วิธีการกำหนดค่าฟังก์ชันการทำงานของ MS DTC ธุรกรรมอินเทอร์เน็ตโพรโทคอหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 902400

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 908620 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

การบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยการ Microsoft MS05-051 อธิบายบางอย่างเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันของธุรกรรมอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (TIP) ใน Microsoft แจกจ่ายธุรกรรม Coordinator (MS DTC) บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS05-051 อธิบายการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 902400 เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 902400 ใน Microsoft Windows 2000 คุณปิดฟังก์ชัน TIP โดยค่าเริ่มต้น TIP ถูกปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003

บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows XP หรือ Windows Server 2003 หรือ บนคอมพิวเตอร์ที่มีการรักษาความปลอดภัยในการปรับปรุง 902400 ที่ติดตั้งอยู่ คุณสามารถเปิดใช้ TIP ได้ โดยการกำหนดค่ารายการรีจิสทรี

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 902400 ยังประกอบด้วยรายการรีจิสทรีใหม่เพื่อกำหนดค่าฟังก์ชันการทำงานของ TIP บทความนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่าฟังก์ชันการทำงานของ MS DTC TIP หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 902400

สิ่งสำคัญก่อนที่คุณปรับเปลี่ยนการตั้งค่ารีจิสทรีที่เกี่ยวข้อง TIP ที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ดูกระดานข่าวทั้งความปลอดภัยหมด MS05-051 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่อไปนี้:
 • ช่องโหว่ที่บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยเน้น
 • เหตุใดฟังก์ชัน TIP ถูกปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้น
 • แนะนำปัจจัย mitigation อาจเกิดขึ้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
902400ms05-051: ช่องโหว่ใน MS DTC และ COM + อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานของ TIP หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 902400

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกขวาที่คีย์ย่อยของรีจิสตรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSDTC\Security
 3. ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าสำหรับรายการ NetworkDtcAccessTip

  หมายเหตุ:ถ้าไม่มีรายการรีจิสทรี โพรโทคอล TIP ถูกปิดใช้งาน

  ชื่อ:: NetworkDtcAccessTip
  ประเภท:: reg_dword
  ค่า:
  • 0 (ค่าเริ่มต้น)
   โพรโทคอล TIP ถูกปิดใช้งาน ไม่ฟัง ms dtc ใหม่บนพอร์ต 3372
  • ค่าไม่เป็นศูนย์
   โพรโทคอล TIP ถูกเปิดใช้งาน ms DTC listens พอร์ต 3372
  หมายเหตุ
  • รายการรีจิสทรีนี้อยู่แล้วบนคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows XP หรือ Windows Server 2003 และที่ไม่ได้รับการรักษาความปลอดภัยในการปรับปรุง 902400 ที่ติดตั้ง ถ้าค่าสำหรับคีย์นี้อยู่แล้ว การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 902400 ออกจากค่าปัจจุบันที่เทอร์
  • ใน Windows XP และ Windows Server 2003 คุณต้องเปิดใช้การเข้าถึงเครือข่าย DTC เพื่อเปิดใช้งานการสนับสนุน TIPสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิด หรือปิดการใช้งานการเข้าถึงเครือข่าย DTC และอื่น ๆ ตัวเลือกการกำหนดค่า MS dtc ใหม่ที่เกี่ยวข้อง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   899191ฟังก์ชันการทำงานใหม่ในบริการการแจกจ่าย Coordinator ทรานแซคชัน ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 และ ใน Windows XP Service Pack 2
 4. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 5. หยุด และเริ่มบริการ MS DTC ใหม่แล้ว โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์msdtc หยุดสุทธิแล้ว กด ENTER
  2. ประเภท:msdtc เริ่มสุทธิแล้ว กด ENTER

วิธีการกำหนดค่า TIP

ถ้ามีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 902400 และถ้ามีการเปิดใช้ TIP คุณสามารถกำหนดค่า TIP โดยการปรับเปลี่ยนรายการรีจิสทรีต่อไปนี้ รายการเหล่านี้จะอยู่ภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSDTC

