วิธีการที่ทำการดำเนินการแฟ้มพื้นฐาน I/O ใน Visual c# 2005 Express Edition

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 910356 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Visual Basic .NET ของบทความนี้ ดู304427.
สำหรับรุ่น Microsoft Visual c ++.NET ของบทความนี้ ดู307398.
สำหรับรุ่น Microsoft Visual c# .NET ของบทความนี้ ดู304430.
บทความนี้อ้างถึงSystem.IOnamespace ของไลบรารีคลาสของ.NET Framework Microsoft
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการที่ทำการดำเนินการแฟ้มพื้นฐาน I/O ใน Microsoft Visual c# 2005 Express Edition ถ้าคุณกำลังใหม่ไปยัง Microsoft .NET Framework คุณจะพบว่า รุ่นของวัตถุสำหรับการดำเนินการแฟ้มใน Microsoft .NET เหมือนกับFileSystemObjectรุ่นของวัตถุที่ไม่ได้รับความนิยมกับนักพัฒนา Microsoft Visual Studio 6.0 จำนวนมาก เมื่อต้องการให้ช่วงการเปลี่ยนภาพได้ง่ายขึ้น ฟังก์ชันการทำงานที่อธิบายไว้ในบทความนี้จะขึ้นอยู่กับบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
186118วิธีการใช้ FileSystemObject กับ Visual Basic
คุณยังสามารถใช้การFileSystemObjectวัตถุใน.NET เนื่องจากการFileSystemObjectวัตถุเป็นคอมโพเนนต์ของคอมโพเนนต์วัตถุแบบจำลอง (COM) .NET ต้องการให้คุณเข้าถึงFileSystemObjectวัตถุผ่านเลเยอร์ interop ถ้าคุณต้องการที่ใช้เป็น wrapper, .NET สร้างการ wrapper สำหรับคอมโพเนนต์สำหรับคุณ อย่างไรก็ตาม ระดับชั้นต่อไปนี้ใน.NET Framework เสนอฟังก์ชันที่ไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณใช้การFileSystemObjectวัตถุ โดยไม่มีค่าผลิตของเลเยอร์ interop:
 • กระบวนการแฟ้ม:คลาส
 • กระบวนการFileInfoคลาส
 • กระบวนการไดเรกทอรีคลาส
 • กระบวนการDirectoryInfoคลาส
 • ระดับชั้นที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ความต้องการ

รายการต่อไปนี้แสดงฮาร์ดแวร์ที่แนะนำ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย และ service pack ที่คุณต้องการ:
 • Microsoft Visual c# 2005 Express Edition หรือ Microsoft Visual Studio 2005

การดำเนินการแฟ้ม demonstrated I/O

ตัวอย่างรหัสในบทความนี้อธิบายวิธีการที่ดำเนินการแฟ้มพื้นฐาน I/O ในส่วน "ตัวอย่าง Step-by-step" อธิบายวิธีการสร้างโปรแกรมตัวอย่างที่แสดงการดำเนินการ I/O แฟ้มต่อไปนี้:
 • แฟ้มข้อความที่อ่าน
 • เขียนแฟ้มข้อความ
 • ดูข้อมูลไฟล์
 • รายการดิสก์ไดรฟ์
 • โฟลเดอร์รายการ
 • แสดงรายการแฟ้ม
หมายเหตุ:ถ้าคุณต้องการใช้ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้โดยตรง ให้ลองต่อไปนี้:
 • คุณต้องการรวมไว้System.IOnamespace ดัง
  using System.IO;
 • คุณต้องประกาศwindirตัวแปรดัง
  string  winDir=System.Environment.GetEnvironmentVariable("windir");
 • คุณต้องประกาศaddListItemฟังก์ชันต่อไปนี้
  private void addListItem(string value)
  {
  	this.listbox1.Items.Add(value);
  }
  หมายเหตุ:แทนการ declaring และการใช้การaddListItemฟังก์ชัน คุณสามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้โดยตรง
  this.listbox1.Items.Add(value);

