วิธีการถอนการติดตั้งอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 ด้วยตนเอง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 909967 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการถอนการติดตั้งแบบสแตนด์อโลน อินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server 2005 ด้วยตนเอง ถ้าคุณทำตามขั้นตอนนี้ บทความ คุณเตรียมระบบเพื่อให้คุณสามารถติดตั้ง SQL เซิร์ฟเวอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการถอนการติดตั้ง SQL Server 2005 คลัสเตอร์เข้าแทนที่ดู "วิธีการถอนการติดตั้ง SQL Server 2005 ด้วยตนเอง คลัสเตอร์เข้าแทนที่"หัวข้อใน SQL Server 2005 Books Online หรือเยี่ยมชมต่อไปนี้ เว็บไซต์ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN):
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms180973 (SQL.90) .aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการถอนการติดตั้งอินสแตนซ์ของ SQL Server 2000 ด้วยตนเอง คลิกต่อไปนี้ หมายเลขบทความเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
290991วิธีการลบค่าเริ่มต้นของ SQL Server 2000 ชื่อ หรืออินสแตนซ์เสมือน
สิ่งสำคัญ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกับ SQL Server 2005 รุ่นก่อนหน้าของ SQL Server, SQL Server Enterprise Manager และอื่น ๆ โปรแกรมต่าง ๆ ที่ขึ้นอยู่กับ SQL DMO อาจถูกปิดใช้งานเมื่อคุณถอนการติดตั้งอินสแตนซ์ ของ SQL Server 2005

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณได้--เคียงข้างกัน การติดตั้ง SQL Server 2005, SQL Server 2000 และ SQL Server 7.0 และเมื่อ คุณถอนใดรุ่นหนึ่ง ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณได้ --เคียงข้างกันโดยการติดตั้ง SQL Server 2000 และ SQL Server 2005 และเมื่อคุณ การติดตั้ง SQL Server 2000 หลังจากคุณติดตั้ง SQL Server 2005

นี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการลงทะเบียนสำหรับการ COM Server 2005 SQL DMO SQL ไลบรารีที่ถูกลบ เมื่อต้องการเปิดใช้งาน SQL Server Enterprise Manager และอื่น ๆ โปรแกรมที่ขึ้นอยู่กับ SQL DMO, SQL DMO การลงทะเบียน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้นั้น คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
regsvr32.exe sqldmo.dll

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราขอแนะนำให้ คุณใช้เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกไป ถอนการติดตั้ง SQL Server 2005 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:อย่างไรก็ตาม ถ้าล้มเหลวของการติดตั้ง หรือถอนการติดเพิ่มหรือเอาโปรแกรมตั้งอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในบทความนี้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งอินสแตนซ์ด้วยตนเอง

ถ้าคุณ ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในระหว่างกระบวนการ SQL Server 2005 เซ็ตอัพ คอมโพเนนต์ของ SQL Server 2005 ถูกถอนจากคอมพิวเตอร์:
คอมโพเนนต์ที่คุณระบุในคุณสมบัติ ADD_LOCAL เป็น ติดตั้งไว้แล้ว เมื่อต้องการปรับรุ่นคอมโพเนนต์ที่มีอยู่ ที่อ้างอิงถึง template.ini และตั้งค่าคุณสมบัติปรับรุ่นให้เป็นชื่อของส่วนประกอบ

ก่อนที่คุณถอนการติดตั้ง SQL Server 2005

สำรองข้อมูล

คุณอาจมีฐานข้อมูลที่คุณต้องการบันทึกในสถานะปัจจุบัน คุณอาจต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น If ไม่ว่ากรณีใดเป็นจริง การตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีสำเนาสำรองของข้อมูลก่อนที่ดี คุณทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในบทความนี้ อีกวิธีหนึ่งคือ บันทึกสำเนาของข้อมูลทั้งหมด ข้อมูลและแฟ้มบันทึกทั้งหมด บันทึกสำเนาเหล่านี้ไว้ในโฟลเดอร์อื่นนอกเหนือจาก โฟลเดอร์ MSSQL มีลบโฟลเดอร์ MSSQL เป็นส่วนหนึ่งของการถอนการติดตั้ง ขั้นตอน

แฟ้มที่คุณต้องบันทึกรวมฐานข้อมูลต่อไปนี้ แฟ้ม มีการติดตั้งแฟ้มเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ SQL Server 2005:
 • Distmdl*
 • ต้นแบบ*
 • Mastlog*
 • แบบจำลอง*
 • Modellog*
 • Msdbdata*
 • Msdblog*
 • Mssqlsystemresource*
 • Northwnd* (ฐานข้อมูลนี้เป็นการ ไม่จำเป็นติดกัน)
 • Pubs*
 • Pubs_log*
 • Tempdb*
 • Templog*
 • ของ ReportServer [$InstanceName] (ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์รายงาน)
 • ของ ReportServer [$InstanceName] TempDB (นี้เป็นการ รายงานฐานข้อมูลชั่วคราวเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์)

