Naudojant ?Windows XP? su 2 pakeitim? paketu, ?Windows XP Tablet PC Edition 2005? arba ?Windows XP Media Center Edition 2005?, kartais kompiuteris nei?jungiamas ?ra?ius, ir rodomas klaidos prane?imas ?Nepakanka sistemos i?tekli?, kad b?t? u?baigta API?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 909095 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Naudojate kompiuter?, kuriame veikia ?Microsoft Windows XP? su 2 pakeitim? paketu (SP2), ?Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005? arba ?Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005?. Kompiuter? bandant i?jungti ?ra?ius, jis kartais nei?jungiamas ?ra?ius. I?kilus ?iai problemai, gaunate klaidos prane?im?, pana?? ? ??:
Nepakanka sistemos i?tekli?, kad b?t? u?baigta API.
I?kilus ?iai problemai, i?jungimo ?ra?ius funkcija kompiuteryje nebeveikia, kol kompiuter? paleid?iate i? naujo.

?i problema paprastai kyla, kai kompiuteris naudoja 1 gigabait? (GB) ar daugiau RAM.

Pastaba ?Windows XP? SP2 funkcijos ir komponentai ?traukti ? ?Windows XP Tablet PC Edition 2005? ir ?Windows XP Media Center Edition 2005?.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla tod?l, kad ?Windows? branduolio maitinimo tvarkytuvas negauna atminties i?tekli?, b?tin? rengiant kompiuter? i?jungti ?ra?ius.

SPRENDIMAS

Naujinimo informacija

?? fail? galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows XP? (KB909095) naujinimo paket? dabar.

I?leidimo data: 2006 m. rugpj??io 15 d.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

Kar?t?j? patais? informacija

B?tinosios s?lygos

B?tin?j? s?lyg? n?ra

Paleidimo i? naujo reikalavimas

Pritaikius ?ias kar?t?sias pataisas, reikia i? naujo paleisti kompiuter?.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia joki? kit? kar?t?j? patais?.

Failo informacija

?i? kar?t?j? patais? versija angl? kalba turi failo atributus (arba v?lesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikas sura?yti pagal pasaulin? koordinuot?j? laik? (CUT). Per?i?rint failo informacij?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp CUT ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo ?rankio ?Data ir laikas? skirtuk? Laiko juosta.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatformaSP reikalavimasPaslaugos ?aka
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.27742,136,0642005-10-1200:18x86SP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.27742,057,3442005-10-1123:54x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.27742,015,2322005-10-1123:54x86SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.27742,180,0962005-10-1200:20x86SP2SP2QFE

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Kad parengt? kompiuter? i?jungti ?ra?ius, ?Windows? branduolio maitinimo tvarkytuvui reikia bloko vientisos atminties. ?ios vientisos atminties dydis yra proporcingas fizin?s atminties sri?i?, kurias kompiuteris naudoja, kiekiui. Kompiuteris, naudojantis daug RAM, j? rengiant i?jungti ?ra?ius da?niausiai naudoja daugiau fizin?s atminties sri?i?. Tod?l rengiant kompiuter? i?jungti ?ra?ius, reikia daugiau vientisos atminties.

Be to, fizin?s atminties sri?i? kiekis skiriasi atsi?velgiant ? kompiuteryje naudojamas programas, tarnybas ir ?rengini? tvarkykles. Tod?l i?jungimo ?ra?ius funkcija kartais neveikia.

?Windows? branduolio maitinimo tvarkytuvui aptikus, kad i?jungimo ?ra?ius funkcija neveikia, ?i funkcija lieka i?jungta tol, kol i? naujo paleid?iate kompiuter?.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie straipsnyje naudojam? terminologij?, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prastos terminologijos, naudojamos apib?dinti Microsoft programin?s ?rangos naujinimus, apra?as

Savyb?s

Straipsnio ID: 909095 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. rugpj??io 24 d. - Per?i?ra: 2.1
TAIKOMA
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2, naudojant su:
    • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
    • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
Rakta?od?iai: 
kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc atdownload kbwinxppresp3fix kbwinxpsp3fix kbhotfixserver KB909095

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com