר התקנת עדכון אבטחה 902400

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 908620 - View products that this article applies to.

חשוב מאמר זה מכיל מידע על שינוי הרישום. הקפד לבצע גיבוי של מערכת הרישום לפני שתבצע בה שינויים. ודא כי אתה יודע כיצד לשחזר את מערכת הרישום במקרה שתתעורר בעיה. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי, השחזור והשינוי של מערכת הרישום, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור מערכת הרישום של Microsoft Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

עלון אבטחה MS05-051 של מיקרוסופט מתאר מספר שינויים הקשורים לאבטחה בפונקציונליות פרוטוקול אינטרנט לטרנזקציות (TIP) אשר נעשו ב-Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MS DTC). עלון אבטחה MS05-051 מתאר את עדכון האבטחה 902400, שהתקנתו במערכת Windows 2000 משביתה את הפונקציונליות של פרוטוקול TIP. כברירת מחדל, הפונקציונליות פרוטוקול אינטרנט לטרנזקציות (TIP) מושבתת במחשבים המופעלים במערכת Microsoft Windows XP או במערכת Microsoft Windows Server 2003.

במחשבים המופעלים במערכת Windows XP או במערכת Windows Server 2003, או במחשבים בהם מותקן עדכון אבטחה 902400, באפשרותך להפעיל את הפונקציונליות פרוטוקול אינטרנט לטרנזקציות (TIP) באמצעות הגדרה של ערך ברישום.

עדכון אבטחה 902400 מכיל גם ערכי רישום כדי להגדיר את התצורה של הפונקציונליות פרוטוקול אינטרנט לטרנזקציות (TIP). מאמר זה מתאר כיצד להגדיר את הפונקציונליות של פרוטוקול אינטרנט לטרנזקציות (TIP) של Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MS DTC) לאחר התקנת עדכון אבטחה 902400.

חשוב: לפני שינוי הגדרות הרישום המתייחסות לפונקציונליות פרוטוקול אינטרנט לטרנזקציות (TIP) כמתואר במאמר זה, עיין בעלון אבטחה MS05-051 כדי לקבל מידע על הנושאים הבאים:
 • פגיעויות אליהן מתייחס עלון האבטחה.
 • סיבת ההשבתה כברירת מחדל של פונקציונליות פרוטוקול אינטרנט לטרנזקציות (TIP).
 • המלצות על גורמים העשויים להפחית מחומרת הבעיה.
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
902400 MS05-051: פגיעויות ב- MS DTC וב- COM+ עלולות לאפשר ביצוע קוד מרחוק

מידע נוסף

כיצד להפעיל את הפונקציונליות פרוטוקול אינטרנט לטרנזקציות (TIP) לאחר התקנת עדכון אבטחה 902400

אזהרה אם תשנה את מערכת הרישום בצורה שגויה על-ידי שימוש ב'עורך הרישום' או בשיטה אחרת, עלולות להתעורר בעיות קשות. ייתכן כי בעיות אלה יחייבו אותך להתקין מחדש את מערכת ההפעלה. מיקרוסופט אינה ערבה לכך שבעיות אלה ניתנות לפתרון. שינוי מערכת הרישום נעשה באחריותך הבלעדית.
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו לחיצה ימנית:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSDTC\Security
 3. השתמש בנתונים הבאים כדי להגדיר את הערך NetworkDtcAccessTip.

  הערה אם ערך הרישום אינו קיים, משמע כי הפרוטוקול TIP מושבת.

  שם: NetworkDtcAccessTip
  סוג: REG_DWORD
  ערך:
  • 0 (ברירת מחדל)
   הפרוטוקול TIP מושבת. כלי התיאום MS DTC אינו מאזין ביציאה 3372.
  • ערך שאינו אפס
   הפרוטוקול TIP מופעל. כלי התיאום MS DTC מאזין ביציאה 3372.
  הערות
  • ערך הרישום כבר קיים במחשבים המופעלים במערכת Windows XP או במערכת Windows Server 2003 שעדכון אבטחה 902400 אינו מותקן בהם. אם קיים ערך עבור מפתח זה, עדכון אבטחה 902400 ישאיר את הערך הנוכחי ללא שינוי.
  • במערכות Windows XP וכן Windows Server 2003, עליך להפעיל את הגישה לרשת של DTC כדי להפעיל את התמיכה בפרוטוקול TIP. לקבלת מידע נוסף על אופן ההפעלה או ההשבתה של גישת DTC לרשת ועל אפשרויות אחרות של הגדרות תצורה המתייחסות לכלי התיאום MS DTC, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
   899191 פונקציונליות חדשה בשירות התיאום Distributed Transaction Coordinator במערכות ההפעלה Windows Server 2003 Service Pack 1 וכן Windows XP Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 4. צא מעורך הרישום.
 5. הפסק והפעל מחדש את השירות MS DTC. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. בשורת הפקודה, הקלד net stop msdtc ולאחר מכן הקש ENTER.
  2. הקלד net start msdtc ולאחר מכן הקש ENTER.

