Microsoft Dynamics CRM 3.0 updates en hotfixes

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 908951
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

INLEIDING

Dit artikel geeft een overzicht over alle beschikbare updates en hotfixes voor Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Meer informatie

Updates voor algemene distributie

De volgende tabel bevat de updates die zijn vrijgegeven voor algemene distributie. Klik op de koppeling van het specifieke artikel naast de update om het in de tabel vermelde artikel in de Microsoft Knowledge Base in te zien. Als u een of meer van de updates in dit artikel wilt downloaden, gaat u naar de volgende Microsoft-website:
http://www.microsoft.com/downloads
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Koppeling naar het Knowledge Base-artikelArtikeltitel
922815Updatepakket 1 voor Microsoft Dynamics CRM 3.0 is beschikbaar
927751Updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 3.0 is beschikbaar
929180De doorzoekbare attributen voor een aangepaste entiteit kunnen genegeerd worden als u gebruik maakt van de functie Geavanceerd zoeken in Microsoft Dynamics CRM.
934859Microsoft Dynamics CRM reageert niet meer als u Microsoft Dynamics CRM aanpast om een 1-naar-vele relatie tussen twee entiteiten toe te voegen.
938238U kunt de activiteiten van een account zelfs lezen als u geen toegang hebt tot de account in Microsoft Dynamics CRM 3.0
936049De records die worden teruggestuurd in de CRM rasterweergave zijn niet consistent met de woorden en letters die u heeft ingetypt in het veld "Zoeken naar", bij het uitvoeren van Snelzoeken in Microsoft Dynamics CRM 3.0.
937118Foutbericht wanneer u probeert opnieuw verbinding te maken met de Microsoft Dynamics CRM-databases met behulp van de Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook: 'Er is een fout opgetreden tijdens het laden van Microsoft CRM-functionaliteit'
938516De waarde in het veld Versturen van een e-mailbericht is onjuist als u de instelling "Niet bezorgen vóór" gebruikt om het e-mailbericht naar de map Postvak UIT in de Microsoft Dynamics CRM 3.0 client voor Outlook.
934315Bepaalde adresvelden verschijnen niet in de opzoekweergaves nadat u de account entiteit in Microsoft Dynamics CRM 3.0 heeft aangepast.
933423Instellingen van gedrag voor een relatie worden genegeerd in Microsoft Dynamics CRM 3.
934805Gedeactiveerde aangepaste entiteitsrecords zijn onzichtbaar in de gekoppelde weergave in Microsoft Dynamics CRM 3.0
935844Onverwachte activiteiten worden weergegeven in het rapport Kostenplaatsoverzicht voor een account in Microsoft Dynamics CRM 3.0.
935529Een samengevoegde account bevat onjuiste rechten voor delen, nadat u twee accounts met verschillende rechten voor delen in Microsoft Dynamics CRM hebt samengevoegd.
935730Updatepakket 1 voor de versies vereenvoudigd Chinees en Japans voor Microsoft Dynamics CRM 3.0 is beschikbaar.
935731Updatepakket 1 voor Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition voor serviceproviders is beschikbaar. Hotfixes met een beperkte distributie.
938260Alle onderdelen worden onverwacht weergegeven in het kader "Beschikbare records" als u een filter gebruikt om een verkoopsrayononderdeel van Microsoft Dynamics CRM 3.0 te zoeken.
938125Foutbericht als u een snelle campagne in Microsoft Dynamics CRM 3.0 uitvoert: "Snelle campagne kan niet uitgevoerd worden als gevolg van een fout: 0x8004023b".
937522U ontvangt geen waarschuwingsbericht zoals verwacht, als u in Microsoft Dynamics CRM 3.0 een gedupliceerde service-activiteit plant.
936204Foutbericht wanneer u in Microsoft Dynamics CRM 3.0 een nieuwe aangepaste entiteit wilt opslaan: 'Er is een fout opgetreden' Neem voor meer informatie contact op met de beheerder.
936779Sommige e-mailberichten verschijnen niet in de map "Verzonden items" of bij de campagne-activiteit nadat u de functie "E-mail via afdruk samenvoegen" in de Microsoft Dynamics CRM 3.0 client voor Outlook compatibiliteitsupdate gebruikt.
939027Noch de toelichting PreSetState als de toelichting PostSetState werkt voor business units in de Microsoft CRM 3.0.
930610Een nieuwe gebruiker kan onverwacht een opnieuw toegewezen activiteit lezen, zelfs als het veld Toewijzen is ingesteld op "Gebruiker eigenaar trapsgewijs" is een relatie voor de activiteits-entiteit in Microsoft Dynamics CRM 3.0.