อ่านแฟ้มข้อความ

การใช้ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้เป็นStreamReaderคลาเพื่ออ่านแฟ้ม System.ini มีเพิ่มเนื้อหาของแฟ้มเป็นกล่องรายการตัวควบคุม กระบวนการลอง catch...บล็อกถูกใช้เพื่อแจ้งให้ทราบของแอพลิเคชันถ้าแฟ้มว่างเปล่า มีหลายวิธีการตรวจสอบเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของแฟ้ม ตัวอย่างรหัสนี้ใช้นั้นแทรกวิธีการตรวจสอบบรรทัดถัดไปก่อนที่จะอ่านได้
StreamReader reader = new StreamReader(winDir + "\\system.ini");
      try
      {
        do
        {
          addListItem(reader.ReadLine());
        }
        while (reader.Peek() != -1);
      }

      catch
      {
        addListItem("File is empty.");
      }

      finally
      {
        reader.Close();
      }

เขียนแฟ้มข้อความ

การใช้ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้เป็นStreamWriterคลาสที่สร้างแฟ้ม และ การเขียนไปยังแฟ้ม ถ้าคุณมีแฟ้มมีอยู่ คุณสามารถเปิดแฟ้มที่มีอยู่ในลักษณะเดียวกัน
StreamWriter writer = new StreamWriter("c:\\KBTest.txt");
      writer.WriteLine("File created by using StreamWriter class.");
      writer.Close();
      this.listBox1.Items.Clear();
      addListItem("File written to C:\\KBTest.txt");

ดูข้อมูลแฟ้ม

การใช้ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้เป็นFileInfoวัตถุการเข้าถึงคุณสมบัติของแฟ้ม มีใช้แฟ้ม Notepad.exe ในตัวอย่างโค้ดนี้ คุณสมบัติปรากฏขึ้นในตัวกล่องรายการตัวควบคุม
FileInfo FileProps = new FileInfo(winDir + "\\notepad.exe");
      addListItem("File Name = " + FileProps.FullName);
      addListItem("Creation Time = " + FileProps.CreationTime);
      addListItem("Last Access Time = " + FileProps.LastAccessTime);
      addListItem("Last Write Time = " + FileProps.LastWriteTime);
      addListItem("Size = " + FileProps.Length);
      FileProps = null;

รายการดิสก์ไดรฟ์

รหัสการต่อไปนี้ใช้ตัวอย่างนี้ไดเรกทอรีคลาและไดรฟ์คลาเพื่อเรียกคืนรายการของไดรฟ์แบบลอจิคัลบนระบบ ตัวอย่างนี้รหัส ผลลัพธ์ปรากฏในตัวกล่องรายการตัวควบคุม
string[] drives = Directory.GetLogicalDrives();
  foreach(string drive in drives)
  {
    addListItem(drive);
  }

รายชื่อโฟลเดอร์

รหัสการต่อไปนี้ใช้ตัวอย่างนี้GetDirectoriesวิธีการนี้ไดเรกทอรีคลาเพื่อเรียกคืนรายการของโฟลเดอร์
string[] dirs = Directory.GetDirectories(winDir);
  foreach(string dir in dirs)
    {
      addListItem(dir);
    }

รายการแฟ้ม

รหัสการต่อไปนี้ใช้ตัวอย่างนี้GetFilesวิธีการนี้ไดเรกทอรีคลาเพื่อเรียกคืนรายการของแฟ้ม
string[] files = Directory.GetFiles(winDir);
      foreach (string fileName in files)
      {
        addListItem(fileName);
      }
ปัญหาต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้พยายามเข้าถึงแฟ้ม แฟ้มอาจไม่มีอยู่ หรือแฟ้มอาจถูกใช้ นอกจากนี้ยัง ผู้ใช้อาจไม่มีสิทธิ์ในแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่จะพยายามเข้าถึง คุณต้องพิจารณาโอกาสเหล่านี้เมื่อคุณเขียนรหัส และทำ provisions เพื่อจัดการข้อยกเว้นที่อาจถูกสร้างขึ้น

