Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX ενδέχεται να μην φορτώνονται όπως αναμένεται στον Internet Explorer λόγω των αλλαγών της άμυνας σε βάθος που έχουν εισαχθεί στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896688 (MS05-052)

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 909889 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Συμπτώματα

Μετά την εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 896688, ενδέχεται να παρατηρήσετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προβλήματα:
 • Μια ιστοσελίδα που περιέχει ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX δεν φορτώνεται όπως αναμένεται. Ενδέχεται επίσης να εμφανίστεί ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε το στοιχείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) από τον "Πίνακα ελέγχου" (Control Panel):
  Το αντικείμενο δεν υποστηρίζει αυτήν την ιδιότητα ή μέθοδο

  (Object doesn't support this property or method)
  Ακόμη, οι φάκελοι ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά εάν ενεργοποιηθεί η "Προβολή Web" (Web View).
 • Ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε το στοιχείο "Λογαριασμοί χρήστη" (User Accounts):
  Λάθος αριθμός ορισμάτων ή μη έγκυρη αντιστοίχιση ιδιότητας

  (Wrong number of arguments or invalid property assignment)
 • Κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε την "Επαναφορά συστήματος" (System Restore), εμφανίζεται ένα κενό, λευκό παράθυρο.
 • Κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε τις "Πληροφορίες συστήματος" (System Information) (Msinfo32.exe), εμφανίζεται ένα κενό, λευκό παράθυρο. Ακόμη, εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο κατά την προσπάθειά σας να κλείσετε το παράθυρο:
  Παρουσιάστηκε σφάλμα στη δέσμη ενεργειών αυτής της σελίδας.
  Γραμμή: 60
  Χαρακτήρας: 3
  URL: hcp://system/sysinfo/msinfo.htm

  (An error occurred in the script on this page.
  Line: 60
  Char: 3
  URL: hcp://system/sysinfo/msinfo.htm)
  Σημείωση Παρόμοιες σφάλματα δέσμης ενεργειών ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε την κονσόλα Services management console (Services.msc).
 • Κατά την επίσκεψή σας στην τοποθεσία του Microsoft Windows Update στο Web, το πρόγραμμα περιήγησης αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εμφάνιση της σελίδας. Στη θέση της, εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "0x8DDD0004" στο πρόγραμμα περιήγησης.
 • Το "Κέντρο βοήθειας και υποστήριξης" (Help and Support Center) δεν περιέχει καμία επιλογή στην περιοχή Διαλέξτε θέμα Βοήθειας (Pick a Help Topic).

Αιτία

Αυτά τα προβλήματα ενδέχεται να παρουσιαστούν όταν ορισμένα δευτερεύοντα κλειδιά λείπουν από το μητρώο.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτά τα προβλήματα, προσθέστε τα απαιτούμενα κλειδιά στο μητρώο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε Notepad.exe και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Επικολλήστε το ακόλουθο κείμενο στο έγγραφο του Σημειωματάριου (Notepad):
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0000031A-0000-0000-C000-000000000046}]
  @="ClassMoniker"
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0000031A-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32]
  @="ole32.dll"
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0000031A-0000-0000-C000-000000000046}\ProgID]
  @="clsid"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\CLSID]
  @="{0000031A-0000-0000-C000-000000000046}"
 3. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση (Save). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως (Save As).
 4. Στο πλαίσιο Αποθήκευση σε (Save in), κάντε κλικ στην επιλογή Επιφάνεια εργασίας (Desktop).
 5. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name), πληκτρολογήστε KB909889.reg.
 6. Στο πλαίσιο Αποθήκευση ως (Save as type), κάντε κλικ στο στοιχείο Όλα τα αρχεία (All Files) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save).
 7. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit).
 8. Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο KB909889.reg και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) για να προσθέσετε τις πληροφορίες στο μητρώο.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να επιβεβαιώσετε ότι οι πληροφορίες του αρχείου KB909889.reg προστέθηκαν στο μητρώο.
 10. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS05-052 για τον Internet Explorer, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
896688 MS05-052: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 909889 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2006 - Αναθεώρηση: 2.2
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows XP Service Pack 1
  • Microsoft Windows 2000 Server SP4
  • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows 2000 Server SP4
  • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
Λέξεις-κλειδιά: 
kbtshoot kbprb KB909889

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com