938392Een selectielijstveld wordt niet gevuld met een standaardwaarde wanneer u een opvolgingstaak maakt in Microsoft Dynamics CRM 3.0
938547Outlook en het Microsoft CRM Web Service Hoster-proces reageren niet langer als u "Betreft instellen" aanklikt of als u Microsoft Dynamics CRM-pagina´s bekijkt in de Microsoft Dynamics CRM 3.0 laptopclient voor Outlook
938519De activiteiten van een distributiemarketingcampagne geven niet zoals verwacht uitgebreide tekens weer, als u in de Tsjechische versie van Microsoft Dynamics CRM 3.0 de functie Campagneactiviteit distribueren uitvoert.
938313U kunt onverwacht niet-actieve records toevoegen aan een marktlijst in Microsoft Dynamics CRM 3.0.
943122Er is een update voor de omschakeling naar Australische zomertijd van 2008 beschikbaar voor Microsoft Dynamics CRM 3.0 en voor de Microsoft Dynamics CRM 3.0-client van Outlook
935364Updatepakket 3 voor Microsoft Dynamics CRM 3.0 is beschikbaar
944373Updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers is beschikbaar.
944372Updatepakket 2 voor de versies vereenvoudigd Chinees en Japans voor Microsoft Dynamics CRM 3.0 is beschikbaar.
935731Updatepakket 1 voor Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers is beschikbaar.

Hotfixes met een beperkte distributie

De volgende tabel bevat Microsoft Dynamics CRM-hotfixes die voor een beperkte distributie vrijgegeven zijn. Een hotfix is bedoeld om uitsluitend het probleem te corrigeren dat wordt besproken in het bijbehorende Microsoft Knowledge Base-artikel. Contact opnemen met Microsoft Product Support Services om een hotfix te verkrijgen. Een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Product Support Services en informatie over kosten van ondersteuning vindt u op de volgende Microsoft-website:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;[LN];CNTACTMS
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Link to KB articleArticle title
910836The Save and Cancel buttons may be missing and sections of the entities form may be inaccessible when you bulk-edit entities records in Microsoft Dynamics CRM 3.0
910242You receive error messages when you try to send or promote an e-mail message in Microsoft CRM 3.0
912153When you create a follow-up campaign response activity or a follow-up service activity in Microsoft Dynamics CRM, the Customer field is not automatically populated with the originating account name
911320Error message when you schedule an all-day event for the last Sunday in October in Microsoft CRM 3.0: "Invalid Argument"
913330Reporting Services error message when the Service Activity report in Microsoft Dynamics CRM is grouped by week: "SET DATEFIRST 0 is out of range"
911316Error message when you try to reply to an e-mail message in Microsoft Dynamics CRM: "An error has occurred"
911318Error message when you try to export data to Microsoft Excel from Microsoft Dynamics CRM: "Problems during load"
912208If you delete the contents of some of the address fields in a Microsoft Dynamics CRM sales order, the fields are not updated in Microsoft Dynamics GP
913084The sales stage values are blank when you print the "Competitor Win Loss Detail" report in Microsoft Dynamics CRM 3.0
913179The PreUpdate callout event does not run after you make a change to an appointment in Microsoft Dynamics CRM
913462An entities grid is populated slower than you expect when you move to a custom entity in Microsoft Dynamics CRM 3.0
912324Error message when you try to create an e-mail message from a template programmatically in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Invalid Xml entity name is returned"
912252Error message when you try to delete a contact in Microsoft Dynamics CRM: "An error has occurred in the script on this page"
911986The Subject line of an e-mail activity may contain "&", "<", "&rt;", or """ in Microsoft Dynamics CRM 3.0
911323Error message when you try to insert a template in an e-mail message in Microsoft CRM: "A SQL Server error occurred"
912061Some fields are not available as search criteria when you use Advanced Find in Microsoft Dynamics CRM 3.0
913418An export of marketing list members is not filtered by the current marketing list when you use the "Export to an Excel worksheet" feature in Microsoft Dynamics CRM 3.0
912815Filter criteria in the Owner field in a custom view are replaced by "Enter a value" after you upgrade from Microsoft CRM 1.2 to Microsoft Dynamics CRM 3.0
909284The allotment type from a contract template is not used when you create a contract in Microsoft CRM 3.0
913465Error message when you try to create an order from a quote in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "The Microsoft CRM Server is unavailable"
914160Error message when you try to merge accounts, contacts, or leads in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "The logged-on user does not have the appropriate security permissions to view these records or perform the specific action"
915046The "DynamicEntity XML" code that you create by using the Opportunity form differs from the "DynamicEntity XML" code that you create by using the "Marketing List" form in Microsoft Dynamics CRM 3.0
915445You cannot cancel the save of an activity form by using a custom action in the OnSave event in Microsoft Dynamics CRM 3.0
915024Error message when you run a report in the French version of Microsoft Dynamics CRM 3.0: "The conversion of a char data type to a datetime data type resulted in an out-of-range datetime value"
915839Contracts are not shown in the contracts-associated view for the billing account or contact in Microsoft CRM 3.0
915757The owner of the activity does not change to your user account when you accept an activity from a queue in Microsoft Dynamics CRM 3.0
915784Totals in a quote do not print correctly when you use the Quote.dot template in the Microsoft Dynamics CRM client for Outlook
915791An appointment time may change when you synchronize Outlook with Microsoft Dynamics CRM 3.0
915409Error message when you try to open a custom help page in Microsoft CRM 3.0: "Instructions for customizing Help for a custom Entity can be found here"
915412When you try to run a report from an entities form in Microsoft Dynamics CRM 3.0, the report does not run