ตัวอย่างแต่ละขั้นตอน

เมื่อต้องการสร้างโปรแกรมตัวอย่างที่แสดงการดำเนินการแฟ้มพื้นฐาน I/O ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใน Visual c# 2005 Express Edition หรือ ใน Visual Studio 2005 สร้างโปรแกรมประยุกต์ Windows c# แสดงผลใหม่ที่ชื่อ WindowsApplication1 โดยค่าเริ่มต้น แบบฟอร์มที่มีชื่อ Form1 ถูกสร้างขึ้น
 2. คลิกขวาใน Explorer โซลูชันForm1.csแล้ว คลิกรหัสของมุมมอง.
 3. ลบทั้งหมดรหัสในตัวแก้ไขรหัส
 4. วางรหัสต่อไปนี้เป็นตัวแก้ไขรหัส
  using System;
  using System.IO;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  
  namespace WindowsApplication1
  {
    public partial class Form1 : Form
    {
      public Form1()
      {
        InitializeComponent();
      }
  
      private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
      {
        this.button1.Text = "Read Text File";
        this.button2.Text = "Write Text File";
        this.button3.Text = "View File Information";
        this.button4.Text = "List Drives";
        this.button5.Text = "List Subfolders";
        this.button6.Text = "List Files";
      }
  
      private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        // How to read a text file.
        // try...catch is to deal with a file that has a length of 0 bytes.
        this.listBox1.Items.Clear();
        StreamReader reader = new StreamReader(winDir + "\\system.ini");
        try
        {
          do
          {
            addListItem(reader.ReadLine());
          }
          while (reader.Peek() != -1);
        }
  
        catch
        {
          addListItem("File is empty.");
        }
  
        finally
        {
          reader.Close();
        }
      }
  
      private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        // How to create and write to a text file.
        StreamWriter writer = new StreamWriter("c:\\KBTest.txt");
        writer.WriteLine("File created by using StreamWriter class.");
        writer.Close();
        this.listBox1.Items.Clear();
        addListItem("File written to C:\\KBTest.txt");
      }
  
      private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        // How to retrieve file properties (example uses Notepad.exe).
        this.listBox1.Items.Clear();
        FileInfo FileProps = new FileInfo(winDir + "\\notepad.exe");
        addListItem("File Name = " + FileProps.FullName);
        addListItem("Creation Time = " + FileProps.CreationTime);
        addListItem("Last Access Time = " + FileProps.LastAccessTime);
        addListItem("Last Write Time = " + FileProps.LastWriteTime);
        addListItem("Size = " + FileProps.Length);
        FileProps = null;
      }
  
      private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        // How to obtain a list of disk drives.
        this.listBox1.Items.Clear();
        string[] drives = Directory.GetLogicalDrives();
        foreach (string drive in drives)
        {
          addListItem(drive);
        }
      }
  
      private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        // How to obtain a list of folders.
        // Example uses Windows folder.
        this.listBox1.Items.Clear();
        string[] dirs = Directory.GetDirectories(winDir);
        foreach (string dir in dirs)
        {
          addListItem(dir);
        }
      }
  
      private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        // How to obtain a list of files.
        // Example uses Windows folder.
        this.listBox1.Items.Clear();
        string[] files = Directory.GetFiles(winDir);
        foreach (string fileName in files)
        {
          addListItem(fileName);
        }
      }
    }
  }
 5. คลิกขวาใน Explorer โซลูชันForm1.Designer.csแล้ว คลิกรหัสของมุมมอง.
 6. ลบทั้งหมดรหัสในตัวแก้ไขรหัส
 7. วางรหัสต่อไปนี้เป็นตัวแก้ไขรหัส
  namespace WindowsApplication1
  {
    partial class Form1
    {
      /// <summary>
      /// Required designer variable.
      /// </summary>
      private System.ComponentModel.IContainer components = null;
  
      private string winDir = System.Environment.GetEnvironmentVariable("windir");
  
      /// <summary>
      /// Clean up any resources that are being used.
      /// </summary>
      /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
      protected override void Dispose(bool disposing)
      {
        if (disposing && (components != null))
        {
          components.Dispose();
        }
        base.Dispose(disposing);
      }
  
      private void addListItem(string value)
      {
        this.listBox1.Items.Add(value);
      }
  