כיצד להגדיר את תצורת הפרוטוקול TIP

אם עדכון אבטחה 902400 מותקן ואם פרוטוקול TIP מופעל, באפשרותך להגדיר את תצורת הפרוטוקול TIP באמצעות שינוי ערכי הרישום הבאים. ערכים אלה ממוקמים תחת מפתחות המשנה הבאים של הרישום:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSDTC

הערה אם ערך הרישום אינו קיים, משמע כי הפרוטוקול TIP מושבת.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
ערך סוג ערכיםהערות
DisableTipTmIdVerificationREG_DWORD0 (ברירת מחדל). ודא כי המזהה TmID בפקודה TIP IDENTIFY תואם את כתובת ה- IP ממנה נשלחה הפקודה. אם המזהה TmID אינו תואם, דחה את ההודעה.

ערך שאינו אפס. אל תוודא כי המזהה TmID בפקודה TIP IDENTIFY תואם לכתובת ה- IP.
כאשר מתקבלות פקודותTIP IDENTIFY , השירות MS DTC מוודא כי המזהה TmID בפקודה תואם לכתובת ה- IP ממנה נשלחה הפקודה.
DisableTipTmIdPortVerificationREG_DWORD0 (ברירת מחדל). ודא כי הפקודה TIP IDENTIFY מציינת את יציאה 3372. אם אין זה כך, דחה את ההודעה.

ערך שאינו אפס. אל תוודא כי היציאה המצוינת בפקודה TIP IDENTIFY היא 3372.
הפרוטוקול TIP משתמש ביציאה 3372 ברוב התרחישים. אם ברשותך טופולוגיה אחרת, בה נעשה שימוש ביציאות אחרות, באפשרותך להפעיל את הפונקציונילות באמצעות הגדרת ערך זה כערך שאינו אפס.
DisableTipBeginCheck REG_DWORD0 (ברירת מחדל). פקודות TIP BEGIN נדחות תמיד.

ערך שאינו אפס. פקודות TIP BEGIN מופעלות.
ברוב התרחישים מסוג TIP, מנהלי טרנזקציות אינם משתמשים בפקודה BEGIN בתקשורת. לדוגמה, השירות MS DTC אינו משתמש בפקודה זו. אם אתה משתמש בפרוטוקול TIP רק עם השירות MS DTC ואם תגדיר ערך זה כאפס, לא תשבית כל פונקציונליות.

בתרחיש TIP שבו יש להשתמש בפקודה BEGIN בתקשורת של מנהל טרנזקציה, הגדר ערך זה כערך שאינו אפס.
DisableTipPassThruCheckREG_DWORD 0 (ברירת מחדל). ערך זה משבית פקודת PULL עבור טרנזקציה שלא ביצעה עבודה מקומית.

ערך שאינו אפס. ערך זה מפעיל פקודות PULLעבור טרנזקציות שלא ביצעו עבודה מקומית.
ברוב התרחישים מסוג TIP, הפרוטוקול TIP משמש לתיאום בין השירות MS DTC לבין מנהל טרנזקציה אחר. לכן מתרחשת פעילות מקומית מסוימת כגון מעורבות של יישום מקומי, גיוס מצביעים או גיוס מנהלי משאבים. כברירת מחדל, או אם ערך זה של הרישום מוגדר כ- 0, השירות MS DTC דוחה פקודות PULL עבור טרנזקציות שלא ביצעו כל עבודה מקומית.

הערה כדי לאפשר שינויים בהגדרות אלה של הרישום, הפסק והפעל מחדש את השירות MS DTC.

הפרוטוקול TIP הוא תקן Internet Engineering Task Force (IETF). לקבלת מידע נוסף על הפרוטוקול TIP, בקר באתר האינטרנט הבא של IETF:
RFC 2371 Transaction Internet Protocol version 3.0

מאפיינים

Article ID: 908620 - Last Review: יום שני 03 דצמבר 2007 - Revision: 1.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
מילות מפתח 
kbinfo KB908620

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com