911520E-mail activities are not automatically sent to the recipients when you distribute e-mail activities for a campaign in Microsoft Dynamics CRM
916194When you attach a new note or file to an entity in Microsoft Dynamics CRM 3.0, the notes grid does not update to show the new note or file
916146The Polish special "S" character is not typed when you press ALT GR+S in the Polish version of Microsoft Dynamics CRM 3.0
916150Some rules to which you do not have access may be available in an entities form in Microsoft Dynamics CRM 3.0
917010Error messages when you try to save or to close an appointment in Microsoft CRM 3.0: "An error has occurred" and "General failure in scheduling engine"
916770You cannot export customizations for a custom entity in the Turkish version of Microsoft Dynamics CRM 3.0
918097Some of the values in the "Created On" property list may be duplicated when you use the Advanced Find feature in Microsoft CRM 3.0 to find an account
918477The SetFocus function does not appear to work as expected in Microsoft CRM
916629Error message when you run a report in the Danish version of Microsoft Dynamics CRM 3.0: "An Unexpected error occurred in Report Processing (rsInternalError)"
917602You cannot view a sales account, a lead, or an opportunity that is owned by another user in the Turkish version of Microsoft Dynamics CRM 3.0
917822An activity that has a due date in the past may be found when you search for upcoming activities in Microsoft Dynamics CRM 3.0
918108Error message when you try to go offline on a laptop client computer that is running Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Failed move data for entity"
913549An update event does not trigger the callout function in Microsoft Dynamics CRM 3.0
915916The duration value may be incorrect when you create an appointment activity record in Microsoft Dynamics CRM 3.0
917545Error message when you try to view the service calendar in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "An unhandled exception was generated during the execution of the current web request"
915488Error messages when you try to delete a product from a revised quote in Microsoft CRM 3.0: "An error has occurred in the script on this page" and "The record that you are requesting is currently unavailable"
918977Error message when you try to import an entity in the Turkish version of Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Reason for failure is not all instances of entity name are the same"
919358The alphabet bar shows two incorrect letters in the Dutch version of Microsoft Dynamics CRM 3.0
916210Error message when you use the Microsoft CRM client for Microsoft Office Outlook to print a quote that contains only write-in products: "An error has occurred. For more information, contact your system administrator. Error code: -2146822366"
918115Error message when you try to import a customization file in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "The selected customization file does not conform to the required customization file schema"
915343Error message when you use Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Buffer overrun detected!"
918460Error message when you try to merge two accounts or two contacts in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "There is a problem communicating with the Microsoft CRM server"
918291When you export selected customizations in Microsoft Dynamics CRM 3.0, the customizations are not saved
914644Error message when you try to view the activities for an account in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "A SQL Server error occurred"
911022You cannot restrict users from printing data in Microsoft CRM 3.0 or from exporting data from Microsoft CRM 3.0 to Microsoft Excel
912210System performance decreases regardless of the file size of the dataset in Microsoft Dynamics CRM 3.0
913645The "Parent Account" and "Parent Customer" fields are unavailable when you try to bulk edit many Contact records or many Account records in Microsoft Dynamics CRM 3.0
913954Custom fields prevent activities from being closed when you upgrade from Microsoft CRM 1.2 to Microsoft Dynamics CRM 3.0
915487Error message when you try to merge records in Microsoft CRM 3.0: "The logged-on user does not have sufficient privileges to perform the requested action"
915799Error message when you use the Copy Database Wizard in SQL Server 2005 to migrate the Microsoft Dynamics CRM 3.0 MSCRM database from SQL Server 2000: "Setting Source Connection (Error)"
916637Error message in Microsoft Dynamics CRM 3.0 when you perform an advanced find on properties and criteria that contain special characters: "An error has occurred. For more information, contact your system administrator. Error code: Not available"
917324The due time is changed to 12:00 AM when you save a new follow-up task activity in the Form Assistant in Microsoft Dynamics CRM 3.0
917536The first item in a queue is removed after you click "Refresh Grid" in Microsoft Dynamics CRM 3.0
917830A list update occurs when you click an item in the List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 3.0
917913The "Delete" button is missing when you open the queues area of the Microsoft Dynamics CRM client for Outlook
918786A Quick Campaign associates a telephone number with contacts that do not have a telephone number in Microsoft Dynamics CRM 3.0
919008The records that are associated to a child account do not appear when you set the "Include" option to "This Record Only," to "Related Records," or to "All Affiliated Records" in Microsoft Dynamics CRM 3.0
919429Error message when you try to search for queue items in Microsoft Dynamics CRM 3.0 by using the Advanced Find feature: "The Primary Key is expected when Distinct is set to true"
919480Entity mappings between the custom entity and the contract entity do not work as expected in Microsoft Dynamics CRM 3.0
920135Error message when you try to import a customization into Microsoft Dynamics CRM 3.0: "The selected customization file does not conform to the required customization file schema"
923613Help is not available for the Reports folder in the Microsoft Dynamics CRM client for Outlook