      #region Windows Form Designer generated code
  
      /// <summary>
      /// Required method for designer support - do not modify
      /// the contents of this method with the code editor.
      /// </summary>
      private void InitializeComponent()
      {
        this.listBox1 = new System.Windows.Forms.ListBox();
        this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
        this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();
        this.button3 = new System.Windows.Forms.Button();
        this.button4 = new System.Windows.Forms.Button();
        this.button5 = new System.Windows.Forms.Button();
        this.button6 = new System.Windows.Forms.Button();
        this.SuspendLayout();
        // 
        // listBox1
        // 
        this.listBox1.FormattingEnabled = true;
        this.listBox1.Location = new System.Drawing.Point(23, 24);
        this.listBox1.Name = "listBox1";
        this.listBox1.Size = new System.Drawing.Size(525, 251);
        this.listBox1.TabIndex = 0;
        // 
        // button1
        // 
        this.button1.Location = new System.Drawing.Point(23, 290);
        this.button1.Name = "button1";
        this.button1.Size = new System.Drawing.Size(171, 23);
        this.button1.TabIndex = 1;
        this.button1.Text = "button1";
        this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
        // 
        // button2
        // 
        this.button2.Location = new System.Drawing.Point(23, 319);
        this.button2.Name = "button2";
        this.button2.Size = new System.Drawing.Size(171, 23);
        this.button2.TabIndex = 2;
        this.button2.Text = "button2";
        this.button2.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.button2.Click += new System.EventHandler(this.button2_Click);
        // 
        // button3
        // 
        this.button3.Location = new System.Drawing.Point(200, 290);
        this.button3.Name = "button3";
        this.button3.Size = new System.Drawing.Size(171, 23);
        this.button3.TabIndex = 3;
        this.button3.Text = "button3";
        this.button3.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.button3.Click += new System.EventHandler(this.button3_Click);
        // 
        // button4
        // 
        this.button4.Location = new System.Drawing.Point(200, 319);
        this.button4.Name = "button4";
        this.button4.Size = new System.Drawing.Size(171, 23);
        this.button4.TabIndex = 4;
        this.button4.Text = "button4";
        this.button4.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.button4.Click += new System.EventHandler(this.button4_Click);
        // 
        // button5
        // 
        this.button5.Location = new System.Drawing.Point(377, 290);
        this.button5.Name = "button5";
        this.button5.Size = new System.Drawing.Size(171, 23);
        this.button5.TabIndex = 5;
        this.button5.Text = "button5";
        this.button5.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.button5.Click += new System.EventHandler(this.button5_Click);
        // 
        // button6
        // 
        this.button6.Location = new System.Drawing.Point(377, 319);
        this.button6.Name = "button6";
        this.button6.Size = new System.Drawing.Size(171, 23);
        this.button6.TabIndex = 6;
        this.button6.Text = "button6";
        this.button6.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.button6.Click += new System.EventHandler(this.button6_Click);
        // 
        // Form1
        // 
        this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
        this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
        this.ClientSize = new System.Drawing.Size(580, 400);
        this.Controls.Add(this.button6);
        this.Controls.Add(this.button5);
        this.Controls.Add(this.button4);
        this.Controls.Add(this.button3);
        this.Controls.Add(this.button2);
        this.Controls.Add(this.button1);
        this.Controls.Add(this.listBox1);
        this.Name = "Form1";
        this.Text = "Form1";
        this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
        this.ResumeLayout(false);
  
      }
  
      #endregion
  
      private System.Windows.Forms.ListBox listBox1;
      private System.Windows.Forms.Button button1;
      private System.Windows.Forms.Button button2;
      private System.Windows.Forms.Button button3;
      private System.Windows.Forms.Button button4;
      private System.Windows.Forms.Button button5;
      private System.Windows.Forms.Button button6;
    }
  }
 8. กด F5 เพื่อสร้าง และเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์
 9. คลิกที่ปุ่มเพื่อดูการดำเนินการที่แตกต่างกัน
หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น Visual c# 2005 Express Edition หรือ Visual Studio 2005 เพิ่มฟอร์มหนึ่งไปโครงการเมื่อคุณสร้างโครงการแบบฟอร์ม Windows แบบฟอร์มมีชื่อ Form1 แฟ้มที่สองที่แสดงแบบฟอร์มมีชื่อแฟ้ม Form1.cs และแฟ้ม Form1.designer.cs คุณสามารถเขียนรหัสในแฟ้ม Form1.cs ตัวออกแบบฟอร์ม Windows เขียนรหัสในแฟ้ม Form1.designer.cs

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบฟอร์ม Windows ใน Visual c# 2005 Express Edition หรือ ใน Visual Studio 2005 แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms173077.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 910356 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional
 • Microsoft Visual C# 2005 Express Edition
Keywords: 
kbvs2005std kbvs2005mos kbvs2005exp kbvs2005pro kbvs2005search kbio kbhowtomaster kbsample kbstepbystep kbcodesnippet kbcode kbhowto kbmt KB910356 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:910356

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com