หมายเหตุ:ถ้าไม่มีรายการรีจิสทรี โพรโทคอล TIP ถูกปิดใช้งาน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รายการ:ประเภท:ค่าต่างๆ:ข้อคิดเห็น
DisableTipTmIdVerificationReg_DWORD:0 (ค่าเริ่มต้น) ตรวจสอบว่า TmID ในตัวเคล็ดลับที่ระบุคำสั่งที่ตรงกับอยู่ IP ที่ถูกส่งคำสั่ง ถ้า TmID ไม่ตรงกับ ปฏิเสธข้อความ

ค่าไม่เป็นศูนย์ ตรวจไม่สอบว่า TmID ในนั้นเคล็ดลับที่ระบุคำสั่งที่ตรงกับอยู่ IP
เมื่อเคล็ดลับที่ระบุคำสั่งได้รับ MS dtc ใหม่สามารถตรวจสอบว่า TmID ในคำสั่งที่ตรงกับที่อยู่ IP ที่ถูกส่งคำสั่ง
DisableTipTmIdPortVerificationReg_DWORD:0 (ค่าเริ่มต้น) ตรวจสอบว่า การเคล็ดลับที่ระบุคำสั่งระบุพอร์ต 3372 ถ้าคำสั่งไม่ได้ระบุพอร์ต 3372 ปฏิเสธข้อความ

ค่าไม่เป็นศูนย์ ตรวจไม่สอบว่า พอร์ตที่ระบุไว้ในนั้นเคล็ดลับที่ระบุมีคำสั่ง 3372
โพรโทคอล TIP ใช้ 3372 ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ ถ้าคุณมีโทโพโลยีที่ใช้พอร์ตอื่น คุณสามารถเปิดใช้ฟังก์ชันการทำงานนั้นได้ โดยการกำหนดค่านี้เป็นค่าไม่เป็นศูนย์
DisableTipBeginCheckReg_DWORD:0 (ค่าเริ่มต้น)เคล็ดลับ beginคำสั่งถูกปฏิเสธเสมอ

ค่าไม่เป็นศูนย์เคล็ดลับ beginคำสั่งจะเปิดใช้งาน
ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ของ TIP ผู้จัดการของธุรกรรมไม่ได้ใช้การเริ่มต้นคำสั่งที่ใช้ในการสื่อสาร ตัวอย่างเช่น MS dtc ใหม่ไม่ได้ใช้คำสั่งนี้ ถ้าคุณใช้ TIP เฉพาะกับ MS DTC และถ้าคุณตั้งค่านี้ให้เป็น 0 คุณไม่ปิดฟังก์ชันการทำงานใด ๆ

ในสถานการณ์สมมติ TIP ที่นั้นเริ่มต้นคำสั่งต้องใช้ในการสื่อสารผู้จัดการของธุรกรรม กำหนดค่านี้เป็นค่าไม่เป็นศูนย์
DisableTipPassThruCheckReg_DWORD:0 (ค่าเริ่มต้น) ค่านี้ปิดใช้งานแบบยกคำสั่งสำหรับทรานแซคชันที่ไม่ได้ทำงานภายใน

ค่าไม่เป็นศูนย์ ค่านี้ช่วยให้ยกcommands for transactions that have not performed local work.
In most TIP scenarios, the TIP protocol is used to coordinate between MS DTC and another transaction managers. Therefore, some local activity, such as local application involvement, voter enlistments, or resource manager enlistments, occurs. By default, or if this registry value is set to 0, MS DTC rejectsPULLcommands for transactions that have not performed any local work.

หมายเหตุ:To enable modifications to these registry settings, stop and then restart the MS DTC service.

TIP is an Internet Engineering Task Force (IETF) standard. For more information about TIP, visit the following IETF Web site:
RFC 2371 Transaction Internet Protocol version 3.0

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 908620 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB908620 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:908620

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com