922840Error message when you change the view of your calendar in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Conflicts with another appointment on your calendar"
923071Error message when you go offline in the Microsoft Dynamics CRM laptop client for Microsoft Office Outlook: "The data you have entered for one or more fields is too long. The record will be saved in CRM with truncated data"
913541Microsoft Dynamics CRM does not reflect Australian daylight saving time changes for the year 2006
917098You cannot rename a campaign entity or the entity attributes in Microsoft Dynamics CRM 3.0
911318Error message when you try to export data to Microsoft Excel from Microsoft Dynamics CRM: "Problems during load"
921654A synchronization time value that is set in the Web client of Microsoft Dynamics CRM 3.0 overwrites a synchronization time value that is set in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Office Outlook
915722You experience slower performance than typical in Microsoft Dynamics CRM 3.0 when the MSCRM Stored Procedure Priming job is running
914799Error message if you open an appointment in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "This lookup can only display one item. Lookup ID = organizer"
921653The Microsoft Dynamics CRM client for Outlook stops responding when you promote an e-mail message
921621You can create and send a Quick Campaign even though you log on to Microsoft Dynamics CRM 3.0 as a user who does not have privileges for the Campaign entity
919354You cannot create follow-up activities from an activity form in Microsoft Dynamics CRM 3.0 after you install hotfix 912153
921890Error message when you use the Advanced Find feature to look up Quick Campaign items in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "The root element is missing"
920815You cannot send an e-mail message from another user account when you use the "Send Direct E-mail" functionality in Microsoft Dynamics CRM 3.0
920929The owner of the quote, of the order, or of the invoice does not match the owner of the opportunity when you add a quote, an order, or an invoice to an opportunity in Microsoft Dynamics CRM 3.0
915413An e-mail address is unresolved in the From field on the e-mail activity detail form in Microsoft Dynamics CRM 3.0
911321The "Leads" dialog box does not show the closed leads that were opened last week or that were opened this week in Microsoft Dynamics CRM 3.0
921540Error message after you disconnect a computer that is running Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Microsoft Office Outlook from the network: "An error occurred loading Microsoft CRM functionality"
918749You receive an error message when you try to initialize the CDF database in Microsoft Dynamics CRM 3.0
922953Property information is missing from the "<Entity> Properties" dialog box when you try to view the properties of an entity in Microsoft Dynamics CRM 3.0
923074The Activities list is not sorted in alphabetical order when you use the Regarding column to sort the list in the Web application of Microsoft Dynamics CRM 3.0
923057A contact or a lead is not found when you use the Full Name field in the Advanced Search feature in Microsoft Dynamics CRM 3.0
924454Error message when you run a solution that sets the state of a request or of a response for an entity in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "This method can only be called in the context of web service request"
920859Error message when you send an e-mail message in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "You do not have enough privileges to access the Microsoft CRM Object or perform the requested operation"
924383You cannot scroll through a Web Part page in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook
913431Error message when you try to receive customized error messages in the Microsoft Dynamics CRM laptop client for Microsoft Office Outlook: ?Exception of type System.Web.HttpUnhandledException was thrown?
920758The days appear in the incorrect positions on the day label in the Turkish version of Microsoft Dynamics CRM 3.0
921235You experience timeouts or slow performance when you reassign records from one user to another user in Microsoft Dynamics CRM 3.0
924293An activity is not created when you click "New Activity" in the List Web Part for Microsoft Dynamics CRM
917109No contacts are found if you use the Advanced Find function in Microsoft Dynamics CRM 3.0
917674The Mappings button is missing in the Relationship dialog box in the Turkish version of Microsoft Dynamics CRM 3.0
918294Some letters of the Hungarian alphabet do not appear on the alphabet bar in the Hungarian version of Microsoft Dynamics CRM 3.0
923258The invariantname property is localized unexpectedly when you customize the statuscode attribute of an entity in Microsoft Dynamics CRM 3.0
924896Error message if you try to select a second row in the view editor in the Advanced Find feature or in the Customization feature in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Permission denied"
921065Internet Information Services stops responding on a Microsoft Dynamics CRM 3.0 server
924369Error message when you try to use a customized lookup view in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "An error has occurred. For more information, contact your system administrator. Error code: 0x80040248"
924997A callout event does not run as expected when the callout event occurs because of a workflow rule in Microsoft Dynamics CRM 3.0
917797The "Notes" tab does not display the title of a note in Microsoft Dynamics CRM 3.0
924803Error message when you run the "Synchronize Outlook with CRM" function in the Microsoft Dynamics CRM desktop client for Outlook: "The logged-on user does not have the appropriate security permissions to view these records or perform the specific action"
924343You may experience slow performance when you move the pointer over items on a menu in Microsoft Dynamics CRM 3.0
923999The exported customization file does not contain a relationship field even if you set the requirement level to "Business Required" or to "Business Recommended" for this relationship field in Microsoft Dynamics CRM 3.0
913275Neither the PreSetState callout event nor the PostSetState callout event is run when a user is disabled in Microsoft Dynamics CRM 3.0