ลบกลุ่มการรักษาความปลอดภัยภายในเครื่อง

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการถอนการติดตั้ง ลบความปลอดภัยท้องถิ่น กลุ่มสำหรับคอมโพเนนต์ของ SQL Server 2005 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู หัวข้อ "การเซ็ตอัพบัญชีบริการ Windows" ใน SQL Server 2005 Books Online หรือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms143504.aspx

บันทึก หรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ของบริการรายงานของ SQL Server

ถ้าคุณใช้การติดตั้ง SQL Server ร่วมกับ SQL Server บริการการรายงาน บันทึก หรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ต่อไปนี้และโฟลเดอร์ย่อย:
 • เส้นทางเริ่มต้นบริการ \Reporting
 • เส้นทางเริ่มต้น\MSSQL\Reporting บริการ
 • เส้นทางเริ่มต้น\SQL ชื่ออินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์บริการ \Reporting
 • เส้นทางเริ่มต้น\90\Tools\Reporting บริการ
หมายเหตุ เส้นทางเริ่มต้น คือตัวยึดสำหรับ %ProgramFiles%\Microsoft SQL Server ถ้าคุณใช้บริการรายงาน เครื่องมือการตั้งค่าคอนฟิกการติดตั้ง การกำหนดค่าชื่ออาจแตกต่างจาก ชื่อในรายการนี้ นอกจากนี้ ฐานข้อมูลอาจจะอยู่บนแบบรีโมท คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server

หยุดบริการ SQL Server ทั้งหมด

เราขอแนะนำว่า คุณควรหยุดบริการ SQL Server ทั้งหมดก่อนที่คุณ ถอนการติดตั้งคอมโพเนนต์ของ SQL Server 2005 อาจทำให้การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ กระบวนการถอนการติดตั้งจากเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ใช้บัญชีที่มีสิทธิ์จำเป็น

เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้บัญชีผู้ใช้บริการ SQL Server 2005 หรือ โดยใช้แอคเคาท์ ที่มีสิทธิเทียบเท่ากัน ยกตัวอย่างเช่น สู่ เซิร์ฟเวอร์ โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่น

วิธีการถอนการติดตั้งอินสแตนซ์ที่แบบสแตนด์อโลนของ SQL Server 2005 ด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ขั้นตอน 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการติดตั้งคอมโพเนนต์ของ Microsoft SQL Server ติดตั้งการสนับสนุนแฟ้ม

ในการเพิ่มหรือเอาโปรแกรม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Microsoft SQL แฟ้มสนับสนุนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ ปรากฏในรายการของโปรแกรมที่ติดตั้ง If แฟ้มสนับสนุนการติดตั้ง Microsoft SQL Server ปรากฏขึ้นในการ รายการ ไป "ขั้นตอนที่ 2: การเรียกใช้คำสั่งถอนการติดตั้ง SQL Server ส่วนของคอมโพเนนต์"

If การสนับสนุนโปรแกรมติดตั้ง Microsoft SQL Server แฟ้ม ปรากฏในรายการ การติดตั้งคอมโพเนนต์นี้ก่อนที่คุณ ดำเนินการต่อไป การติดตั้งคอมโพเนนต์นี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ค้นหาการติดตั้ง SQL Server 2005 เดิม สื่อ
 2. เมื่อต้องการติดตั้งแฟ้มสนับสนุน คลิกสองครั้งServers\setup\sqlsupport.msi แฟ้ม
หมายเหตุ ในการ "ขั้นตอนที่ 5: การถอนการติดตั้งการสนับสนุน Microsoft SQL Server ติดตั้ง ส่วนแฟ้มคอมโพเนนต์" คุณถอนการติดตั้งคอมโพเนนต์นี้

ขั้นตอน 2: การเรียกใช้คำสั่งถอนการติดตั้งคอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

บนหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
"%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\ARPWrapper.exe /Remove"
ถอนการติดตั้งคอมโพเนนต์ของ SQL Server หนึ่งในแต่ละครั้ง จนกว่ามีการคอมโพเนนต์ของ sql SERVER ทั้งหมดจะถูกถอนการติดตั้ง

หมายเหตุ เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมยังเรียกใช้โปรแกรมโดย ARPWrapper.exe โดยใช้การ / เอาออก ตัวเลือก อย่างไรก็ตาม การอ้างอิงไปยังโปรแกรม ARPWrapper.exe อาจ มีการลบ

