คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่รายงานกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์บริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Windows (WSUS)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 909131
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่รายงานกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows ซอฟต์แวร์ Update Services (WSUS) นอกจากนี้ อาการต่าง ๆ ต่อไปนี้อาจเกิดขึ้น:
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในล็อกไฟล์ Windowsupdate.log ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์:
  คำเตือน: ไม่สามารถอัปโหลดเหตุการณ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์กับ hr = 80244008
 • ข้อผิดพลาดการหมดเวลาของ Microsoft SQL Server จะแสดงในคอนโซลการดูแลระบบบนเซิร์ฟเวอร์ WSUS
 • แฟ้ม SoftwareDistribution.log ที่อยู่ในโฟลเดอร์ %programfiles%\Microsoft Services\LogFiles การปรับปรุงของ Windows ประกอบด้วยข้อความที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  <DATE> </DATE>
  <TIME></TIME>
  W3wp.130 ข้อผิดพลาดของเวลา UTC DBConnection.LogSqlException DBLAYER: ข้อผิดพลาด [0]: การให้บริการข้อมูล SqlClient .Net แหล่ง เซิร์ฟเวอร์ OPC-โฆษณา-WSUS1N\WSUS หมายเลข -2 ชั้น 10, 0, ConnectionRead ขั้นตอนที่รัฐ (WrapperRead())
  LineNumber 0: การหมดเวลาหมดอายุ รอบระยะเวลาการหมดเวลาที่ผ่านไปก่อนจึงจะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ของการดำเนินงาน หรือเซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบสนอง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากหมายเลขของเหตุการณ์ที่รายงานในตาราง tbEventInstance เกิน 1 ล้านแถว

เซิร์ฟเวอร์ WSUS ที่ใช้ฮาร์ดแวร์แนะนำสามารถสนับสนุนไคลเอนต์ 15,000 มากสุด โดยใช้รอบการตรวจหาการเริ่มต้นของชั่วโมงที่ 22 จำนวนของเหตุการณ์ที่รายงานที่จะถูกเพิ่มไปยังตาราง tbEventInstance ขึ้นอยู่กับจำนวนของไคลเอนต์ และ บนความถี่ที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละรอบการตรวจหารายการ ลบแถวจากตาราง tbEventInstance อัตโนมัติเริ่มทำงานเมื่อไคลเอ็นต์พยายามที่ส่งรายงาน มีการเริ่มต้นกระบวนการลบอัตโนมัติก็ต่อเมื่อเหตุการณ์รายงานในตาราง tbEventInstance เกิน 1 ล้านแถว

กระบวนการลบอัตโนมัติทำงานช้ามาก และบล็อกคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์จากการรายงานกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ WSUS โดยค่าเริ่มต้น WSUS ถูกกำหนดค่าการลบเหตุการณ์ที่เก่ากว่าวันที่ 15 บนเวิร์กสเตชัน และที่มีอายุเกินกว่า 90 วันที่บนเซิร์ฟเวอร์ WSUS ลบเหตุการณ์เก่าที่อัตราของเหตุการณ์ 1000 ทุก ๆ 12 ชั่วโมง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่า ตาราง tbEventInstance เกิน 1 ล้านแถว ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ด้านบนของบทความ Knowledge Base นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอการบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ หรือไม่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและการตัดสินค้าจากคลังที่ไม่สามารถจัดสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นที่ถูกต้อง

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในรายการวันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Eventinstancesfix.dllไม่เกี่ยวข้อง41,272คำว่า Nov-07-200511:36x 86
Eventinstancesfix.sqlไม่เกี่ยวข้อง14,44201 2005 พฤศจิกายน10:42ไม่เกี่ยวข้อง
Runeventinstancesfix.vbsไม่เกี่ยวข้อง1,433คำว่า Nov-08-200512:16ไม่เกี่ยวข้อง

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เปลี่ยนรอบการตรวจหาค่าที่อยู่ในช่วงที่อนุญาต โดยการใช้ Group Policy คุณสามารถจัดการเวลาระหว่างแต่ละรอบการตรวจหาจาก 1 ชั่วโมงกับ 22 ชั่วโมง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนความถี่ของรอบการตรวจหารายการเริ่มต้น 22 ชั่วโมง 11 ชั่วโมง หมายเลขของไคลเอ็นต์ที่เซิร์ฟเวอร์ WSUS สามารถสนับสนุนจะลดลงไปยังไคลเอนต์ 7,500

หากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่รายงานกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ WSUS หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงความถี่ของรอบการตรวจหา คุณต้องลบเหตุการณ์ปัจจุบันทั้งหมดจากตาราง tbEventInstance เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในตัววิเคราะห์คำถาม SQL:
ตัดทอนตาราง dbo.tbEventInstance
นอกจากนี้ คุณสามารถหยุดขั้นตอนการลบอัตโนมัติ และจากนั้น เพิ่มความถี่ของกระบวนการลบ หลังจากที่คุณเพิ่มความถี่ของกระบวนการลบ WSUS ลบแถวในข้อความที่มีขนาดเล็กลง แต่ยังคงรักษาขนาดของตาราง tbEventInstance

เมื่อ ต้องหยุดกระบวนการลบอัตโนมัติ และความถี่ของกระบวนการลบการตั้งค่าเป็น 1 ชั่วโมง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในตัววิเคราะห์คำถาม SQL:
AutoPurgeDetectionPeriod ชุด dbo.tbConfigurationB การปรับปรุง = 1
คำสั่งนี้รันกระบวนการลบทุกชั่วโมง หลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่งนี้ WSUS ลบเหตุการณ์ 24,000 ต่อวันที่อัตราของเหตุการณ์ 1000 ต่อชั่วโมง นี่คือความถี่สูงสุดที่สามารถถูกตั้งค่าสำหรับกระบวนการลบ

เมื่อต้องคำนวณความถี่ในการลบอัตโนมัติที่ถูกต้องและความถี่ของรอบการตรวจหารายการที่ถูกต้อง คุณต้องทราบหมายเลขของไคลเอนต์ WSUS

ใช้สูตรต่อไปนี้ในการคำนวณความถี่ต่ำสุดสำหรับกระบวนการลบและความถี่ของรอบการตรวจหา:
ความถี่ของกระบวนการลบที่น้อยที่สุด: (24/DF) x CL
ความถี่ของรอบการตรวจหา: (CL/PF) x 24
หมายเหตุ DF คือ ความถี่รอบการตรวจหา CL คือ หมายเลขของไคลเอนต์ WSUS และ PF คือ ความถี่ในการล้างข้อมูลต่ำสุด

ตัวอย่างเช่น ถ้ามีไคลเอนต์ WSUS 4000 และ ถ้าคุณตั้งค่าความถี่ของรอบการตรวจหารายการรอบต่อวันที่ 8 ประมาณ 32000 สามารถบันทึกเหตุการณ์ไปยังตาราง tbEventInstance จำนวนสูงสุดของเหตุการณ์ที่สามารถเอาออก โดยขั้นตอนการลบแต่ละวัน มีเหตุการณ์ 24,000 เมื่อคุณตั้งค่าความถี่ในการลบ 1 ชั่วโมง ดังนั้น คุณสามารถลดความถี่ของรอบการตรวจสอบเพื่อให้หมายเลขของเหตุการณ์ที่สร้างขึ้น โดยไคลเอนต์จะน้อยกว่า 24,000

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการตรวจสอบว่า ตาราง tbEventInstance เกิน 1 ล้านแถว

 1. เริ่มการทำงานของตัววิเคราะห์คำถาม SQL และเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่องแล้ว
 2. ในการ ฐานข้อมูล รายการ คลิก SUSDB.
 3. วางแบบสอบถาม SQL ต่อไปนี้ในหน้าต่างแบบสอบถาม:
  select count(*) from tbEventInstance
 4. คลิก ดำเนินการแบบสอบถาม เมื่อต้องรันการสอบถาม
ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft SQL Server Desktop Engine (Windows) (WMSDE), คุณยังสามารถใช้คำสั่งosqlเพื่อตรวจสอบว่า ตารางtbEventInstanceเกิน 1 ล้านแถว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง และจากนั้น กด ENTER:
"%programfiles%\Update Services\tools\osql\osql.exe" -S %COMPUTERNAME%\WSUS -E -dSUSDB -Q"SELECT COUNT(*) FROM dbo.tbEventInstance"
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 909131 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 ตุลาคม 2555 - Revision: 4.0
Keywords: 
kbautohotfix kbHotfixServer kbtshoot kbbug kbfix kbqfe kbmt KB909131 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:909131

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com