923168Error message when you try to install the Data Migration Pack for Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Fail to install the required database tables"
925780The address book provider for the Microsoft Dynamics CRM client for Outlook may take several hours to synchronize if there are many records in entities in Microsoft Dynamics CRM 3.0
917348You cannot configure a relationship in the "Relationship: Account to Account" dialog box in Microsoft Dynamics CRM 3.0
925538Error message when you try to install the Data Migration Framework for Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Fail to install the required database tables"
925541You cannot select Quotes in the "Record Type" list even though you have read permissions for quotes in Microsoft Dynamics CRM 3.0
919261Error message when you run the Data Synchronization Tool to locate information that is not linked to the Microsoft Dynamics CRM 3.0 database: "String or binary data would be truncated"
925536Error message when you page through the results of a view that contains a column that has the ntext type: "A SQL Server error occurred. For more information, contact your system administrator Error Code: 0x80044150"
928463An e-mail message is not sent to an account when you use the "Send Direct E-mail" command in Microsoft Dynamics CRM 3.0
927854You experience slow performance when you try to load forms in Microsoft Dynamics CRM 3.0
925540Error message when you try to view the second page of e-mail activities in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Invalid Argument"
926162The HTML code is displayed instead of certain special characters in the subject line of an e-mail message when you use the "Send Direct E-mail" functionality in Microsoft Dynamics CRM 3.0
925247Error message when you run the "Competitor Win Loss" report in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "An error has occurred during report processing. (rsProcessingAborted)"
926581The date is incorrect when you view an activity in Microsoft Dynamics CRM 3.0
927114An action is not executed when you create a workflow rule that uses the "Wait for timer" option to perform the action in Microsoft Dynamics CRM 3.0
923281The client stops responding when you try to go offline or to run the "Synchronize Outlook with CRM" function in Microsoft Dynamics CRM client for Outlook
924879Deactivated custom entity records are unexpectedly visible in the associated view in Microsoft Dynamics CRM 3.0
924425The "Available Times" Web page is slowly populated when you click "Find Available Times" on the "Schedule Service Activity" Web page in Microsoft Dynamics CRM 3.0
927856You receive an "rsItemNotFound" error message when you sort the data in the "Competitor Win Loss" report in the French version of Microsoft Dynamics CRM 3.0
914147The default value of the Direction property is set to Outgoing in the Fax dialog box after you change it to Incoming in Microsoft Dynamics CRM
914142You do not receive a warning message when you close opportunities that have associated active or draft quotes in Microsoft Dynamics CRM
920763Some columns in a list view show incorrect data values if these columns have similar names in Microsoft Dynamics CRM 3.0
919534Microsoft Outlook forms are displayed instead of the expected Microsoft Dynamics CRM 3.0 Web forms in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook
917277You cannot view sent e-mail messages in Microsoft CRM 3.0
923278The Form Assistant does not show the data when you create a follow-up activity in Microsoft Dynamics CRM 3.0
925532Error message when you track a Rich Text format e-mail message in Microsoft Dynamics CRM client for Outlook: "An error occurred promoting this item to Microsoft CRM"
924309Changes for Queue and Product records are not reflected after you change those records offline in the Microsoft CRM laptop client for Outlook
918990You experience timeouts or slow performance after you change a security role in Microsoft Dynamics CRM 3.0
925437Error message when you send an e-mail message from the Microsoft Dynamics CRM 3.0 Web client: "Insufficient Permissions"
924105You cannot view the related records that are associated with a child account and that are more than one level deep in Microsoft Dynamics CRM 3.0
925233The value of the "Searchable" property is not imported when you import customizations that contain the "Searchable" property in Microsoft Dynamics CRM 3.0
925539You cannot use the offline data of the Microsoft Dynamics CRM Laptop Client for Outlook after you lose the network connection
928593Error message when you reimport a customization into Microsoft Dynamics CRM 3.0: "The selected customization file does not conform to the required customization file schema"
929148A default value is not populated in a picklist field when you create a follow-up activity in Microsoft Dynamics CRM 3.0
929692Some users can still add new contacts to a record after you deactivate the record in Microsoft Dynamics CRM 3.0
928958Error message when you merge accounts or contacts in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "A record with these values already exists. A duplicate record cannot be created"
929350You cannot view CRM-tracked e-mail messages in Microsoft Dynamics CRM 3.0 after you install hotfix 917277
927205A red question mark appears instead of the ?Customer? icon for an account or for a contact in the Case: New dialog box in Microsoft Dynamics CRM 3.0
929488Error message when you attach a .docx file to a record in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "File Upload Failure"
924882You experience several problems if the list of relationships is longer than one page when you try to view opportunity relationships in Microsoft Dynamics CRM 3.0
927889Microsoft Dynamics CRM 3.0 always sorts the Neglected Accounts Detail report by account name even if you click a different column header
925505Microsoft Outlook stops responding when you click a command button on the Microsoft Dynamics CRM toolbar
927207E-mail attachments have incorrect content type declarations when you send an e-mail message to an external address in Microsoft Dynamics CRM
