Vzhledem k podstatným změnám ochrany začleněným do kumulativní aktualizace zabezpečení 896688 (MS05-052) se webová stránka, která obsahuje vlastní ovládací prvek ActiveX, nemusí v aplikaci Internet Explorer načíst očekávaným způsobem

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 909738 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Důležité: Tento článek obsahuje postupy, které vedou k oslabení zabezpečení počítače nebo k vypnutí funkcí zabezpečení v počítači. Provedením těchto změn můžete vyřešit specifické potíže. Před provedením změn však doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s implementací tohoto řešení v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete tento postup použít, učiňte veškerá dodatečná opatření k ochraně systému.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Příznaky

V produktech uvedených v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt se po instalaci kumulativní aktualizace zabezpečení 896688 (MS05-052) nenačte očekávaným způsobem webová stránka obsahující vlastní ovládací prvek ActiveX.

K tomuto problému dojde, pokud se webová stránka obsahující tento ovládací prvek ActiveX nachází v zóně Internet. Jestliže se webová stránka nachází v zóně Místní intranet nebo Důvěryhodné servery, ovládací prvek ActiveX se načte očekávaným způsobem.

Příčina

Aktualizace zabezpečení MS05-052 obsahuje dodatečné kontroly, které jsou prováděny předtím, než se objekt modelu Microsoft COM (Component Object Model) spustí v aplikaci Microsoft Internet Explorer. Cílem této změny je zabránit vytvoření instancí objektů modelu COM, které nejsou určeny k vytvoření instancí v aplikaci Internet Explorer. Jedna z kontrol začleněných do aktualizace MS05-052 spočívá v tom, že aplikace Internet Explorer nyní zjišťuje rozhraní IObjectSafety pro ovládací prvky ActiveX v zóně Internet dříve, než lze objekt modelu COM spustit v aplikaci Internet Explorer.

Řešení

Tento problém vyřešíte překompilováním ovládacího prvku ActiveX. Potom ovládací prvek označte jako bezpečný pro skriptování a inicializaci, pokud je spuštěn v kontextu prohlížeče Internetu.

Další informace o způsobu, jakým aplikace Internet Explorer zjišťuje, zda je ovládací prvek ActiveX bezpečný pro skriptování a inicializaci, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
216434 Způsob, jakým aplikace Internet Explorer zjišťuje, zda je ovládací prvek ActiveX bezpečný pro skriptování a inicializaci (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o označení ovládacího prvku MFC ActiveX jako bezpečného pro skriptování a inicializaci naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
161873 Označení ovládacího prvku MFC ActiveX jako bezpečného pro skriptování a inicializaci (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Jak potíže obejít

Upozornění: Tento postup může oslabit zabezpečení počítače nebo sítě vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivému softwaru, například virům. Toto řešení se nedoporučuje, jsou ale poskytnuty tyto informace, s jejichž pomocí můžete řešení implementovat podle vlastního uvážení. Toto řešení používáte na vlastní nebezpečí.

Upozornění: Upravíte-li metabázi nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci každého produktu, jenž metabázi využívá. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávné úpravy metabáze budete moci vyřešit. Metabázi upravujete na vlastní nebezpečí.

Poznámka: Před úpravou metabázi vždy zálohujte.

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Tento problém můžete obejít pomocí některé z následujících metod:

Nastavení bezpečnosti pro skriptování a inicializaci pomocí hodnoty v registru

Pokud ovládací prvek ActiveX nelze překompilovat, ale vývojář tento prvek klasifikoval jako bezpečný pro skriptování a inicializaci, můžete pomocí jedné z následujících hodnot registru označit tento ovládací prvek ActiveX jako bezpečný pro skriptování a inicializaci:
 • {7DD95801-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}
 • {7DD95802-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}
Pokud má ovládací prvek ActiveX například identifikátor CLSID {A697E83F-3B53-11D1-8AE4-006097ED2008}, můžete přidáním jedné z následujících hodnot registru označit tento ovládací prvek ActiveX jako bezpečný pro skriptování a inicializaci:
 • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A697E83F-3B53-11D1-8AE4-006097ED2008}\Implemented Categories\{7DD95801-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}
 • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A697E83F-3B53-11D1-8AE4-006097ED2008}\Implemented Categories\{7DD95802-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}

Přesunutí webu do jiné zóny

Pokud je web důvěryhodný, můžete jej přesunout do důvěryhodnější zóny. Další informace o přidání webu do požadované zóny zabezpečení naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/ie_intl/cs/using/howto/security/settings.mspx

Nastavení hodnoty kompatibility prvku ActiveX v registru

V registru můžete nastavit příznak kompatibility prvku ActiveX. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz Regedit.exe a klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku ActiveX Compatibility, přejděte na příkaz Nový, klepněte na položku Klíč, zadejte identifikátor CLSID pro ovládací prvek ActiveX a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na klíč vytvořený v kroku 3, přejděte na příkaz Nový a klepněte na položku Hodnota DWORD.
 5. Zadejte text Compatibility Flags a stiskněte klávesu ENTER.
 6. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Compatibility Flags a klepněte na příkaz Změnit.
 7. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 00800000 a klepněte na tlačítko OK.
 8. Ukončete Editor registru.

Odkazy

Další informace o kumulativní aktualizaci zabezpečení MS05-052 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
896688 MS05-052: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
Další informace o rozhraní IObjectSafety naleznete na následujícím webu služby MSDN (Microsoft Developer Network):
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/workshop/components/com/reference/ifaces/iobjectsafety/iobjectsafety.asp

Vlastnosti

ID článku: 909738 - Poslední aktualizace: 11. listopadu 2005 - Revize: 2.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 na těchto platformách
  • Microsoft Windows XP Service Pack 1
  • Microsoft Windows 2000 Server SP4
  • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 na těchto platformách
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 na těchto platformách
  • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4 na těchto platformách
  • Microsoft Windows 2000 Server SP4
  • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
Klíčová slova: 
kbactivexscript kbinetdev kbtshoot kbprb KB909738

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com