ถ้าคุณถอนการรายงานเซิร์ฟเวอร์ SQL บริการ คุณต้องทำงานต่อไปนี้:
 • ลบไดเรกทอรีเสมือนในบริการรายงาน
  ใช้ Microsoft Internet Services (IIS) จัดการของข้อมูลเพื่อ ลบไดเรกทอรีเสมือนดังต่อไปนี้:
  • ของ ReportServer [$InstanceName
  • รายงาน [$InstanceName
 • ลบพูลโปรแกรมประยุกต์ของ ReportServer
  ใช้ตัวจัดการ IIS เพื่อลบแอพลิเคชันของ ReportServer ประเภทการผลิต
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณอาจได้รับในระหว่างขั้นตอนนี้
คลิกที่นี่เพื่อแสดง หรือซ่อนข้อมูลรายละเอียด

ขั้นตอน 3: ถอนการติดตั้งคอมโพเนนต์สนับสนุน

ใช้'เพิ่มหรือเอาโปรแกรมถอนการติดตั้งคอมโพเนนต์สนับสนุนใน ลำดับต่อไปนี้:
 • MSXML 6.0 ตัวแยกวิเคราะห์
 • SQLXML4
 • ตัวเขียน VSS ของ Microsoft SQL Server
 • กันได้แบบย้อนหลังของ Microsoft SQL Server 2005
 • สิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับ SQL Server 2005 ยกเว้น สำหรับคอมโพเนนต์ไคลเอ็นต์ท้องถิ่น Microsoft SQL Server และ Microsoft SQL เซิร์ฟเวอร์แฟ้มสนับสนุนการติดตั้งคอมโพเนนต์
ถ้ากระบวนการถอนการติดตั้งล้มเหลวสำหรับหนึ่งของการสนับสนุน คอมโพเนนต์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
โปรแกรมติดตั้งล้มเหลวเนื่องจากข้อกำหนดเบื้องต้นที่ขาดหายไป
ถ้าคุณได้รับ ข้อผิดพลาดนี้ข้อความแสดงข้อ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี และค้นหาต่อไปนี้ คีย์รีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิก GUID แต่ละ สำหรับแต่ละ GUID ที่คุณ คลิก ค้นหาชื่อแสดงในบานหน้าต่างด้านขวาที่ตรงกับชื่อของ แฟ้มที่สามารถเผยแพร่ต่อ เมื่อคุณเห็นชื่อที่แสดงที่ตรงกับชื่อของ แฟ้มที่สามารถเผยแพร่ต่อ GUID ที่คุณคลิกในด้านซ้ายของบันทึกย่อ บานหน้าต่างงาน
 3. สำหรับแต่ละ GUID ที่คุณจดบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 2 การทำงานต่อไปนี้ คำสั่งที่พร้อมท์คำสั่ง:
  เริ่ม /wait msiexec /x {GUID} SKIPREDISTPREREQS = 1 /l * v c:\sqlredist_uninstall.log
  หมายเหตุ ในคำสั่งนี้ แทน GUID ด้วยการ GUID ที่คุณจดบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 2
 4. เปิดแฟ้มต่อไปนี้:
  C:\Sqlredist_uninstall.log
  ที่ด้านล่างของแฟ้ม ค้นหาบรรทัดที่มีลักษณะ บรรทัดต่อไปนี้:
  MSI (s) (EC:F8) [12:52:18:007]: Product: Microsoft SQL Server 2005 Backward compatibility -- Removal completed successfully.
  หมายเหตุถ้ากระบวนการถอนการติดตั้งไม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว การ ชื่อคอมโพเนนต์และ GUID แล้ว บันทึก Sqlredist_uninstall.log แฟ้ม

ขั้นตอนที่ 4: ถอนการติดตั้งคอมโพเนนต์ไคลเอ็นต์ท้องถิ่น Microsoft SQL Server

ถ้าขั้นตอนอื่น ๆ ได้ประสบความสำเร็จ ถอน Microsoft คอมโพเนนต์เซิร์ฟเวอร์ SQL Native Client โดยใช้เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

หมายเหตุ ถอนการติดตั้งคอมโพเนนต์ไคลเอ็นต์ท้องถิ่น Microsoft SQL Server ถ้าคุณมีการติดตั้งคอมโพเนนต์ของ SQL Server 2000

ขั้นตอน 5: คอมโพเนนต์ของ Microsoft SQL Server ติดตั้งการสนับสนุนแฟ้มถอนการติดตั้ง

ถ้าขั้นตอนอื่น ๆ ได้ประสบความสำเร็จ ถอน Microsoft คอมโพเนนต์แฟ้มสนับสนุนการติดตั้ง SQL Server โดยใช้เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่ได้ถอนคอมโพเนนต์ทั้งหมด

คลิกที่นี่เพื่อแสดง หรือซ่อนข้อมูลรายละเอียด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 909967 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 มกราคม 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
Keywords: 
kbsqlsetup kbinfo kbsql2005setup kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbtshoot kbcip kbmt KB909967 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:909967

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com