929438Labels of picklist fields and users' names are not updated on the "Microsoft CRM Integration 3.0 - Settings & Administration Tool" page after you update the labels and the names in Microsoft Dynamics CRM 3.0
929904Error message when you try to send an e-mail message that contains attachments in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "The Server was unable to process the request" or "External component has thrown an exception"
921261The "E-mail via Mail Merge" functionality does not work as expected when you distribute a campaign activity in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Microsoft Office Outlook
934239You receive an error message that contains the English string "Not specified" in a non-English localized version of Microsoft Dynamics CRM 3.0
919419Duplicate queue items are created after you receive an e-mail message that was sent to a queue in Microsoft Dynamics CRM 3.0
927875Error message when you try to merge records in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "An error has occurred"
929306The Competitor Win Loss report contains incorrect data in Microsoft Dynamics CRM 3.0
933064Error message when you click a related entity in a custom entity form in the Turkish version of Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Bir hata olustu. Daha fazla bilgi icin system yöneticinize basvurun"
931996Error message when you update an e-mail activity in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "SQL Server Timeout expired"
932664Error message when you import a relationship role customization from one Microsoft Dynamics CRM server to another Microsoft Dynamics CRM server: "A record with these values already exists"
929147The contacts that you added on the Other Contacts tab for a quote or for an order are missing after you merge contacts in Microsoft Dynamics CRM 3.0
930851You experience a time-out and slow performance when you add or you update records in Microsoft Dynamics CRM 3.0 or in Microsoft Dynamics GP 9.0
925533The Outlook auto suggestion cache does not suggest an e-mail address when you type a contact name in a new e-mail message after you synchronize the changed contacts with the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook
934738Error message when you edit a note after you install hotfix 917797 in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Error on page" 930464 You receive an error message when you process documents that are created by the CRM BizTalk Adapter in Microsoft Dynamics CRM 3.0
930464You receive an error message when you process documents that are created by the CRM BizTalk Adapter in Microsoft Dynamics CRM 3.0
933900The "Service Activity" option is available after you remove the "Service" permission for a security role in the Microsoft Dynamics CRM 3.0
929144When you use the "Mail Merge" functionality to generate a letter from Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook, the direction code value of this letter is set incorrectly to "Incoming"
935443Error message when you manually run a workflow rule in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "An error has occurred. For more information contact your system administrator. Error code: 0x80040216"
933658An activity that you create for the entity of an opportunity does not appear in the Activities view in Microsoft Dynamics CRM 3.0
934370Error message when you try to go offline in Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook: "A SQL Server error occurred"
935835Error message when you try to share a record with a valid user in Microsoft Dynamics CRM: "The user authentication passed to the platform is not valid"
930604Error message when you add members to a marketing list in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "There is a problem communicating with the Microsoft CRM server"
932285The Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook does not synchronize the items in the Outlook folder as expected after you disable the "Users can schedule synchronization" setting in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 Web client
929804The file name of an Excel workbook may contain unreadable characters when you use the "Export to an Excel worksheet" functionality in Microsoft Dynamics CRM
933977Error message when you try to open a Phone Call activity, a Fax activity, or a Letter activity in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "This lookup can only display one item"
933214A user cannot view some child records after you share the parent record with the user in Microsoft Dynamics CRM 3.0
924079The Microsoft Dynamics CRM records for e-mail recipients that you selected in the automatic suggestion cache are deleted when you send an e-mail message in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook
937667An update is available for the New Zealand 2007 daylight saving time changes in Microsoft Dynamics CRM 3.0 and in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook
931535The data fields are incorrectly displayed when you create a workflow rule by using Workflow Manager in Microsoft Dynamics CRM 3.0
930845The Neglected Cases report displays an incorrect total number of cases when you run the report in Microsoft Dynamics CRM 3.0
931371Error message when you try to merge records in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "The user authentication passed to the platform is not valid"
929145You cannot reply to an e-mail message, forward an e-mail message, or reply to all the recipients of an e-mail message in Microsoft Dynamics CRM 3.0
923818Changes to the Type of Behavior option in a relationship entity are not saved after you import customizations in Microsoft Dynamics CRM 3.0
924371Error message when you run a report in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "An unexpected error occurred in Report Processing. (rsInternalError)"
925473You can view the data of all system users when you click "Find Available Time" in the "Schedule Service Activity" dialog box in Microsoft Dynamics CRM 3.0
929421The tax is not considered when Microsoft Dynamics CRM 3.0 calculates the extended amount for an opportunity product
933099Error message when you try to open an activity in a shared calendar in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook: "This item was not completely updated during the last server synchronization. Click here to review other versions"
