Formanty ActiveX mogą nie być ładowane w programie Internet Explorer zgodnie z oczekiwaniami z powodu zmian ochrony wielostronnej wprowadzonych w zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń 896688 (MS05-052)

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 909889 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Po zainstalowaniu zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń 896688 może wystąpić jeden lub kilka z następujących problemów:
 • Strona sieci Web zawierająca formant ActiveX nie ładuje się zgodnie z oczekiwaniami. Podczas próby otwarcia apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania może się również pojawić komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Obiekt nie obsługuje tej właściwości lub metody
  Ponadto foldery mogą nie być wyświetlane prawidłowo, jeśli włączony jest widok sieci Web.
 • Podczas próby otwarcia Kont użytkowników może wyświetlić się następujący komunikat o błędzie:
  Niewłaściwa liczba argumentów lub nieprawidłowe przypisanie właściwości.
 • Podczas próby otwarcia przywracania systemu pojawia się puste, białe okno.
 • Podczas próby otwarcia informacji o systemie (Msinfo32.exe) pojawia się puste, białe okno. Dodatkowo podczas próby zamknięcia okna pojawia się komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Wystąpił błąd w skrypcie na tej stronie.
  Wiersz: 60
  Znak: 3
  Adres URL: hcp://system/sysinfo/msinfo.htm
  Uwaga Podobne błędy skryptu występują również przy próbie otwarcia konsoli zarządzania usługami (Services.msc).
 • Podczas wizyty w witrynie sieci Web Microsoft Windows Update przeglądarka napotyka problem i nie może wyświetlić strony. W przeglądarce wyświetlony zostaje natomiast komunikat o błędzie „0x8DDD0004”.
 • W Centrum pomocy i obsługi technicznej nie ma żadnych opcji na liście Wybierz temat pomocy.

Przyczyna

Te problemy mogą występować, jeśli w rejestrze brakuje niektórych podkluczy.

Rozwiązanie

W celu rozwiązania problemów należy dodać wymagane podklucze do rejestru. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie Notepad.exe, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Wklej następujący tekst w dokumencie Notatnika:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0000031A-0000-0000-C000-000000000046}] @="ClassMoniker"
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0000031A-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32] @="ole32.dll"
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0000031A-0000-0000-C000-000000000046}\ProgID] @="clsid"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\CLSID] @="{0000031A-0000-0000-C000-000000000046}"
 3. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Zapisywanie jako.
 4. W polu Zapisz w kliknij opcję Pulpit.
 5. W polu Nazwa pliku wpisz KB909889.reg.
 6. W polu Zapisz jako typ kliknij opcję Wszystkie pliki, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 7. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ.
 8. Na pulpicie kliknij dwukrotnie plik KB909889.reg, a następnie kliknij opcję Tak, aby dodać informacje do rejestru.
 9. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić, że informacje zawarte w pliku KB909889.reg zostały dodane do rejestru.
 10. Uruchom ponownie komputer.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń MS05-052, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
896688 MS05-052: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Właściwości

Numer ID artykułu: 909889 - Ostatnia weryfikacja: 13 lipca 2006 - Weryfikacja: 2.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 na następujących platformach
  • Microsoft Windows XP Service Pack 1
  • Microsoft Windows 2000 Server SP4
  • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 na następujących platformach
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 na następujących platformach
  • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4 na następujących platformach
  • Microsoft Windows 2000 Server SP4
  • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
Słowa kluczowe: 
kbtshoot kbprb KB909889

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com