926523The "Presend Callout" event and the "Preupdate Callout" event do not work as expected when the PreCalloutReturnValue value is Stop in Microsoft Dynamics CRM 3.0
933898The fields that have the OnChange event enabled are unavailable in the Edit Multiple Records window in Microsoft Dynamics CRM 3.0
932205Not all the members are removed when you try to remove all the members from a marketing list in Microsoft Dynamics CRM 3.0
936348Some appointment records are duplicated when you sort the appointment records in the Activities view in Microsoft Dynamics CRM 3.0
933884Error message when you try to add a user as an optional attendee or as a required attendee to an appointment in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "You do not have enough privileges to access the Microsoft CRM object or perform the requested operation"
937660Error message when you use Microsoft Dynamics CRM 3.0 Deployment Manager to change a user account in Active Directory: "An error occurred while changing user account"
937189You can unexpectedly resolve a case that contains open service activities in Microsoft Dynamics CRM 3.0
936019All users in the top level business unit are displayed when you use the Advanced Find feature to filter a resource group in Microsoft Dynamics CRM 3.0
931627Error message when you try to view the activities for a contact after multiple opportunities are created in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook: "A SQL Server error occurred" (May 8, 2007)
932302Cyrillic characters are replaced by question marks when you view a toolbar that has a Cyrillic label in the Microsoft Dynamics CRM client for Outlook (May 24, 2007)
939175The "Track in CRM" toolbar button and the Regarding toolbar button do not have a graphic when you open an e-mail message in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook (August 27, 2007)
940653The date on which an e-mail message was received is not displayed after you promote the e-mail message in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook (August 8, 2007)
941448Error message when you apply a workflow rule to an entity in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "SQL Server timeout expired. For more information, contact your system administrator" (September 11, 2007)
939685The published articles that are based on a Knowledge Base article template are unexpectedly changed when you modify the template in Microsoft Dynamics CRM 3.0 (August 22, 2007)
929272Outlook exits unexpectedly when you click "Go Offline" in the Microsoft Dynamics CRM laptop client for Outlook (September 14, 2007)
942360The values in the Start Date column and in the Due Date column are incorrect for appointments that are created by using the time zone for Jordan or for Egypt in the Activities dialog box in the Microsoft Dynamics CRM 3.0
939811The Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-Mail Router cannot resolve an .eml file that is attached to a forwarded message in Microsoft Dynamics CRM 3.0
940121Outlook 2003 exits unexpectedly after you close multiple e-mail messages in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook
937530When you try to send an e-mail message in which a user name or a recipient name contains quotation marks, the e-mail message is delivered to the Undeliverable folder in the Microsoft Dynamics CRM mailbox
940346Error message when you try to distribute marketing activities in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "System Aborted"
942010A user can run the Mail Merge function even if you remove the Mail Merge privilege from the role that the user has in Microsoft Dynamics CRM 3.0
939386Error message when you try to use the "Data Migration Wizard for Outlook with Business Contact Manager" to migrate many records in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Application Terminated: Unable to write into CDF database"
940010You receive an error message two times when you save a follow-up appointment activity or a follow-up service activity in Microsoft Dynamics CRM 3.0
940294The Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router cannot store an e-mail message if a Word 2007 document is attached to the e-mail message
939867You may receive an error message when you try to upload a customized report to Microsoft Dynamics CRM 3.0 or to SQL Server Reporting Services or when you try to modify the report in Visual Studio Report Designer
941594The number of records that are displayed on the Opportunity page is incorrect when you view the orders that are related to the opportunity entity that is currently open in Microsoft Dynamics CRM 3.0
940744The data source of an existing report is damaged after you run the PublishReports.exe tool to publish a custom report in Microsoft Dynamics CRM 3.0
940715A queue item is displayed in the Assigned queue of the last user who accepts the queue item in the Chinese version and in the Japanese version of Microsoft Dynamics CRM 3.0
942552You cannot view all the available sales processes when you try to apply a sales process to an opportunity in Microsoft Dynamics CRM 3.0
940588When you receive a new e-mail message in Microsoft Dynamics CRM, a recipient of the e-mail message may not resolve to a Microsoft Dynamics CRM record
943417The number of campaign responses and the owners are incorrect in the Advanced Find view when you use the Owner column to sort the campaign responses in Microsoft Dynamics CRM 3.0
943583You do not have access to the regarding object when you use a Presend Callout event to retrieve information about the regarding object for an e-mail message in the Microsoft Dynamics CRM client for Outlook
941592A request to the Reporting Services Web site is unexpectedly triggered when you open an entity form in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook
940418You can unexpectedly view the child entity records that were created by another user in Microsoft Dynamics CRM 3.0
940739Error message when you try to run a Microsoft Dynamics CRM 3.0 workflow: "Exception from HRESULT: 0x80044150"
942545The buttons on the Microsoft Dynamics CRM toolbar stop responding, or the menus on the Microsoft Dynamics CRM menu bar stop responding in Microsoft Dynamics CRM 3.0 laptop client for Outlook
944989Some contacts are incorrectly synchronized when you synchronize contacts from Microsoft Dynamics CRM 3.0 to an address book in Microsoft Outlook
938358Error message when you perform an action in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "You do not have the required privileges to complete the action"
945844When you go offline, all the records in the OrganizationUI entity are unexpectedly synchronized to the local database for the Microsoft Dynamics CRM laptop client for Outlook
942422An e-mail message is undeliverable when you send the e-mail message to a Microsoft Dynamics CRM 3.0 ABP contact
940761You cannot process an activity that you are viewing in Microsoft Dynamics CRM 3.0
940496Error message when you try to view activities in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "A SQL Server error occurred. For more information, contact your system administrator"
941862A user who has the Assign Role privilege in a child business unit can unexpectedly assign the System Administrator role in Microsoft Dynamics CRM 3.0
946070Error message when you try to save an instance of a custom entity in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Invalid Argument"
944296Multiple workflow events occur when you programmatically run an Update event or an Assign event in Microsoft Dynamics CRM 3.0
945220Microsoft Dynamics CRM 3.0 does not create an e-mail record when you send an e-mail message to a Microsoft Dynamics CRM user
946128The date in the Date Fulfilled field is the default date even if you enter a different date in the Fulfill Date box when you run the Fulfill Order function in Microsoft Dynamics CRM 3.0
944035A product record contains duplicate Substitute products or duplicate Kit products when you go offline in Microsoft Dynamics CRM 3.0 laptop client for Outlook
944086Error message when you create a quick campaign in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook: "An ActiveX control on this page is not safe"
944206You do not see the time zone information that should be created by a workflow rule that uses a date/time slug in Microsoft Dynamics CRM 3.0
944256You can delete a Subject record that is used by a Sales Literature record in Microsoft Dynamics CRM 3.0
946130Error message when you create a related record from a custom entity in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Insufficient Permissions. The logged-on user does not have the appropriate security permissions to view these records or perform the specific action"
945565Error message when you try to run the Search function in a List Web part in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "An error has occurred. This Web part could not be displayed"
944834A duplicate appointment appears in the Outlook calendar when you run the "Synchronize Outlook with CRM" function in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook
945061Error message when you start the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook: "Dr. Watson Exception Violation C0000005 CRMADDIN.DLL!CAddin::PrepareInterop"
945311A hotfix is available that adds the new UTC -4:30 time zone for Venezuela in Microsoft Dynamics CRM 3.0
942359Error message when you try to assign a case when you are offline in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 laptop client for Outlook: "A SQL Server error occurred"
939680You can merge a contact, an account, or a lead by using a custom SDK application even though you do not have the Merge privilege in the security role in Microsoft Dynamics CRM 3.0
946416The validation checks do not run when you try to save an invalid value in a field for an attribute form of an entity in Microsoft Dynamics CRM 3.0
946722The sent date on the original e-mail message is incorrect when you reply to an e-mail message from the Microsoft Dynamics CRM Web client
946131Outlook 2003 or Outlook 2007 exits unexpectedly after you close an e-mail message in a Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook
947383Outlook stops responding after you click "Track in CRM" in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook
942867Error message when you perform two workflow rules at the same time in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "0x800404e0 Cannot Set to a Different User Context"
946653An e-mail message is not sent as expected when you send the e-mail message from Outlook Web Access and the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook is open
943822An e-mail message is delivered to the Undeliverable folder in the Microsoft Dynamics CRM mailbox when you send the e-mail message in the Chinese Simplified version or Japanese version of Microsoft Dynamics CRM 3.0
941310Error message when you try to reply to an e-mail message in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook: "The regarding record is invalid or not currently accessible"
943056Error message when you use the InstantiateTemplateRequest method to create an e-mail object for a custom entity in Microsoft Dynamics CRM: "Server was unable to process request"
949106Error message when you add a contract detail to a contract in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "The start or end date is not valid"
951212Error message when you open an Office Excel worksheet that you export from Microsoft Dynamics CRM 3.0: "The file you are trying to open '[FileName]' is in a different format than specified by the file extension"
935731Update Rollup 1 for Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers is available
949598Error message when you try to upgrade an existing organization from Microsoft Dynamics CRM 3.0 to Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Action Microsoft.Crm.Setup.Server.CreateCrmGroupsAction failed. General access denied error"
952879The marketing list is not updated as expected when you run the "Update Marketing List" function in Microsoft Dynamics CRM 3.0

Eigenschappen

Artikel ID: 908951 - Laatste beoordeling: maandag 10 oktober 2011 - Wijziging: 2.0
Trefwoorden: 
kbcrmv3cno kbmbsmigrate kbmbsupgrade kbtshoot kbinfo KB908951

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com